fbpx

Hamina, Bastionin Kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

SYNTIPUKKI

Kesäl­lä 2019 Hami­nas­sa aloit­ti uusi, ammat­ti­mai­ses­ti toi­mi­va kesä­teat­te­ri. Kesäl­lä 2021 näem­me Aga­pe­tuk­sen klas­si­kon Syn­ti­puk­ki. Luvas­sa on siis upea näyt­te­li­jä­kaar­ti ja hul­va­ton­ta koti­mais­ta komediaa.

Bas­tio­nin kesä­teat­te­ri esit­tää Aga­pe­tuk­sen hul­vat­to­man ja ajat­to­man kome­diaklas­si­kon Syn­ti­puk­ki. Näy­tel­mä on kir­joi­tet­tu vuon­na 1930 ja sitä on esi­tet­ty vuo­si­kym­me­niä eri puo­lil­la maa­ta. Esi­tyk­ses­tä on teh­ty myös elo­ku­vat vuo­si­na 1935 ja 1957. Kesän 2021 Syn­ti­puk­ki kun­nioit­taa alku­pe­räi­sen tari­nan 1930-lukua, ainoas­taan ryt­mi on nykyaikaa.

Syn­ti­puk­ki ker­too omas­ta mai­to­kau­pas­taan haa­vei­le­vas­ta Koik­ka­lai­ses­ta, joka ottaa vas­taan pes­tin tava­ra­ta­lon syn­ti­puk­ki­na. Asiak­kai­den kiu­kun­puus­kien kes­kel­lä koi­ran­vir­ka alkaa mies­tä kyl­läs­tyt­tä­mään, mut­ta kovin tar­peel­li­sek­si käy­nees­tä roo­lis­ta ei pää­se­kään eroon ihan hel­pol­la… Sop­paa sot­ke­vat ihmis­suh­tei­den kou­ke­rot, yllät­täen leis­kah­ta­va lem­pi ja värik­kääk­si pal­jas­tu­van työyh­tei­sön nok­ki­mis­jär­jes­tyk­sen säännöt.

Näyt­te­li­jät:
Mik­ko Kivi­nen, Vil­le Kes­ki­lä, Kai­ja Kiis­ki, Jane Kää­riäi­nen ja Kal­le Pylvänäinen

Sovi­tus ja ohjaus: Mik­ko Kivinen

Esi­ty­sa­jat:

Bas­tio­nin Kesä­teat­te­ri on siir­tä­nyt Syn­ti­puk­ki-näy­tel­män esi­tyk­set kesäl­le 2021 koro­na­pan­de­mian vuok­si. Näy­tös­päi­vät jul­kais­taan mah­dol­li­sim­man pian.

ESI­TYS­TIE­DOT

Esi­tyk­sen kes­to noin 2 tun­tia 10 min sis. väliaika

Perus­lip­pu 29,50 euroa
Elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, lap­si 24,50 euroa
Ryh­mät yli 30 hlöä 24,50 euroa

Lipun­myyn­ti lippu.fi myyn­ti­pis­teis­sä sekä  lippu.fi net­ti­si­vuil­ta.
Liput Hami­nas­sa K-Super­mar­ket Kanuu­nas­ta.
Lip­pu­ja saa myös ovel­ta tun­tia ennen, mikä­li esi­tys ei ole lop­puun­myy­ty.
Ryh­mät ja väliai­ka­tar­joi­lut sekä lisä­tie­dus­te­lut info@bastionteatteri.fi

Bas­tio­nin Kesä­teat­te­ri sijait­see osoit­tees­sa Raa­ti­huo­neen­ka­tu 12, 49400 Hami­na
www.bastionteatteri.fi
info@bastionteatteri.fi

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!