Mikkeli, Naisvuoren kesäteatteri

Ohjelmisto 2020:

SELLAISTA ELÄMÄ ON

Ohjel­mis­tos­sa 26.06.2020 - 01.08.2020

Suu­rel­la sydä­mel­lä ker­rot­tu tari­na tuhan­sien lau­lu­jen mie­hes­tä.

Sanoit­ta­ja­na, sävel­tä­jä­nä ja lau­la­ja­na­kin tun­ne­tun Juha ”Jun­nu” Vai­nion tuo­tan­nos­ta löy­tyy tuhan­sia koko kan­san rakas­ta­mia hit­te­jä, mut­ta mil­lai­nen oli mies nii­den taka­na? Mukaan­sa­tem­paa­va näy­tel­mä kul­jet­taa kat­so­jat läpi Vai­nion elä­män jazz-baa­rin pia­nis­tis­ta, vii­nan­huu­ruis­ten vuo­sien kaut­ta suo­ma­lai­sen musii­kin iko­nik­si.

Upea livebän­di sekä ensi­luok­kai­set näyt­te­li­jät takaa­vat mie­leen­pai­nu­van elä­myk­sen Nais­vuo­ren kesä­teat­te­ris­sa! 
Musiik­ki­näy­tel­män ovat käsi­kir­joit­ta­neet Otto Kaner­va ja Mik­ko Kivi­nen, jois­ta jäl­kim­mäi­nen toi­mii myös ohjaa­ja­na.

Nais­vuo­ren kesä­teat­te­ri on vuo­des­ta 1956 Mik­ke­lin kes­kus­tan tun­tu­mas­sa toi­mi­nut ammat­ti­ke­sä­teat­te­ri, jos­sa on 558 paik­kai­nen katet­tu kat­so­mo ja teat­te­ri­kah­vio upeal­la näkö­alal­la.


Ensi-ilta 27.6.2020
Käsi­kir­joi­tus: Otto Kaner­va ja Mik­ko Kivi­nen
Ohjaus: Mik­ko Kivi­nen

Esi­ty­sa­jat:

Esi­tys­päi­vät tiis­tais­ta lau­an­tai­hin.
Päi­vä­näy­tök­set klo 14:00 ke, to, la ( poik­keuk­se­na la 27.6 esi­tys klo 18 /en­si-ilta)
Ilta­näy­tök­set klo 18:00 ti, ke, to, pe

Ohjel­mis­tos­sa 26.06. - 01.08.2020

Liput:

Ennak­ko­näy­tös 26.6. 20 €

Liput 27.6. alkaen:
Perus­lip­pu 32 €
Alen­nus­lip­pu 29 € (elä­ke­läi­set, varus­mie­het, opis­ke­li­jat)
Ryh­mä­lip­pu 25 € (Ryh­män koko vähin­tään 20 hen­ki­löä)

Yhteys­tie­dot:
Kesä­teat­te­rin katet­tu kat­so­mo sijait­see Nais­vuo­rel­la osoit­tees­sa Mikon­ka­tu 18, 50100 MIK­KE­LI. Lipun­myyn­ti Nais­vuo­rel­la on avoin­na tun­tia ennen esi­tys­tä.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

http://www.mikkelinteatteri.fi