Huittinen, Teatteri Hirvenpää

Ohjelmisto 2021:

VENÄLÄINEN PALETTI

Vali­tet­ta­vas­ti olem­me jou­tu­neet siir­tä­mään näy­tel­mäm­me Venä­läi­nen palet­ti kesäl­le 2021. Mut­ta pik­ku­jou­luai­kaan, Stu­dio­teat­te­ril­lem­me Huit­tis­ten mei­je­ril­le on tulos­sa Ilk­ka Kylä­vaa­ran kir­joit­ta­ma Nais­ten sau­na, jon­ka ohjaa myös Mar­ko Saa­rio.

Täs­tä lisä­tie­toa pian!

Liput:

15e / 10e alle 15v.

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Met­sä­pirt­ti, Sal­me­no­jan­tie 241, 32610 Vam­pu­la

Puh. 0440 662 610, Face­boo­kis­sa: Teat­te­ri Hir­ven­pää

Teat­te­rin vie­res­sä on käte­väs­ti pysä­köin­ti­paik­ko­ja, joi­den mää­rä riit­tää teat­te­ris­sa kävi­jöi­den tar­pei­siin.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.teatterihirvenpaa.fi