fbpx

Kuopio / Nilsiä, Tahkon Kesäteatterishow

Ohjelmisto 2021:

FINNVITSIT - KULLANKIMALLUS

KESÄTEATTERISHOW 2021 Tahko Spa Arenalla

Finn­vit­sit - Kul­lan­ki­mal­lus on ker­to­mus vedel­lään kuu­lui­sak­si tul­leen kylän Kir­kas­kos­ken ja sen asuk­kai­den humo­ris­ti­ses­ta ja kan­sain­vä­li­ses­tä elämästä.

Hur­jat huhut kul­ta­kai­vok­ses­ta on saa­nut kylä­läi­set taas tais­te­le­maan veten­sä ja luon­ton­sa puo­les­ta. Kylil­lä on jo näh­ty busi­ness-mie­het Hjal­lis ja Jolle.

Koh­ta var­maan myös kai­ken maa­il­man kai­vos­yh­tiöt, kun Trum­pit ja Putin ovat mai­se­mis­sa muka­naan Suo­men pre­si­den­tit Sau­li, Mara ja Tartsi.

Sop­paan pis­tä­vät lusik­kan­sa Kir­kas­kos­ken Kir­kas­kur­kut-kuo­ro, Mat­ti ja Tep­po juh­la­kier­tuei­neen, Alma ja Kimi sekä Vain elä­mää-tele­vi­sio­sar­ja, joka on löy­tä­nyt   uuden Satu­lin­nan­sa Kirkaskoskelta.

Myös Luon­to­ra­dio on kut­sut­tu hätiin. Mut­ta mitä ihmet­tä Jeth­ro Ros­ted ja Vap­pu, Maa­jus­sil­le Mor­sian, Pimiä teke­vät tääl­lä? Onko rak­kaut­ta ilmassa?

Lois­ta­vat täh­det Pau­la Vesa­la, Kai­ja Kär­ki­nen, Lau­ri Täh­kä, Sani, Kai­ja Koo, Kas­mir, Art­tu Wis­ka­ri, Tom­mi Län­ti­nen, Tina Tur­ner, Susan Boy­le ja Tah­kon JJG ovat val­mii­na aut­ta­maan, kun pis­kui­nen kylä pitää pin­tan­sa suu­ren maa­il­man pyörteissä.

Esi­ty­sa­jat:

Esi­tyk­set hei­nä­kuus­sa 2021!
Tar­kem­mat esi­ty­sa­jat päi­vi­te­tään näky­viin mah­dol­li­sim­man pian! Ilmoi­tam­me heti myös, kun liput tule­vat myyntiin!

Kes­to välia­jal­la n. 2 h, liput ovel­ta tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua.

Lip­pu­hin­nat:

Liput 24,50 €
22 € opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set, työt­tö­mät, varus­mie­het (kort­ti tulee esit­tää), ryh­mä min. 10 hlöä
17,50 € Lap­set 12-17v.

Lip­pu­ja saa ostet­tua ennak­koon Tah­ko Spa Hotel­lin vas­taa­no­tos­ta
p. 0600 550 148 tai info@tahkospa.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.tahkospa.fi