fbpx

Hamina, Bastionin Kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

SYNTIPUKKI

Kesäl­lä 2019 Hami­nas­sa aloit­ti uusi, ammat­ti­mai­ses­ti toi­mi­va kesä­teat­te­ri. Kesäl­lä 2021 näem­me Aga­pe­tuk­sen klas­si­kon Syn­ti­puk­ki. Luvas­sa on siis upea näyt­te­li­jä­kaar­ti ja hul­va­ton­ta koti­mais­ta komediaa.

Bas­tio­nin kesä­teat­te­ri esit­tää Aga­pe­tuk­sen hul­vat­to­man ja ajat­to­man kome­diaklas­si­kon Syn­ti­puk­ki. Näy­tel­mä on kir­joi­tet­tu vuon­na 1930 ja sitä on esi­tet­ty vuo­si­kym­me­niä eri puo­lil­la maa­ta. Esi­tyk­ses­tä on teh­ty myös elo­ku­vat vuo­si­na 1935 ja 1957. Kesän 2021 Syn­ti­puk­ki kun­nioit­taa alku­pe­räi­sen tari­nan 1930-lukua, ainoas­taan ryt­mi on nykyaikaa.

Syn­ti­puk­ki ker­too omas­ta mai­to­kau­pas­taan haa­vei­le­vas­ta Koik­ka­lai­ses­ta, joka ottaa vas­taan pes­tin tava­ra­ta­lon syn­ti­puk­ki­na. Asiak­kai­den kiu­kun­puus­kien kes­kel­lä koi­ran­vir­ka alkaa mies­tä kyl­läs­tyt­tä­mään, mut­ta kovin tar­peel­li­sek­si käy­nees­tä roo­lis­ta ei pää­se­kään eroon ihan hel­pol­la… Sop­paa sot­ke­vat ihmis­suh­tei­den kou­ke­rot, yllät­täen leis­kah­ta­va lem­pi ja värik­kääk­si pal­jas­tu­van työyh­tei­sön nok­ki­mis­jär­jes­tyk­sen säännöt.

Näyt­te­li­jät:
Mik­ko Kivi­nen, Vil­le Kes­ki­lä, Kai­ja Kiis­ki, Jane Kää­riäi­nen ja Kal­le Pylvänäinen

Sovi­tus ja ohjaus: Mik­ko Kivinen

Esi­ty­sa­jat:

ke 18.8.2021 klo 18
to 19.8.2021 klo 18
pe 20.8.2021 klo 18
la 21.8.2021 klo 14
la 21.8.2021 klo 18
su 22.8.2021 klo 14

ti 24.8.2021 klo 18
ke 25.8.2021 klo 18
to 26.8.2021 klo 18
pe 27.8.2021 klo 18
la 28.8.2021 klo 14
la 28.8.2021 klo 18

ESI­TYS­TIE­DOT

Esi­tyk­sen kes­to noin 2 tun­tia 10 min sis. väliaika

Perus­lip­pu 29,50 euroa
Elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, lap­si 24,50 euroa
Ryh­mät yli 30 hlöä 24,50 euroa

Lipun­myyn­ti lippu.fi myyn­ti­pis­teis­sä sekä  lippu.fi net­ti­si­vuil­ta.
Liput Hami­nas­sa K-Super­mar­ket Kanuu­nas­ta.
Lip­pu­ja saa myös ovel­ta tun­tia ennen, mikä­li esi­tys ei ole lop­puun­myy­ty.
Ryh­mät ja väliai­ka­tar­joi­lut sekä lisä­tie­dus­te­lut info@bastionteatteri.fi

Bas­tio­nin Kesä­teat­te­ri sijait­see osoit­tees­sa Raa­ti­huo­neen­ka­tu 12, 49400 Hami­na
www.bastionteatteri.fi
info@bastionteatteri.fi

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!