Kangasala, Kangasalan Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Kirka-musikaali Hetki lyö

Liput

Liput alkaen 34,50 €

Ryh­mä­myyn­ti: myynti@musiikkiteatteri.fi tai 044 3466 713

Liput: www.lippu.fi ja kaik­ki Lippu.fi:n lip­pu­kau­pat sekä R-kioskit.

Musikaali kaikkien suomalaisten rakastamasta laulajasta ja musiikkimaailman ikonista

Kir­ka Kirill Babitzin on yksi Suo­men menes­ty­neim­mis­tä artis­teis­ta. Hän oli maam­me ensim­mäi­nen oikea rock­täh­ti, joka sai perään­sä vil­lis­ti kir­ku­vat fani­lau­mat. Kir­ka oli venä­läi­sen emi­grant­ti­taus­tan­sa vuok­si eksoot­ti­nen ilmes­tys tum­mi­ne hiuk­si­neen ja sini­si­ne sil­mi­neen, hän oli täyn­nä karis­maa ja kuin luo­tu täh­dek­si. Oma suku ja per­he sisa­ruk­si­neen oli­vat Kir­kal­le aina tär­kei­tä. Kir­ka lau­loi per­soo­nal­li­sel­la äänel­lään tien­sä suo­ma­lais­ten sydä­miin moni­puo­li­ses­ti roc­kil­la, iskel­mil­lä ja bal­la­deil­la hea­vy­roc­kia­kaan unohtamatta.

Musi­kaa­li on mat­ka Kir­kan vana­ve­des­sä 60-luvul­ta läh­tien aina 2000-luvul­le asti. Kir­kan ohel­la tapaam­me suo­ma­lai­sen kevyen musii­kin merk­ki­hen­ki­löi­tä kuten Sam­myn, Mus­kan, Dan­nyn, Kat­ri Hele­nan, Kas­su Halo­sen, Hec­to­rin ja Pave Mai­ja­sen. Koem­me esi­tyk­ses­sä lau­la­jan pit­kän uran eri vai­hei­ta, Euro­vii­su­jen ja Syk­syn sävel­ten huu­maa, menes­tys­tä, rak­kaut­ta ja suu­ria suruja.

Kir­kaa esit­tää useis­ta musi­kaa­leis­ta tut­tu upea­ää­ni­nen Erik Krae­mer. Musi­kaa­lis­sa kuul­laan suu­ri jouk­ko iki­muis­toi­sia kap­pa­lei­ta, kuten Het­ki lyö, Lei­jat, Hen­gail­laan, Surun pyy­hit sil­mis­tä­ni, Kah­den hul­lun mat­ka, Daa­da Daa­da, Yli syn­kän vir­ran, Puhe­lin­lan­gat lau­laa, Lumi teki enke­lin etei­seen, Kro­ko­tii­li­rock ja Kir­joi­ta Postikorttiin.