Lempäälä, Teatteri Valentino

Ohjelmistossa 2019:

MYRSKYLUODON MAIJA

Teat­te­ri Valen­ti­no esit­tää lumoa­van kau­niil­la Merun­lah­del­la Lem­pää­läs­sä rakas­te­tun Myrs­ky­luo­don Mai­ja-musiik­ki­näy­tel­män (kirj. Anni Blom­qvist).

Myrs­ky­luo­don Mai­ja on sykäh­dyt­tä­vän väke­vä näy­tel­mä kalas­ta­jan­vai­mon elä­mäs­tä iloi­neen ja mur­hei­neen Myrs­ky­luo­dol­la. Yhtei­sön, uskon, rak­kau­den ja elä­mi­sen ihmei­den tär­keys muo­dos­ta­vat koti­mai­sen musiik­ki­näy­tel­män run­gon, jon­ka ympä­ril­le raken­tuu nuo­ren nai­sen kos­ket­ta­va kas­vu­ta­ri­na.

Näy­tel­män ohjaa ammat­tioh­jaa­ja Lei­la Kart­tu­nen, koreo­gra­fias­ta vas­taa tans­sin­opet­ta­ja Outi Vilo­nen, musii­kin sovit­taa ja har­joi­tut­taa Eetu Kuop­pa­la ja tuot­ta­ja­na toi­mii Pau­la-Mai­ja Sahr­man.

Esi­tyk­set:

Ennak­koe­si­tys 29.6.2019 klo 16
Ensi-ilta su 30.6.2019 klo 16
Ke 3.7. klo 19
To 4.7. klo 19
Su 7.7. klo 16
Ke 10.7. klo 19
To 11.7. klo 19
Su 14.7. klo 16
Ke 17.7. klo 19
To 18.7. klo 19
Su 21.7. klo 16
Ke 24.7. klo 19
To 25.7. klo 19
Su 28.7. klo 16

Liput ja lip­pu­va­rauk­set:

Varauk­set puhe­li­mit­se nume­ros­ta 045 668 4336 tai 040 708 7361
Säh­kö­pos­tit­se lippuvaraus@teatterivalentino.fi

Perus­lip­pu 20€
Eläkeläiset/opiskelijat/työttömät 18€
Nuo­ret (13-17-v.) 15€
Lap­set (alle 13-v.) 10€

RYH­MÄ­TAR­JOUK­SET (puhe­li­mit­se/s-pos­tit­se)

Ryh­mäs­sä 21-30 hen­ki­löä = Jokai­ses­ta lipun hin­nas­ta vähen­ne­tään -1 €,
lisäk­si mat­kan jär­jes­tä­jä saa lipun veloi­tuk­set­ta

Ryh­mäs­sä yli 30 hen­ki­löä = Jokai­ses­ta lipun hin­nas­ta vähen­ne­tään -2 €,
lisäk­si mat­kan jär­jes­tä­jä saa lipun veloi­tuk­set­ta

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.teatterivalentino.fi