Kuopio / Nilsiä, Tahkon Kesäteatterishow

Ohjelmisto 2019:

FINNVITSIT - UHKA IDÄSTÄ?

Humo­ris­ti­nen sukel­lus viih­tee­seen, musiik­kiin, rahaan ja maa­il­man poli­tiik­kaan. Pie­ni suo­ma­lais­ky­lä, Kir­kas­kos­ki on jäl­leen kai­ken huo­mion kes­ki­pis­tee­nä, kun odo­te­taan vai­kut­taa­ko kylän rau­haa ja rak­kaut­ta uhku­va vesi Mela­nia ja Donald Trum­piin, Bir­git­te ja Emma­nuel Mac­ro­niin, Vla­di­mir Puti­niin ja Kim Sun Kaa­han. Onko maa­il­mal­la vie­lä toi­voa?

Jen­ni Hau­kio ja Sau­li Nii­nis­tö  ovat vet­tä jo var­maan­kin mais­ta­neet. Aina­kin se vai­kut­taa itse kylään, jos­sa lau­lu ja nau­ru rai­kaa ja rak­kauk­sia syn­tyy. Kylään avioi­tu­nut kos­mo­po­liit­ti kos­mo­naut­ti, täh­tien väli­nen super­täh­ti Mal­la Pugat­so­va-Not­kel­mai­nen on otta­nut huo­leh­tiak­seen vuo­sit­tai­set ilta­mat hyö­dyn­täen laa­jo­ja kon­tak­te­jaan.

Jeth­ro ja Sara pyö­rit­tä­vät Onnen­pyö­rää, huu­to­kaup­pa­hur­jat Aki, Heli ja Mark­ku ovat perus­ta­neet Räh­mä­pul­la-orkes­te­rin, Marion, Kake Ran­de­lin, Mei­ju Suvas, Elli Haloo Hel­sin­gis­tä ja Alma­kin ovat muka­na. Mal­la itse esit­tää sisa­rel­leen Alla Pugat­so­val­le teke­mi­ään, kau­neim­pia kap­pa­lei­ta, mut­ta ei vie­lä ker­ro muis­ta ulko­maan täh­dis­tä.

Kyläl­lä Tom­mi Mäki­nen on aloit­ta­nut  ajo- ja ajat­te­lu­ta­pa­kurs­sit, ja jos­tain syys­tä myös Hjal­lis ja Jol­le viih­ty­vät mai­se­mis­sa. Ehkä busi­ness mie­les­sä?

Kes­to välia­jal­la n. 2 h, liput ovel­ta tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua. Esi­tyk­sis­sä ei ole ikä­ra­jaa.

Roo­leis­sa Ant­ti Tai­pa­le - Juk­ka Laak­so­nen - Juha Lai­ti­la

Käsi­kir­joi­tus:  JUHA LAI­TI­LA
Ohjaus: OTTO KANER­VA
Ääni­maa­il­ma: ANT­TI TAI­PA­LE
Tuo­tan­to, eri­kois­jär­jes­te­lyt, tie­dus­te­lut:
SATU LAI­TI­LAfinnvitsit@co.inet.fi, puh. 0400 787878,

Pidä­täm­me oikeu­den muu­tok­siin.

Liput:

Lip­pu 24,50 €

Opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set,
työt­tö­mät, varus­mie­het 22,00 €
(kort­ti tulee esit­tää lipun osto­nyh­tey­des­sä)

Lap­set 12-17 v. 17,50 €

Liput voit­te ostaa ennak­koon: NetTicket.fi»

Tah­ko Spa Hotel­lin vas­taa­no­tos­ta
email: info@tahkospa.fi

p. 0600 550 148  (0,8 €/min+pvm/mpm)

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

https://www.tahkospa.fi/