fbpx

Jyväskylä, Naissaaren Näyttämö

Ohjelmisto 2022:

REVIISORI – Kunnan koukkuja 

Revii­so­ri eli kun­nan koukkuja
Gogol - Aaltonen

Ohjaus Jor­ma Böök

Ukrai­na­lais­syn­tyi­nen Niko­lai Gogol kir­joit­ti näy­tel­män Revii­so­ri 1800-luvul­la, mut­ta Nais­saa­ren näyt­tä­möl­lä tapah­tu­ma­paik­ka­na on oman aikam­me pie­ni kes­ki­suo­ma­lai­nen kau­pun­ki. Sen vir­ka­mie­his­tö saa tie­don, että EU-tar­kas­ta­ja on saa­pu­mas­sa - ellei jo saa­pu­nut­kin - tun­te­mat­to­ma­na paik­ka­kun­nal­le. Epäi­lyk­set alka­vat koh­dis­tua kau­pun­gin hotel­lis­sa käy­tök­sel­lään huo­mio­ta herät­tä­vään Erk­koon. Oman vir­ka-ase­man­sa mene­tyk­sen pelos­sa kaik­ki ryh­ty­vät lie­hit­te­le­mään ja lah­jo­maan hän­tä. Käyn­nis­tyy pyö­ri­tys vail­la ver­taa, joka pal­jas­taa ahneu­den, kie­rou­den sekä val­heen kuplas­sa sikiä­vän joukkohölmöyden.

Gogo­lin mot­to: Ei pidä pei­liä syyt­tää, jos naa­ma on vino.

LIPUT:

15 €
8 € (lap­set alle 12v)
Kan­na­tus­lip­pu 20 €

ESI­TYK­SET:

Esi­tyk­set klo 18 tai 19
Ensi-ilta  Pe 17.6.
Su 19.6.
ti 21.6.
Ke 22.6.
Ke 29.6.
Pe 1.7.
Su 3.7.
Ti 5.7.
To 7.7.
La 9.7.
Su 10.7.
Ke 13.7.
pe 15.7.
la 16.7.
ti 26.7.
ke 27.7.
la 30.7.
su 31.7.
ke 3.8.
pe 5.8

Tule naut­ti­maan kans­sam­me teatterikesästä!

Jyväs­ky­län haus­kin koko per­heen kesä­teat­te­ri suu­rel­la sydämellä!

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.naissaarennayttamo.net