fbpx

Mikkeli, Naisvuoren kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

ELÄMÄ JANOTTAA

Ohjel­mis­tos­sa 27.06.2019 - 03.08.2019

Nais­vuo­ren kesä­teat­te­ri ylpeä­nä esit­tää: kesäl­lä 2019 Tapio Lii­no­jan ja Mik­ko Kivi­sen käsi­kir­joit­ta­ma Elä­mä janot­taa -musiik­ki­ko­me­dia.  Ase­tel­ma on klas­si­nen; Nuo­ri kau­pun­ki­lais­poi­ka Mor­gan lähe­te­tään maal­le kesä­töi­hin. Pitä­jäs­sä on kylän isoin pohat­ta Johans­son, tämän kau­nis tytär Aino, kylän mopo­ryh­mä, ja kylän vuo­den pää­ta­pah­tu­ma eli kylä­juh­lat tulos­sa. Suis­tuu­ko kau­pun­ki­lai­sen elä­mä rai­teil­taan maa­seu­dul­la? Kuka löy­tää tosi­rak­kau­den? Kai­kil­la tun­tuu ole­van jotain salat­ta­vaa, mut­ta kenel­lä kylä­läi­sis­tä on suu­rin salai­suus?

Nais­vuo­ren kesä­teat­te­rin ammat­ti­tai­toi­nen työ­ryh­mä ja Lapin­lah­den Lin­tu­jen musiik­ki luo­vat unoh­tu­mat­to­man ja setiä­kin hei­lut­ta­van kesä­teat­te­rie­lä­myk­sen.

Käsi­kir­joi­tus: Tapio Lii­no­ja ja Mik­ko Kivi­nen
Ohjaus: Mik­ko Kivi­nen
Roo­leis­sa: Pet­rus Käh­kö­nen, Tuu­li Ani­ka­ri, Mar­jaa­na Vii­ta­nen, Aapo Ora­nen ja Vint­te Vii­ta­nen.

Esi­ty­sa­jat:

Esi­tys­päi­vät tiis­tais­ta lau­an­tai­hin.
Päi­vä­näy­tök­set klo 14:00 ke, to, pe, la
Ilta­näy­tök­set klo 18:00 ti, ke, to

Ohjel­mis­tos­sa 27.06. - 03.08.2019

Liput:

Nop­sa­lip­pu 28.6.2019 saak­ka: 22 €
Ennak­ko­näy­tös 27.6. 20 €

Liput 29.6. alkaen:
Perus­lip­pu 29 €
Alen­nus­lip­pu 27 € (elä­ke­läi­set, varus­mie­het, opis­ke­li­jat)
Ryh­mä­lip­pu 25 € (Ryh­män koko vähin­tään 20 hen­ki­löä)

Osta liput: www.mikkelinteatteri.fi/ohjelmisto

Yhteys­tie­dot:
Kesä­teat­te­rin katet­tu kat­so­mo sijait­see Nais­vuo­rel­la osoit­tees­sa Mikon­ka­tu 18, 50100 MIK­KE­LI. Lipun­myyn­ti Nais­vuo­rel­la on avoin­na tun­tia ennen esi­tys­tä.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

http://www.mikkelinteatteri.fi