Hamina, Bastionin Kesäteatteri

Ohjelmisto 2020:

SYNTIPUKKI

Kesäl­lä 2019 Hami­nas­sa aloit­ti uusi, ammat­ti­mai­ses­ti toi­mi­va kesä­teat­te­ri. Kesäl­lä 2020 näem­me Aga­pe­tuk­sen klas­si­kon Syn­ti­puk­ki. Luvas­sa on siis upea näyt­te­li­jä­kaar­ti ja hul­va­ton­ta koti­mais­ta kome­di­aa.

Bas­tio­nin kesä­teat­te­ri esit­tää Aga­pe­tuk­sen hul­vat­to­man ja ajat­to­man kome­diaklas­si­kon Syn­ti­puk­ki. Näy­tel­mä on kir­joi­tet­tu vuon­na 1930 ja sitä on esi­tet­ty vuo­si­kym­me­niä eri puo­lil­la maa­ta. Esi­tyk­ses­tä on teh­ty myös elo­ku­vat vuo­si­na 1935 ja 1957. Kesän 2020 Syn­ti­puk­ki kun­nioit­taa alku­pe­räi­sen tari­nan 1930-lukua, ainoas­taan ryt­mi on nyky­ai­kaa.

Syn­ti­puk­ki ker­too omas­ta mai­to­kau­pas­taan haa­vei­le­vas­ta Koik­ka­lai­ses­ta, joka ottaa vas­taan pes­tin tava­ra­ta­lon syn­ti­puk­ki­na. Asiak­kai­den kiu­kun­puus­kien kes­kel­lä koi­ran­vir­ka alkaa mies­tä kyl­läs­tyt­tä­mään, mut­ta kovin tar­peel­li­sek­si käy­nees­tä roo­lis­ta ei pää­se­kään eroon ihan hel­pol­la… Sop­paa sot­ke­vat ihmis­suh­tei­den kou­ke­rot, yllät­täen leis­kah­ta­va lem­pi ja värik­kääk­si pal­jas­tu­van työyh­tei­sön nok­ki­mis­jär­jes­tyk­sen sään­nöt.

Näyt­te­li­jät:
Mik­ko Kivi­nen, Vil­le Kes­ki­lä, Kai­ja Kiis­ki, Jane Kää­riäi­nen ja Kal­le Pyl­vä­näi­nen

Sovi­tus ja ohjaus: Mik­ko Kivi­nen

Esi­ty­sa­jat:

ke 8.7.2020 klo 18
to 9.7.2020 klo 18
pe 10.7.2020 klo 18
la 11.7.2020 klo 14
la 11.7.2020 klo 18

ke 19.8.2020 klo 18
to 20.8.2020 klo 18
pe 21.8.2020 klo 18
la 22.8.2020 klo 14
la 22.8.2020 klo 18
su 23.8.2020 klo 14

ti 25.8.2020 klo 18
ke 26.8.2020 klo 18
to 27.8.2020 klo 18
pe 28.8.2020 klo 18
la 29.8.2020 klo 14
la 29.8.2020 klo 18

ESI­TYS­TIE­DOT

Esi­tyk­sen kes­to noin 2 tun­tia 10 min sis. väliai­ka

Perus­lip­pu 29,50 euroa
Elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, lap­si 24,50 euroa
Ryh­mät yli 30 hlöä 24,50 euroa

Lipun­myyn­ti lippu.fi myyn­ti­pis­teis­sä sekä  lippu.fi net­ti­si­vuil­ta.
Liput Hami­nas­sa K-Super­mar­ket Kanuu­nas­ta.
Lip­pu­ja saa myös ovel­ta tun­tia ennen, mikä­li esi­tys ei ole lop­puun­myy­ty.
Ryh­mät ja väliai­ka­tar­joi­lut sekä lisä­tie­dus­te­lut info@bastionteatteri.fi

Bas­tio­nin Kesä­teat­te­ri sijait­see osoit­tees­sa Raa­ti­huo­neen­ka­tu 12, 49400 Hami­na
www.bastionteatteri.fi
info@bastionteatteri.fi