Mäntyharju, Koirakiven Nuorisoseura

Ohjelmisto 2020:

AUTIOTALO

– musiikkinäytelmä

Autio­ta­lo –musiik­ki­näy­tel­mä tar­jo­aa kat­so­jal­le ajan kuvaa ja ker­too tari­naa 80-luvun Suo­mes­ta, kun Din­go-yhtye sai aikaan maan­laa­jui­sen hys­te­rian. Din­gon kans­sa saman­ai­kai­ses­ti nousi­vat kaik­kien tie­toi­suu­teen Pope­da ja Yö.
Näy­tel­män ohjaa vah­val­la osaa­mi­sel­la, Auli Esko­la. Musiik­ki­kap­pa­lei­den esit­tä­mi­ses­tä vas­taa Koi­ra­ki­ven tai­ta­vat esiin­ty­jät ja tiet­ty Kul­man Kun­dit –livebän­di. Koi­ra­ki­ven kesä­teat­te­ris­sa ”Nipa” Neu­man­nin roo­liin hyp­pää Olli Mar­ja­laak­so. Pope­dan kap­pa­lei­ta tul­kit­see Panu Kont­ti­nen ja Veik­ka Kar­ja­lai­nen ja Yön kap­pa­lei­ta Aki Pek­ka­nen. Joka vuo­ti­seen tapaan kesä­teat­te­rin näyt­tä­möl­lä osas­sa esi­tyk­siä näh­dään, ”mei­dän oma poi­ka”, nyt maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rin pes­tiä hoi­ta­va ja seu­ran puheen­joh­ta­ja Jari Lep­pä.

Koi­ra­ki­ven kesä­teat­te­ri on kohon­nut musiik­ki­teat­te­reil­laan suo­sit­tuun ase­maan. Esi­tyk­siä on kah­den vii­kon ajan ja vuo­sit­tain toi­nen esi­tys­viik­ko on ollut lähes poik­keuk­set­ta lop­puun­myy­ty. Esi­tys sopii kai­ke­ni­käi­sil­le.

Esi­tyk­set ja liput:

Ensi-ilta on pe 26.6. klo 18 ja vii­mei­nen la 11.7. klo 15.

Pää­sy­li­put ja paik­ka­va­rauk­set kan­nat­taa hank­kia ennak­koon netin kaut­ta tai soit­ta­mal­la 040 7180 176

Yhteys­tie­dot:

Koi­ra­ki­ven kesä­teat­te­ri
Koi­ra­ki­ven­tie 524, 52730 Koi­ra­ki­vi
Varauk­set ja väliai­ka­kah­vi­tus: 040 7180176

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
koirakivi.net/kesateatteri