fbpx

Jyväskylä, Naissaaren Näyttämö

Ohjelmisto 2020:

SAITURI

Nais­saa­ren Näyt­tä­mö ry Vaa­ja­kos­ki, Jyväskylä

KESÄ 2020 Molierén Sai­tu­ri – Ensi-ilta 10.7.2020

Tuol­lai­set leveät pus­si­housut ovat kuin, luo­dut varas­te­tun tava­ran kätköpaikaksi!!!”

Tule­va­na kesä­nä Nais­saa­res­sa aika­hyp­pääm­me men­nei­syy­teen ja kuvi­tel­tuun Napo­lin kau­pun­kiin!
Her­ra Har­pa­gon on hyvin hyvin sääs­tä­väi­nen, ellei ihan pihi, ker­ras­saan ita­ra ja monen mie­les­tä kitu­piik­ki ja ruti­kui­van saita!

Hänen suu­rin rak­kau­ten­sa, 10 000 ecun raha-aar­re, sää­te­lee ja mää­rit­tää miek­ko­sen ja tämän per­heen elä­mää.
Las­ten­sa nai­ma­kau­pat hän suun­nit­te­lee vain rahan­kiil­to ja hyö­ty sil­mis­sä kii­luen. Viis sii­tä ovat­ko Clean­te-poi­ka tai Eli­se-tytär itse onnel­li­sia saa­tik­ka rakas­tu­ne­ni­ta tule­vaan puo­li­soon. Pal­ve­lus­vä­ki tus­kin saa kii­tos­ta työs­tään ja nai­ma­kaup­po­jen-puhe­nai­nen -Fro­si­ne haa­vei­lee tur­haan väli­tys­palk­kios­ta. Sai­tu­rin talos­sa “lant­ti on soi­kea ennen­kuin se kädes­tä hel­ti­ää.”
Itsel­leen her­ra Har­pa­gon toki havit­te­lee iha­nais­ta Maria­ne-nei­toa, joka ei tie­to­jen mukaan aiheu­ta lii­ko­ja kuluja…

MUT­TA oli­ko­han sit­ten­kään jär­ke­vää pii­lot­taa raha­li­pas san­koon, kuk­ka­penk­kiin ja kuo­ri­kat­teenn alle!!!???

ESI­TYK­SET:

10.7. / 12.7. / 17.7. / 18.7. / 19.7. / 24.7. / 25.7. / 26.7. / 31.7. / 1.8. / 2.8. / 12.8. / 13.8. / 15.8. /16.8. / 19.8. / 20.8. / 21.8.

Tule naut­ti­maan kans­sam­me teat­te­ri­ke­säs­tä! Jyväs­ky­län haus­kin koko per­heen kesä­teat­te­ri suu­rel­la sydämellä!

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.naissaarennayttamo.net