Mäntyharju, Koirakiven Nuorisoseura

Ohjelmisto 2019:

KAKSI KITARAA

- Topi Sorsakosken tarina Ähtäristä tähtiin

KOI­RA­KI­VEN KESÄ­TEAT­TE­RI 100 -v. juh­la vuon­na esit­tää KAK­SI KITA­RAA -Topi Sor­sa­kos­ken tari­na Ähtä­ris­tä täh­tiin.

Koi­ra­ki­ven musiik­ki­teat­te­rie­si­tyk­ses­sä soi usei­ta Topi Sor­sa­kos­ken ja Agents-yhtyeen tutuk­si teke­miä musiik­ki­kap­pa­lei­ta. Topia esit­tää Veik­ka Kar­ja­lai­nen ja muka­na iloi­ses­sa esiin­ty­jä­ryh­mäs­sä on tut­tu­ja ja uusia kas­vo­ja. Musiik­ki­maa­il­man tai­tu­ruu­des­ta vas­taa tai­ta­va Kul­man Kun­dit – live bän­di.

Musiik­ki­näy­tel­män ohjaa moni­vuo­ti­sel­la tai­dol­la, Auli Esko­la ja tut­tu on entuu­des­taan käsi­kir­joit­ta­ja­kin, Marian­ne Tik­ka­nen. Hänen käsia­laan­sa ovat aiem­min esi­te­tyt: ”Täh­det, täh­det”, ”Teu­vo ja Pape­ri­tai­vas”, ”Unel­ma onnes­ta” ja ”Het­ki Lyö”.

Esi­tyk­set ja liput:

Ensie­si­tys on 29.6. klo 15 ja vii­mei­nen 14.7. klo 15.

Pää­sy­li­put ja paik­ka­va­rauk­set kan­nat­taa hank­kia ennak­koon www.nettilippu.fi tai soit­ta­mal­la 040 7180 176

Yhteys­tie­dot:

040 7180176
Ennak­ko­li­put

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

http://koirakivi.net/kesateatteri/