Jyväskylä, Naissaaren Näyttämö

Ohjelmisto 2019:

SUOMEN LOPPUSIJOITUS OY

- hiihtävä hautaustoimisto

Nais­saa­ren Näyt­tä­mö ry Vaa­ja­kos­ki, Jyväs­ky­lä

Las­se Leh­ti­sen teok­ses­ta Suo­men Lop­pusi­joi­tus Oy - hiih­tä­vä hau­taus­toi­mis­to, dramatisointi/ohjaus Ant­ti Lat­tu.

”Tee vii­mei­ses­tä mat­kas­ta­si iki­muis­tet­ta­va!” Tule naut­ti­maan kut­kut­ta­vas­ta näy­tel­mäs­tä, miten kah­des­ta temp­pu­työl­lis­te­tys­tä mie­hes­tä tulee tuo­rei­ta yrit­tä­jiä ja miten he koh­taa­vat elä­män ja kuo­le­man arvoi­tuk­sia. Mil­lai­sia seik­kai­lu­ja vai­na­jat jär­jes­tä­vät vii­mei­sil­le mat­koil­leen. Tämä hul­va­ton Latun sovit­ta­ma teks­ti saa mahan­poh­jia myö­ten nau­ra­maan elä­män ja kuo­le­man arvoi­tuk­sia, mik­si­pä ei?

Lisä­tie­to­ja ja lip­pu­va­rauk­siet löy­dät: naissaarennayttamo.net sekä seu­raa näy­tel­mäm­me val­mis­tu­mis­ta ja tapah­tu­mia FBfacebook.com/naissaarennayttamo.

Tule naut­ti­maan kans­sam­me teat­te­ri­ke­säs­tä! Jyväs­ky­län haus­kin koko per­heen kesä­teat­te­ri suu­rel­la sydä­mel­lä!

Esi­tyk­set: 

26.6. klo 19
28.6. klo 19
30.6. klo 19
7.8. klo 19
8.8. klo 19
10.8. klo 19
11.8. klo 19
14.8. klo 19
15.8. klo 19
16.8. klo 19

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.naissaarennayttamo.net