Akaa, Toijalan Näyttämö

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Onnellinen mies

Liput

Perus­lip­pu 20 €

LIPPUVARAUKSET ja tiedustelut
Esitykset

la 1.7. klo 17
ti 4.7. klo 19
pe 7.7. klo 19
la 8.7. klo 17
su 9.7. klo 17
ti 11.7. klo 19
su 16.7. klo 17
ti 18.7. klo 19
pe 21.7. klo 19
su 23.7. klo 17
ti 25.7. klo 19
pe 4.8. klo 19
la 5.8. klo 17
su 6.8. klo 17
ti 8.8. klo 19
pe 11.8. klo 19
la 12.8. klo 17
su 13.8. klo 17
la 19.8. klo 21

Onnel­li­nen mies
Kir­joit­ta­nut Arto Paa­si­lin­na
Dra­ma­ti­soin­ti Kaa­ri­na Pero­la
Ohjaus Johan­na Pekola

Onnellinen mies on Arto Paasilinnan satiirinen romaani vuodelta 1978

Sil­tain­si­nöö­ri Akse­li Jaa­ti­nen saa teh­tä­väk­seen raken­taa beto­ni­sil­lan pie­neen Kuus­mäen pitä­jään. Rei­lu­na ja oikeu­den­mu­kai­se­na mie­he­nä insi­nöö­ri Jaa­ti­nen pär­jää hyvin työ­mies­ten ja ihme kyl­lä ​​​​​​​hame­väen­kin kans­sa. Pitä­jän pam­put sen sijaan ryh­ty­vät voi­ma­pe­räi­ses­ti kasaa­maan vai­keuk­sia hänen tielleen.

Jaa­ti­nen ei kuvia kumar­te­le eikä suos­tu kun­na­ni­sien pom­po­tel­ta­vak­si vaan hän tekee kun muut vas­ta puhu­vat. Jaa­ti­nen on rei­lu ja rehl­li­nen, peri­suo­ma­lai­nen köri­läs, jon­ka sydän on puh­das­ta kultaa.

Fedja-setä, kissa ja koira

Liput

Perus­lip­pu 15 €
Per­he­lip­pu 4 hen­keä 50 €

LIPPUVARAUKSET ja tiedustelut
Esitykset

la 10.6. klo 15
su 18.6. klo 18
su 25.6. klo 18
la 8.7. klo 13
ma 10.7. klo 18
ma 17.7. klo 18
su 30.7. klo 19
ma 31.7. klo 18
ti 1.8. klo 18
la 5.8. klo 11
ma 7.8. klo 18
la 12.8. klo 13
su 13.8. klo 13

Fedja-setä, kissa ja koira on lastenkirjallisuuden ikisuosikki!

Fed­ja-setä on toti­nen pik­ku­poi­ka, joka oppi luke­maan nel­jä­vuo­ti­aa­na ja jo kuusi­vuo­ti­aa­na hän osa­si keit­tää sop­paa.
Kos­ka Fed­ja-sedän äiti ei halua eläi­miä kotiin, päät­tää Fed­ja-setä etsiä kis­says­tä­vän­sä kans­sa uuden kodin, johon pian muut­ta­vat myös koi­ra, leh­mä ja naa­kan­poi­ka­nen.
Uuden koti­ky­län pos­tel­joo­ni on aivan jär­kyt­ty­nyt, kun pie­ni poi­ka elää eläin­ten kans­sa ilman van­hem­pi­aan ja alkaa pitää hei­tä tar­kas­ti sil­mäl­lä. Sän­til­li­sen pos­tel­joo­nin sään­töi­hin poh­jaa­va elä­mä ja maa­il­man­ku­va järk­kyy rie­muk­kaan eläin­po­ru­kan vil­lis­sä pyörityksessä.

Yksi­näi­seen Fed­ja-setään syt­tyy elä­mä­ni­lo eläi­nys­tä­vien ehdot­to­man rak­kau­den kes­kel­lä, mut­ta äitiä ja isää on ikävä.