fbpx

Jyväskylä, Jyväskylän kansannäyttämö / Harjun kesäteatteri

Ohjelmisto 2020:

HAIKARAPOLSKA

Jyväs­ky­län kan­san­näyt­tä­mö, Har­jun kesäteatteri

Per­he, voi­ko sanoa per­he? Lapsettomista.”

Jyväs­ky­län Har­jun kesä­teat­te­ris­sa näh­dään tänä kesä­nä hil­li­tön, her­sy­vä ja läm­min­hen­ki­nen tra­gi­ko­me­dia lapsettomuudesta.

Taru ja Eino ovat taval­li­sia, kes­ki­luok­kai­sia rivi­ta­lo-osak­keen asuk­kai­ta, joi­den suu­rin haa­ve on saa­da lap­si. Paris­kun­nan arjes­sa jän­nit­tä­vin­tä on Pris­ma, salaa­tin pilp­pua­mi­nen ja kuu­me­mit­ta­rin koplaus, mut­ta sil­ti her­mos­tut­taa. Tarua rii­vaa hor­mo­naa­li­nen hir­mu­myrs­ky, häpeä ja tikit­tä­vä bio­lo­gi­nen kel­lo. Nöh­ve­röl­le Einol­le mate­maat­ti­sia kaa­vo­ja tär­keäm­pää oli­si pitää vai­mo tyy­ty­väi­se­nä. Lisään­ty­mis­pai­nei­ta ei hel­po­ta naa­pu­ris­sa asu­va vil­li ja virii­li Pupus­ten paris­kun­ta, saa­ti sit­ten iso­äi­dik­si hin­ku­va Einon äitimuori.

Hai­ka­ra­pols­ka saa kier­rok­sia, kun Eino ja Taru tukeu­tu­vat asian­tun­ti­joi­den avul­la lap­sen­te­ko­hom­mis­sa kaik­kiin tar­jol­la ole­viin kei­noi­hin. Mut­ta mitä tapah­tuu, kun lopu­ton sin­nik­kyys ei rii­tä, mikään ei tun­nu tep­si­vän, arki jun­naa kehää ja eteen tuo­daan tar­jot­ti­mel­la hel­pot­ta­va ulos­pää­sy ainai­ses­ta oravanpyörästä?

Toi­vei­kas ja sydä­mel­li­nen tari­na vie kat­so­jan tir­kis­te­le­mään niin naa­pu­rus­ton kupli­van pin­nan alle, lap­set­to­muuskli­ni­kal­le kuin lähi­baa­rin koh­ta­lok­kaal­le tanssilattialle.

Nous­kaa sii­vil­len­ne nössöt!”

Käsi­kir­joi­tus: Sirk­ku Pel­to­la
Ohjaus: Min­na Tuomanen

ESI­TYK­SET:

Ensi-ilta 17.7. klo 19
24.7. klo 19
25.7. klo 15
26.7. klo 15 ja 19
29.7. klo 19
30.7. klo 19
31.7. klo 19
1.8. klo 15
2.8. klo 15 ja 19
5.8. klo 19
6.8. klo 19
7.8. klo 19
8.8. klo 15

Liput 15 e, alen­nus­li­put 12 e

Tie­dus­te­lut ja lip­pu­va­rauk­set 045 231 3549
Jyväs­ky­län Kan­san­näyt­tä­mö, Har­jun kesä­teat­te­ri
Pit­kä­ka­tu 42, 40700 Jyväskylä

Ter­ve­tu­loa!

Kesä­teat­te­ril­la on esi­tys­ten aikaan kah­vio.
Teat­te­ri on huo­mioi­nut esi­tyk­sis­sä hygie­nian ja tur­va­vä­lit. Ethän tule kesä­teat­te­riin sai­raa­na.
#har­jun­ke­sä­teat­te­ri #hai­ka­ra­pols­ka #jkl­kan­sis

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kansannayttamo.fi