fbpx

Karvia, Karvian Musiikkiteatteri

Ohjelmistossa 2021:

KOHTALON TANGO

Musiik­ki­teat­te­ria Kar­vian kesässä!

Juo­nel­li­nen kon­sert­ti “Koh­ta­lon Tan­go” ker­too Unto Mono­sen elä­mäs­tä korut­to­man kau­niis­ti, valoi­neen ja varjoineen.

Mono­sen lyhyek­si jää­nyt ja vai­he­ri­kas elä­mä, ylä- ja ala­mä­ki­neen tyy­lik­kääs­ti ja tai­dol­la esi­tet­ty­nä takaa­vat kat­so­jal­le vah­van ja musiik­ki­pai­not­tei­sen kesäteatterielämyksen.

Mono­sen musiik­kiin on help­po samais­tua, ja ehkä juu­ri sik­si se elää ja vai­kut­taa edel­leen­kin ihmis­ten mielissä.

Käsi­kir­joi­tus: Ryh­mä
Ohjaus ja sovi­tus: Lee­na Koi­vu­la
Musii­kin sovi­tus: Pasi Nie­mi­nen & Ryhmä

Esi­tyk­set Kar­vian kate­tus­sa “Skantz” -kulttuurikeskuksessa!

Esi­ty­sa­jat 2021:

Tiis­tai 29.06. Klo 18.00
Kes­ki­viik­ko 30.06. Klo 18.00
Tors­tai 01.07. Klo 18.00
Per­jan­tai 02.07. Klo 18.00
Lau­an­tai 03.07. Klo 15.00
Sun­nun­tai 04.07. Klo 15.00

Liput 25€/hlö, ryh­mät, yli 15hlö 22€/hlö
Lipun­hin­taan sisäl­tyy väliai­ka­kah­vit
Väliai­ka­kah­vit sisäl­tyy lipun hintaan!

LISÄ­TIE­DOT JA LIPPUVARAUKSET:

044 351 0610 (var­mim­min klo 10-14 ja teks­ti­vies­tit 24 h)
willikansateatteri@luukku.com

KLOVNI HEITTÄÄ VEIVIN

Juo­nel­li­nen kon­sert­ti Juice Les­ki­sen elämästä!

Ohjaus ja sovi­tus: Lee­na Koi­vu­la
Käsi­kir­joi­tus: Lee­na Koi­vu­la, Tii­na-Kai­sa Aro-Hei­ni­lä & ryh­mä
Musii­kin sovi­tus: Pasi Nie­mi­nen & ryhmä

Esi­tyk­set Kar­vian kate­tus­sa “Skantz” -kulttuurikeskuksessa!

Liput: Tie­dot päi­vi­te­tään myöhemmin!

Väliai­ka­kah­vit sisäl­tyy lipun hintaan!

LISÄ­TIE­DOT JA LIPPUVARAUKSET:

044 351 0610 (var­mim­min klo 10-14 ja teks­ti­vies­tit 24 h)
willikansateatteri@luukku.com

UUSI KATETTU KESÄTEATTERI!

Kar­vian­tie 720, KANT­TI

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Tie­dus­te­lut ja varauk­set arki­sin klo 10–14 puh. 044 351 0610, teks­ti­vies­tit ja säh­kö­pos­ti 24h willikansa@luukku.com

WIL­LI KAN­SA:
Kar­vian kan­san­musiik­kiyh­dis­tys, Musiik­ki­teat­te­riyh­dis­tys MuTe ja Kar­vian teatteriyhdistys.

Kesä­teat­te­rin kotisivut: