Kaustinen, Kaustisen Salonkylän Nuorisoseura

Ohjelmisto 2019:

Tankki täyteen - MAALLAMUUTTAJAT

Suo­si­tun Tank­ki täy­teen tv-sar­jan toi­sen tuo­tan­to­kau­den tari­noi­hin poh­jau­tu­vas­sa teat­te­rie­si­tyk­ses­sä Vilé­nien per­he suun­nit­te­lee kau­pun­kiin muut­ta­mis­ta. Kuviot kään­ty­vät kui­ten­kin pää­lael­leen, kun Sulo tekee elä­män­sä suu­rim­man herä­teos­tok­sen. Emmin ja Juha­nan vas­tus­te­luis­ta ja muis­ta alku­han­ka­luuk­sis­ta huo­li­mat­ta kaik­ki löy­tä­vät pik­ku­hil­jaa paik­kan­sa uudes­sa elä­män­ti­lan­tees­sa - mukaan lukien Emmin enti­nen baa­ria­pu­lai­nen Ulla. Kons­taa­pe­li Rei­ni­kai­nen jär­jes­tää ja sekoit­taa asioi­ta tut­tuun tyy­liin­sä.

Teki­jät: 

Pää­roo­leis­sa sekä osin sivu­roo­leis­sa näyt­te­le­vät edel­lis­ke­säl­tä tutut näyt­te­li­jät, hei­dän lisäk­seen on teat­te­ri­tyh­mäm­me saa­nut mukaan jou­kon uusia kas­vo­ja.

Esi­tyk­set ja liput:

Ensi-ilta 6.6.
Esi­tyk­siä 25.6. saak­ka.

Liput 15 € (aikui­set), 10 € (7-15v.)

Lisä­tie­to­ja ja varauk­set: Outi Rau­ma 040 843 7035

 

Yhteys­tie­dot:

Salon­ky­län­tie 457, 69600 Kaus­ti­nen

salonkyla@gmail.com ; 0400 - 263 792

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

Face­book:

https://www.facebook.com/salonkylannuorisoseura

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!