Kotka, Kyminlinnan Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

GOLFLESKIEN KAPINA

Kymin­lin­nan kesä­teat­te­ri tar­jo­aa tänä kesä­nä uut­ta koti­mais­ta fars­sia.

Ant­ti Hopian (Lenin jäil­lä, Nei­ti kesä­hei­nä), kir­joit­ta­mas­sa näy­tel­mäs­sä into­hi­moi­sen golf­faa­jan, Rau­non vai­mo Bar­ba­ra aloit­taa mui­den golfles­kien tuke­ma­na nai­ma­la­kon. Lakon kes­tet­tyä pit­kään Golfliit­to puut­tuu asi­aan ja lähet­tää laki­mies Teu­von rat­kai­se­maan kiis­taa.

Lakon rat­kai­su ei ole­kaan, niin help­poa, kun tilan­tee­seen sot­keu­tu­vat vie­lä Teu­von vai­mo Valen­ti­na, sekä Rau­non isä Ukko. Ennen kuin lak­ko­ti­lan­ne on saa­tu rat­kais­tua, sii­hen puut­tu­vat vie­lä taval­la tai toi­sel­la, niin Mart­ti Ahti­saa­ri, kuin Tee­mu Selän­ne­kin.

Näy­tel­män ohjaa Jyr­ki Kos­ki­mies.

Esi­ty­sa­jat:

Näy­tel­män ensi-ilta on 12.7. klo 19.00

Esi­tys­kausi ajal­la 12.7.-18.8.2019

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Liput ja lip­pu­va­rauk­set -> TÄÄL­TÄ!

Kesä­teat­te­rin osoi­te: Sute­lan­tie 84, 48400 Kot­ka

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.kyminlinnankesateatteri.fi