fbpx

Hamina, Bastionin Kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

VAIMONI ON TOISTA MAATA

Hul­va­ton fars­si, joka kutit­te­lee nauruhermoja

Rans­ka­lai­sen Gil­les Dyre­kin käsi­kir­joit­ta­ma Vai­mo­ni on tois­ta maa­ta, on nok­ke­la kome­dia, jos­sa koti­juh­lat muut­tu­vat kaa­ok­sek­si pie­nen vää­rin­kä­si­tyk­sen kas­vaes­sa val­ta­viin mittasuhteisiin.

Häi­tään suun­nit­te­le­va nuo­ri­pa­ri kut­suu mie­hen van­han opis­ke­lu­ka­ve­rin ja tämän tyt­töys­tä­vän syö­mään. Ilta uhkaa ajau­tua karil­le, sil­lä tyt­töys­tä­vä rii­dan seu­rauk­se­na kiel­täy­tyy puhu­mas­ta ja antaa oudon hil­jai­sen vai­ku­tel­man. Isän­tä­pa­ri luu­lee hän­tä ulko­maa­lai­sek­si, mis­tä läh­tee vyö­ry­mään mas­sii­vi­siin mit­toi­hin kas­va­va pyörremyrsky.

Hul­va­ton ja vauh­di­kas kome­dia, jos­sa on sopi­vas­sa suh­tees­sa vauh­tia ja sees­tei­sem­piä koh­tia, min­kä lisäk­si yllä­tys­kään­tei­tä sate­lee tuon tuosta.

Näyt­te­li­jät: Vuok­ko Hovat­ta, Mai­ja Sil­jan­der, Iik­ka Forss ja Ant­ti Pel­to­la
Ohjaus: Mik­ko Kivi­nen
Teks­ti: Gil­les Dyrek, suo­men­nos Rei­ta Lounatvuori

Kes­to noin 1h 40 min sis. väliaika.

LIPUT:

32 € perus­lip­pu
28 € elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, alle 16v
28 € ryh­mät yli 20 hlöä

Kat­so­mo on nume­roi­ma­ton ja se on koko­naan katettu.

ESI­TYK­SET:

ke 10.8. klo 18 ensi-ilta
to 11.8. klo 14
to 11.8. klo 18
pe 12.8. klo 14
pe 12.8. klo 18
la 13.8. klo 14

ti 16.8. klo 18
ke 17.8. klo 18
to 18.8. klo 18
pe 19.8. klo 18
la 20.8. klo 14
la 20.8. klo 18
su 21.8. klo 14 

Yhteys­tie­dot:

Bas­tio­nin Kesä­teat­te­ri sijait­see osoit­tees­sa:
Raa­ti­huo­neen­ka­tu 12, 49400 Hami­na
info@bastionteatteri.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.bastionteatteri.fi

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!