fbpx

Kuopio, Nilsiän Louhosareena / Uusi Iloinen Teatteri

Ohjelmistossa 2021:

KAUNIS VEERA

UIT-twis­til­lä höys­tet­ty Kau­nis Vee­ra tar­jo­aa ylei­söl­le nau­tin­nol­li­sen teat­te­rie­lä­myk­sen, jos­ta ei puu­tu vauh­tia ja yllä­tyk­siä. Näyt­tä­vät musiik­ki­nu­me­rot tans­sin ja lau­lun kera ryt­mit­tä­vät rie­mas­tut­ta­vaa tari­naa. Orkes­te­ri­na toi­mii Suo­men bilebän­dien kunk­ku Jean S.

Kau­nii­na Vee­ra­na näh­dään nuo­ri musi­kaa­li­lah­jak­kuus Sofia Ara­so­la. Esi­tys­tä täh­dit­tä­vät Sinik­ka Sok­ka, Ant­ti Heik­ki­nen, Ris­to Kas­ki­lah­ti, Mik­ko Ran­ta­ni­va, Mar­ja-Lii­sa Kuos­ma­nen, Mat­ti Kuos­ma­nen, San­na Kemp­pai­nen ja Kons­ta Reu­ter. Tans­si­joi­na näh­dään mm. Tans­sii Täh­tien Kans­sa -täh­det Sami ja Jut­ta Hele­nius sekä Heli­nä Karei­nen, Emil Hall­berg ja Lucy Mae Evans.

Esi­ty­sa­jat:

29.6.–11.7.2021

Lip­pu­jen hinnat: 

19,50–39 €

KUPLA VAI UITTI

Lou­ho­sa­ree­nal­la rai­kaa ensi kesä­nä nau­ru ja sven­gaa­va musiik­ki, kun UIT:n upeat näyt­te­li­jät, tans­si­jat ja ryt­mi­ryh­mä tar­joa­vat nau­tin­nol­li­sen revyyn kesän kunniaksi.

Minun kupla, sinun kupla, kenen kupla on paras kupla? Kuka pok­saut­taa kuplan­sa kovim­min? Uitin kuplas­sa tar­joil­laan porei­le­vaa huu­mo­ria – hyp­pää mukaan riemukuplaamme!

Nil­siän Lou­ho­sa­ree­nan laval­la näh­dään kesäl­lä 2021 Kai­sa Hela, Anu Sini­sa­lo, Mari­ka Tuh­ka­la, Sami Hint­sa­nen, Sami Hok­ka­nen ja Sant­tu Kar­vo­nen sekä tans­si­jat Jut­ta Hele­nius, Kat­ri Mäki­nen, Emil Hall­berg ja Jus­si Väänänen.

Esi­ty­sa­jat:

29.7.–7.8.2021

Lip­pu­jen hinnat: 

19,50–39 €

Yhteys­tie­dot:

Esi­tys­paik­ka: Lou­ho­sa­ree­na, Paju­jär­ven­tie 90B, 73300 Nil­siä
Uusi Iloi­nen Teat­te­ri, liput@uit.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.uit.fi