Alahärmä, Onnelan Kesäteatteri

Ohjelmistossa 2019 on jälleen kaksi näytelmää:

PAININ SYVIN OLEMUS

Draa­ma­ko­me­dia ystä­vyy­des­tä, arvois­ta ja unel­mis­ta.

-Onko pai­ni elä­mää, vai elä­mä pai­nia?

Kah­den nuo­ruu­des­ta asti toi­sen­sa tun­te­neen paris­kun­nan lap­set mene­vät nai­mi­siin. Yllät­tä­vis­tä ongel­mis­ta joh­tuen hää­pa­ril­la on vai­keuk­sia pääs­tä juh­la­pai­kal­le. Odo­tel­les­sa on aikaa van­hoil­le, sel­vit­tä­mät­tö­mil­le asioil­le. Kai­kes­ta ei saa, eikä voi puhua – vai voi­ko? Mitä on tosi ystä­vyys? Asuu­ko vii­saus van­hois­sa nai­sis­sa? Pääs­tään­kö hää­juh­laa lopul­ta viet­tä­mään? Sen tämä näy­tel­mä ker­too kome­dian kei­noin.

Ensi-ilta 25.06 klo 19.00 

26.06 klo 19.00

30.06 klo 14.00

02.07 klo 19.00

03.07 klo 19.00

07.07 klo 18.00

08.07 klo 19.00

09.07 klo 19.00

 

 

RAKKAUS JA KUNTARAJAT

Fik­tii­vi­nen kun­ta­lii­tos­ko­me­dia  -   Kitu­la ja Huru­la on pää­tet­ty liit­tää yhteen, Kitu­las­ta tulee kau­pun­gin kes­kus­paik­ka ja Huru­las­ta kau­pun­gin­osa. Kau­pun­gin­joh­ta­jak­si vali­taan nuo­ri, hyvän­nä­köi­nen sink­ku­nai­nen; no tuol­lai­ses­ta yhdis­tel­mäs­tä­hän ei mitään tule… Huru­las­ta pois­tuu pal­ve­lu­ja, kaik­ki on vähän tila­päis­tä ja väis­tö­ti­la on tut­tu sana. Vaan syn­tyy jotain uut­ta­kin: home­koi­ra­ken­nel!

Entäs se syn­ty­vyys? Kyl­lä­hän se nousuun kään­tyy, vai kään­tyy­kö?

Joka tapauk­ses­sa kun­ta­lii­tok­sen 100-vuo­tis­juh­las­sa on iloi­nen tun­nel­ma.

Ensi-ilta 28.06 klo 19.00

29.06 klo 14.00

30.06 klo 18.00

01.07 klo 19.00

04.07 klo 19.00

05.07 klo 19.00

07.07 klo 14.00

10.07 klo 19.00

 

 

Lip­pu­jen hin­nat: 18€ aikui­nen, 16€ elä­ke­läi­nen tai opis­ke­li­ja, 5€ lap­si (0-6 vuo­ti­aat ilmai­sek­si)

Ryh­mät: väh. 20 hen­ki­löä – ryh­mäl­le yksi vapaa­lip­pu

Väliai­ka­tar­joi­lu, kah­vi ja pul­la sisäl­tyy lip­pu­jen hin­toi­hin.

Katet­tu kat­so­mo jos­sa sel­kä­no­jal­li­set tuo­lit.

 

Onne­lan Kesä­teat­te­ri

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Här­män­ky­län Nuo­ri­so­seu­ra ry, Onne­lan­ran­ta 2, 62300 HÄR­MÄ

Tie­dus­te­lu ja lip­pu­va­rauk­set: Tan­ja Eko­la 050 3813274 mie­lel­lään vies­til­lä, soi­tot klo 18 jäl­keen.

Liput myös netin kaut­ta lip­pu­kau­pas­ta: onnelankesateatteri.selz.com

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.onnelankesateatteri.fi