Helsinki, Uusi Iloinen Teatteri

Ohjelmisto 2019:

HERKKUA KUIN HEINÄNTEKO

Ohjaus: Sari Sii­kan­der
Koreo­gra­fia: Mik­ko Ahti

Lin­nan­mäen Peacock-teat­te­ris­sa vie­te­tään kevääl­lä 2019 ilon­kor­juu­juh­laa, kun Uusi Iloi­nen Teat­te­ri tar­jo­aa ystä­vil­leen koti­mai­sen käsin­kir­joi­te­tun kevyt­re­vyyn. Luvas­sa on mah­ta­va kat­taus luo­mus­ket­se­jä, lähi­lau­lua ja Jean S:n rak­kau­del­la esit­tä­mää bio­dy­naa­mis­ta musiik­kia.

Roo­leis­sa näh­dään luon­non­mu­kai­ses­sa koos­saan Sinik­ka Sok­ka, Nina Tapio, Sami Hint­sa­nen, Pih­la Pent­ti­nen, Ant­ti Lang, Kai Vai­ne, Kata­rii­na Havu­kai­nen ja Panu Vauh­ko­nen.

Tans­si­herk­ku­ja pie­nin hii­li­ja­lan­jäl­jin tar­joa­vat Tans­sii Täh­tien Kans­sa -täh­det Jut­ta Hele­nius ja Kat­ri Mäki­nen sekä GMO-vapaat mut­ta luon­nol­li­ses­ti tree­ni­ma­ni­pu­loi­dut Emil Hall­berg ja Ant­ton Lai­ne.

Esi­tyk­set 4.5.-15.6.2019 Lin­nan­mäen Peacock-teat­te­ris­sa
Esi­tyk­sen kes­to 1,5 h, ei väliai­kaa

Liput Tic­ket­mas­te­ris­ta
p. 0600 10 800 (1,98 euroa/min+pvm), avoin­na ma–la klo 8–21, su klo 10–18

Ryh­mä­li­put (min. 20 hlöä) p. 09 756 8070, liput@uit.fi