Keuruu, Keurusselän Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

LEKAA JA LEIVOKSIA

LIPUT:

Aikui­set 20€
Eläkeläiset/Opiskelijat 18€
Lap­set 10€

Ryh­mät kat­so kesä­teat­te­rin sivuil­ta lisätietoja.

ESI­TYK­SET:

Esi­tyk­set klo 18:00

• To, Su 21.-31.7.2022
• Ti-Pe 2. - 5.8.2022

Esi­tyk­sen kes­to n. 2h välia­jan kera

Kat­so­mo ei ole katet­tu, joten varau­dut­han sade­ta­kil­la sateen varalle.

Ter­ve­tu­loa Keu­ruul­le, keu­rus­se­län ran­nal­le!
www.visitkeuruu.fi

Yhteys­tie­dot:
keurusselankesateatteri@gmail.com / 040 7471636

Val­mii­ta Majoi­tus-/Ruo­kai­lu-/Teat­te­ri-paket­te­ja ryh­mil­le (min 8 hlö), ja mik­si­pä ei yksit­täi­sil­le asiak­kail­le, myy yhteis­työ­kump­pa­nim­me hotel­li Keurusselkä.

www.hotelkeurusselka.fi / myynti@hotelkeurusselka.fi / +358 (0)14 3611 000 / Ryh­mä­myyn­ti­pal­ve­lu (arki­sin 8-16) +358 (0)44 799 7606

Rie­mu­kas tais­te­lu hau­taus­toi­mis­tos­ta ja rahas­ta, rak­kau­del­la höystettynä.

Suh­de­kie­mu­roil­ta ei voi­da vält­tyä kun raha­pu­la on kova, eikä bis­nes suju, var­sin­kaan kun koh­dal­le sat­tuu osu­maan usko­mat­to­man hyvä tar­jous jos toinenkin.

Mil­lai­nen sop­pa sii­tä syn­tyy­kään kun EU:lla, kun­nal­la, museo­vi­ras­tol­la, gryn­de­ril­lä ja hau­taus­toi­mis­tol­la on oma lusik­kan­sa seas­sa. Mah­taa­ko yrit­tä­jäl­le jää­dä luu käteen vää­ri­nym­mär­rys­ten ja juo­nit­te­lu­jen seka­mels­kas­sa, vai vie­vät­kö he koko potin pyr­ky­rei­den jää­des­sä nuo­le­maan näppejään?

Roo­leis­sa:

Jan­ne Lindgrén, Jose­fii­na El Khan­jar, Tuu­la Jär­vi­nen, Vuok­ko Olli­kai­nen, Ola­vi Poh­jo­la, Tapio Kova­nen, Rei­jo Lam­pi­nen, Soh­vi Lah­ti, Sini Saarinen