fbpx

Huittinen, Teatteri Hirvenpää

Ohjelmisto 2020:

NAISTEN SAUNA

6.11 jär­jes­tet­tä­vä pik­ku­jou­lu on etu­kä­teen varat­ta­va teat­te­ril­ta, esim seu­ru­eet, työ­pai­kat sekä myös yksin voi tul­la, klo 18 alkaa kent­tä­päi­väl­li­nen, teat­te­rie­si­tys alkaa 19.30 ja sen jäl­keen ilta jat­kuu musii­kin tah­dis­sa, baa­ri on avoin­na koko tilai­suu­den ajan, välia­jal­la tort­tu­kah­vit, tilai­suus on k18 ja yhden lipun hin­ta 60e.

Varauk­set 0440 662 610 tai sihteeri@teatterihirvenpaa.fi tai mes­sen­ge­rin kaut­ta.
Väri­käs­tä syk­syä koro­nas­ta huolimatta!

 LIPUT: 15/10€

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Met­sä­pirt­ti, Sal­me­no­jan­tie 241, 32610 Vampula

Puh. 0440 662 610, Face­boo­kis­sa: Teat­te­ri Hirvenpää

Teat­te­rin vie­res­sä on käte­väs­ti pysä­köin­ti­paik­ko­ja, joi­den mää­rä riit­tää teat­te­ris­sa kävi­jöi­den tarpeisiin.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.teatterihirvenpaa.fi