Keuruu, Keurusselän Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Taistelevat koppelot

Liput

Aikui­set 20 €
Elä­ke­läi­set ja opis­ke­li­jat 18€
12-17-vuo­ti­aat 10€
Ryh­mä­lip­pu 18€ (väh. 8 hlöä)

Esitykset

Esi­tyk­set klo 18.
Ensi-ilta pe 16.6.
su–ke 18.6.–21.6.
su–to 2.7.–6.7.
su–pe 30.7.–4.8.

Kat­so­mo ei ole katet­tu, joten varau­dut­han sade­ta­kil­la sateen varalle.

Hur­ma­lai­sen Vei­jon paras kave­ri Pek­ka sai akka­ral­lin jäl­ki­tau­ti­na itsel­leen nai­sen, sek­siä uhku­van ja sumei­le­mat­to­man Cunil­lan, joka uhkaa nään­nyt­tää koke­mat­to­man sul­has­mie­hen pait­si vuo­tees­sa, myös kuntolenkeillä.

Sii­nä sivus­sa on koko kylän elä­mä suis­tu­mas­sa rai­teil­taan. Mut­ta vie­lä löy­tyy maal­ta tal­koo­hen­keä, ja lähim­mät naa­pu­rit päät­tä­vät pelas­taa Pekan ja äitin­sä pirt­ti­hir­mun kyn­sis­tä vaik­ka vie­lä vih­ki­pal­lil­ta. Syn­tyy kei­no­ja kaih­ta­ma­ton otte­lu, johon pitä­jän rovas­ti­kin jou­tuu lopul­ta puuttumaan.

Käsi­kir­joi­tus Heik­ki Luo­ma
Ohjaus Min­na Tuomanen

Roo­leis­sa:
Timo Anti­kai­nen, Nina Muho­nen, Jan­ne Lindgrén, Anna Saas­ta­moi­nen, Kir­si Hyvö­nen, Tapa­ni Lin­tu­la, Kat­ja Les­ki­nen, Tuu­la Jär­vi­nen, Han­nu Ran­ta­nen ja Ant­ti Lumus

Tervetuloa Keuruulle, keurusselän rannalle!

www.visitkeuruu.fi

Yhteys­tie­dot:
keurusselankesateatteri@gmail.com / 040 7471636

Val­mii­ta Majoi­tus-/Ruo­kai­lu-/Teat­te­ri-paket­te­ja ryh­mil­le (min 8 hlö), ja mik­si­pä ei yksit­täi­sil­le asiak­kail­le, myy yhteis­työ­kump­pa­nim­me hotel­li Keurusselkä.

www.hotelkeurusselka.fi / myynti@hotelkeurusselka.fi / +358 (0)14 3611 000 / Ryh­mä­myyn­ti­pal­ve­lu (arki­sin 8-16) +358 (0)44 799 7606