Jaala, Jaalan Nuorisoseuran kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

SULLE NAURAN NEITI KESÄHEINÄ ELI EINO LEINO PYJAMASSA

Jaa­lan Nuo­ri­so­seu­ran kesä­teat­te­ri juh­lii 30 -vuo­tis­ta tai­val­taan esit­tä­mäl­lä vauh­dik­kaan fars­sin, joka lait­taa Eino Lei­non kes­kel­le absur­dia ja seko­päi­sen haus­kaa tapah­tu­ma­ket­jua.

On vuo­den­vaih­de 1903/04. Nuo­ri Eino pyr­kii kai­kin kei­noin kosis­ke­le­maan vuo­krae­män­tän­sä tytär­tä Frey­aa, mut­ta jat­ku­va raha­pu­la aset­taa estei­tä. Sit­ten oves­ta astuu sala­pe­räi­nen nuo­ri nai­nen, jol­la on omia suun­ni­tel­mi­aan Lei­non suh­teen. Runoi­li­ja jou­tuu todel­li­seen pin­tee­seen, kun pal­jas­tuu, kuka tämä nai­nen todel­li­suu­des­sa on.

Käsi­kir­joi­tus: Ant­ti Hopia

Ohjaus: Hei­di Kos­ki­nen-Jär­vi­sa­lo

Kes­to n. 2h välia­jal­la.

Ensi-ilta ke 3.7. klo 19. Muut esi­tyk­set ajal­la 6.7. - 24.7.

Liput:

15e, alle 18-vuo­ti­aat 5e, ryh­mät (väh.10 hlö) 12 €.
Lip­pu­ja voi ostaa pai­kan pääl­tä kätei­sel­tä tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua tai ennak­koon: TÄÄL­TÄ. Nume­roi­mat­to­mat istu­ma­pai­kat.

Tie­dus­te­lut ja ryh­mien paik­ka­va­rauk­set: p. 045 1079606, jaalankesateatteri@gmail.com

Näy­tel­mää esi­te­tään Lii­ka­sen­mäen his­to­rial­li­ses­sa mil­jöös­sä Jaa­lan kir­kon­ky­läs­sä, Kou­vo­las­sa. Osoi­te Jaa­lan­tie 75, 47710 Jaa­la. Väliai­ka­kah­vi­tuk­ses­ta vas­taa pai­kan isän­tä Lions Club Jaa­la.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.jaalannuorisoseura.fi