Kangasala, Kangasalan Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

VAIMONI ON TOISTA MAATA

LIPUT:

32 euroa perus­lip­pu (sis. kaik­ki kulut)
28 euroa elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, lap­si alle 16v
28 euroa ryh­mät 21-50 hlöä
26 euroa ryh­mät 51+ hlöä
Yksi vapaa­paik­ka per 30 mak­sa­vaa, max 3 vapaapaikkaa

Rans­ka­lai­sen Gil­les Dyre­kin käsi­kir­joit­ta­ma Vai­mo­ni on tois­ta maa­ta, on nok­ke­la kome­dia, jos­sa koti­juh­lat muut­tu­vat kaa­ok­sek­si pie­nen vää­rin­kä­si­tyk­sen kas­vaes­sa val­ta­viin mittasuhteisiin.

Häi­tään suun­nit­te­le­va nuo­ri­pa­ri kut­suu mie­hen van­han opis­ke­lu­ka­ve­rin ja tämän tyt­töys­tä­vän syö­mään. Ilta uhkaa ajau­tua karil­le, sil­lä tyt­töys­tä­vä rii­dan seu­rauk­se­na kiel­täy­tyy puhu­mas­ta ja antaa oudon hil­jai­sen vai­ku­tel­man. Isän­tä­pa­ri luu­lee hän­tä ulko­maa­lai­sek­si, mis­tä läh­tee vyö­ry­mään mas­sii­vi­siin mit­toi­hin kas­va­va pyörremyrsky.

Hul­va­ton ja vauh­di­kas kome­dia, jos­sa on sopi­vas­sa suh­tees­sa vauh­tia ja sees­tei­sem­piä koh­tia, min­kä lisäk­si yllä­tys­kään­tei­tä sate­lee tuon tuosta.

Ohjaus Mik­ko Kivi­nen, teks­ti Gil­les Dyrek, suo­men­nos Rei­ta Lou­nat­vuo­ri.
Näyt­te­li­jät: Vuok­ko Hovat­ta, Mai­ja Sil­jan­der, Iik­ka Forss ja Ant­ti Peltola.