Helsinki, Taivallahden Kesäteatteri

Ohjelmistossa 2020:

LINJAT KUUMINA

Lin­jat Kuu­mi­na fars­si on hul­vat­to­man haus­ka nau­ru­pom­mi. Tak­si­kus­ki elää kah­den per­heen kes­kel­lä kak­soi­se­lä­mää. Elä­mä sujuu mut­kat­to­mas­ti ja tun­tuu, kuin mikään ei voi­si men­nä pie­leen.

Tai­val­lah­den kesä­teat­te­ris­sa kesäl­lä 2020 pää­set seu­raa­maan mitä tapah­tuu, kun per­hei­den isä jou­tuu pin­tee­seen. Per­hei­den nuo­ret koh­taa­vat toi­sen­sa netis­sä ja päät­tä­vät tava­ta. Pal­jas­tuu­ko salai­suus vai onnis­tuu­ko per­heen isä ali­vuo­kra­lai­sen­sa kans­sa estä­mään nuor­ten tapaa­mi­sen? Kuin­ka käy kah­den per­heen onnen? Pää­see­kö vuo­kra­lai­sen höp­säh­tä­nyt iso­äi­ti uimaan vai sot­kee­ko hän lopul­li­ses­ti kai­ken? Ilman kom­mel­luk­sia täs­tä ei aina­kaan sel­vi­tä.

NÄYTÖKSET 11.7. - 22.8.2020 (Katso tarkka esitysaikataulu)

ENNAK­KO­NÄY­TÖS PE 10.7. klo 19
Ensi-ilta La 11.7.2020 klo 14

Muut esi­tyk­set:

Tiis­tai 14.7. klo 19
Kes­ki­viik­ko 15.7. klo 19
Tors­tai 16.7. klo 19
Per­jan­tai 17.7. klo 19
Tiis­tai 28.7. klo 19
Kes­ki­viik­ko 29.7. klo 19
Tors­tai 30.7. klo 19
Per­jan­tai 31.7. klo 19
Lau­an­tai 1.8. klo 14
Sun­nun­tai 2.8 klo 14
Tiis­tai 4.8. klo 19
Sun­nun­tai 9.8. klo 14
Tiis­tai 11.8. klo 19
Kes­ki­viik­ko 12.8. klo 19
Tors­tai 13.8. klo 19
Per­jan­tai 14.8 klo 19
Lau­an­tai 15.8. klo 14
Per­jan­tai 21.8. klo 19
Lau­an­tai 22.8. klo 14

LIPUN­MYYN­TI:

Liput netis­tä: 30/26/20€
www.taivallahdenkesateatteri.com
Liput ovel­ta tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua: 32/28/20€

Ryh­mä­myyn­ti ja tie­dus­te­lut: 044 080 9280 tai
taivallahdenkesateatteri@gmail.com

PETER PAN

Peter Pan on koto­aan karan­nut poi­ka, joka kiel­täy­tyy kas­va­mas­ta aikui­sek­si. Kul­ta­sen per­heen avoi­mes­ta ikku­nas­ta hän joh­dat­taa Lee­na-tytön sisa­ruk­si­neen hui­maan seik­kai­luun. He len­tä­vät satu­mai­seen Mikä-Mikä-Maa­han, tai­an­omai­seen paik­kaan, kadon­nei­den lap­sien, meri­ros­vo­jen ja inti­aa­nien maa­il­maan, jos­sa Pete­rin pää­vi­hol­li­se­na on ilkeä meri­ros­vo­jen kap­tee­ni Kouk­ku. Tai­val­lah­den Kesä­teat­te­ris­sa kesäl­lä 2020 pää­set iki iha­nan klas­si­kon muka­na mah­ta­vaan koko per­heen seik­kai­luun!

NÄYTÖKSET 4.7. - 20.8.2020 (Katso tarkka esitysaikataulu)

ENNAK­KO­NÄY­TÖS PE 3.7. Klo.18.00
Ensi-ilta La 4.7. klo 14

Muut esi­tyk­set:

Tiis­tai 7.7. klo 18
Kes­ki­viik­ko 8.7. klo 18
Lau­an­tai 18.7. klo 14
Sun­nun­tai 19.7. klo 14
Tiis­tai 21.7. klo 18
Kes­ki­viik­ko 22.7. klo 18
Tors­tai 23.7. klo 18
Per­jan­tai 24.7. klo 18
Lau­an­tai 25.7. klo 14
Sun­nun­tai 26.7. klo 14
Kes­ki­viik­ko 5.8. klo 18
Tors­tai 6.8. klo 18
Per­jan­tai 7.8. klo 18
Lau­an­tai 8.8. klo 14
Sun­nun­tai 16.8. klo 14
Maa­nan­tai 17.8. klo 18
Tiis­tai 18.8. klo 18
Kes­ki­viik­ko 19.8. klo 18
Tors­tai 20.8. klo 18

LIPUN­MYYN­TI:

Liput netis­tä: 16€
www.taivallahdenkesateatteri.com
Liput ovel­ta tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua: 18€

Ryh­mä­myyn­ti ja tie­dus­te­lut: 044 080 9280 tai
taivallahdenkesateatteri@gmail.com

Tai­val­lah­den Kesä­teat­te­ri

Katet­tu, estee­tön kat­so­mo, A-oikeu­det.
Ete­läi­nen Hes­pe­rian­ka­tu, HEL­SIN­KI

Kesä­teat­te­ri kes­kel­lä kau­nein­ta Hel­sin­kiä!
Löy­dät mei­dät Hie­ta­nie­men uima­ran­nan ja Mus­ta­saa­ren laut­ta­ran­nan välit­tö­mäs­tä lähei­syy­des­tä, Ete­läi­sen Hes­pe­rian­ka­dun pääs­tä, Töö­lön sydä­mes­tä.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.taivallahdenkesäteatteri.com