fbpx

Kaustinen, Kaustisen Salonkylän Nuorisoseura

Ohjelmisto 2021:

mennään MEHTÄÄN eiku MESHÄN!

 

Kesän 2020 kesä­teat­te­rie­si­tyk­set on peruttu!

Salon­ky­län Nuo­ri­so­seu­ran kesä­teat­te­rie­si­tyk­set on perut­tu koko­naan vuo­del­ta 2020. Koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta joh­tuen ryh­mä on ollut pit­käl­lä har­joi­tus­tauol­la ja nuo­ri­so­seu­ran joh­to­kun­ta päät­ti siir­tää kesä-hei­nä­kuul­le suun­ni­tel­lut esi­tyk­set parem­paan ajankohtaan.

Ryh­mä jat­kaa toi­min­taa ja uusi esi­tys­kausi on luvas­sa vii­meis­tään kesäl­lä 2021.

Uudet esi­ty­sai­ka­tau­lut päi­vi­te­tään mah­dol­li­sim­man pian!

Esi­tyk­set ja liput:

Lisä­tie­to­ja ja varauk­set: Outi Rau­ma 040 843 7035

Yhteys­tie­dot:

Salon­ky­län­tie 457, 69600 Kaustinen
salonkyla@gmail.com 
puh. 0400 - 263 792

Kesä­teat­te­rin kotisivut:
www.facebook.com/salonkylannuorisoseura

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!