fbpx

Mäntyharju, Koirakiven Nuorisoseura

Ohjelmisto 2021:

AUTIOTALO

– musiikkinäytelmä

KOI­RA­KI­VEN KESÄ­TEAT­TE­RI RÄJÄYT­TÄÄ KAT­SO­MON KESÄL­LÄ 2021!

Autio­ta­lo –musiik­ki­näy­tel­mä tar­jo­aa kat­so­jal­le ajan kuvaa ja ker­too tari­naa 80-luvun Suo­mes­ta, kun Din­go-yhtye sai aikaan maan­laa­jui­sen hys­te­rian. Din­gon kans­sa saman­ai­kai­ses­ti nousi­vat kaik­kien tie­toi­suu­teen Pope­da ja Yö.
Näy­tel­män ohjaa vah­val­la osaa­mi­sel­la, Auli Esko­la. Musiik­ki­kap­pa­lei­den esit­tä­mi­ses­tä vas­taa Koi­ra­ki­ven tai­ta­vat esiin­ty­jät ja tiet­ty Kul­man Kun­dit –livebän­di. Koi­ra­ki­ven kesä­teat­te­ris­sa ”Nipa” Neu­man­nin roo­liin hyp­pää Olli Mar­ja­laak­so. Pope­dan kap­pa­lei­ta tul­kit­see Panu Kont­ti­nen ja Veik­ka Kar­ja­lai­nen ja Yön kap­pa­lei­ta Aki Pek­ka­nen. Joka vuo­ti­seen tapaan kesä­teat­te­rin näyt­tä­möl­lä osas­sa esi­tyk­siä näh­dään, ”mei­dän oma poi­ka”, nyt maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rin pes­tiä hoi­ta­va ja seu­ran puheen­joh­ta­ja Jari Leppä.

Koi­ra­ki­ven kesä­teat­te­ri on kohon­nut musiik­ki­teat­te­reil­laan suo­sit­tuun ase­maan. Esi­tyk­siä on kah­den vii­kon ajan ja vuo­sit­tain toi­nen esi­tys­viik­ko on ollut lähes poik­keuk­set­ta lop­puun­myy­ty. Esi­tys sopii kaikenikäisille.

Esi­tyk­set ja liput:

Ensi-ilta pe 2.7.2021 klo 18
la 3.7. klo 15
su 4.7. klo 15

ti 6.7. klo18
ke 7.7. klo 18
to 8.7. klo 18
pe 9.7.klo 18
la 10.7. klo 15
su 11.7. klo 15

ti 13.7.klo18
ke 14.7. klo 18
to 15.7. klo 18
pe 16.7. klo 18
la 17.7. klo 15

Pää­sy­li­put ja paik­ka­va­rauk­set kan­nat­taa hank­kia ennak­koon netin kaut­ta tai soit­ta­mal­la 040 7180 176

Ennak­ko­li­put inter­ne­tis­sä
aikui­set 23 €
lap­set 14 €

Liput por­til­ta
aikui­set 26 €
lap­set 16 €

Ryh­mä­li­put 21 €/hlö (20 hlö minimi)

Lisä­tie­to­ja: www.koirakivi.net ja 040 7180176

Yhteys­tie­dot:

Koi­ra­ki­ven kesä­teat­te­ri
Koi­ra­ki­ven­tie 524, 52730 Koirakivi
Varauk­set ja väliai­ka­kah­vi­tus: 040 7180176

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
koirakivi.net/kesateatteri