Jalasjärvi, Ylivallin Fällyteatteri

Ohjelmisto 2020:

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Liput 15 e, ”iki­nuo­ret” 13 e, alle 12 v. Ilmai­sek­si, lipun hin­taan sisäl­tyy väliai­ka­kah­vit!

Varauk­set puh. 0400 285539 klo 11-18 väli­se­nä aika­na

TER­VE­TU­LOA VIIH­TY­MÄÄN KANS­SAM­ME!

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:
Muis­tat­te­han että meil­lä on katet­tu kat­so­mo.

Osoi­te: Kih­niön­tie 181, 61730 Jalas­jär­vi

Tie­dus­te­lut ja varauk­set p. 0400 285539

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut
http://www.fallyteatteri.fi/