fbpx

Jalasjärvi, Keskikylän Nuorisoseura

Ohjelmistossa 2020:

TOLVASET

 

Jalas­jär­ven Kes­ki­ky­län nuo­ri­so­seu­ra Har­ju­lan näyt­tä­möl­le aste­lee hul­lun­ku­ri­nen per­he nimel­tään Tol­va­set. Kome­dian kes­kiös­sä pyö­ri­vän per­heen elä­mään mah­tuu kai­ken­lai­sia ede­sot­ta­muk­sia, joi­ta ympä­ril­lä hää­ri­vät, toi­nen tois­taan kum­mal­li­sem­mat ihmi­set eivät aina­kaan hel­po­ta. Tol­vas­ten polun var­rel­le eksy­vät muun muas­sa sak­sa­lai­nen lii­ke­mies, epä­so­vin­nai­nen lää­kä­ri ja hul­lu kul­lan­kai­va­ja­pa­ris­kun­ta… saat­taa­pa per­heen kuviois­sa pii­pah­taa joku julk­kis­kin. Tämän esi­tyk­sen jäl­keen osaa todel­la arvos­taa omaa, edes jok­seen­kin jär­ke­vää perhettään.

Tol­vas­ten per­heen ede­sot­ta­muk­sia ylei­sö pää­see seu­raa­maan kol­men tari­nan ver­ran hel­mi - maaliskuussa!

Käsi­kir­joi­tus ja ohjaus Vil­le Orttenvuori.

Esi­ty­sa­jat:

Ensi-ilta la 15.2.2020 klo 13:00

su 16.02.2020 klo 13:00
pe 06.03.2020 klo 19:00
su 08.03.2020 klo 13:00
pe 13.03.2020 klo 19:00
su 15.03.2020 klo 13:00
su 15.03.2020 klo 17:00
pe 20.03.2020 klo 19:00
la 21.03.2020 klo 19:00
su 22.03.2020 klo 13:00
su 22.03.2020 klo 17:00

Huo­mio! Näy­tök­set peruu­tet­tu tois­tai­sek­si. Lisä­tie­toa koro­na­ti­lan­teen sel­kiy­dyt­tyä täl­tä sivulta.

LIPUT 15€, Lipun hin­ta sisäl­tää väliai­ka­tar­joi­lun!
alle 12v. 7€

Tie­dus­te­lut ja varauk­set: p. 040-764 7010 klo 17 jäl­keen (ei tekstiviestejä)

Jalas­jär­vel­lä Kes­ki­ky­län Har­ju­las­sa, Hul­kon­tie 10, 61710 Pen­tin­mä­ki (Jalas­jär­vi)