Muurame, Riihivuoren Kesäteatteri / Uusi Iloinen Teatteri

Ohjelmistossa 2019 kaksi esitystä:

KAUNIS VEERA

Ohjaus: Sari Sii­kan­der
Koreo­gra­fia: Mik­ko Ahti
Käsi­kir­joi­tuk­sen dra­ma­ti­soin­ti ja musii­kin sovi­tus: Timo Kärk­käi­nen

UIT-twis­til­lä höys­tet­ty klas­sik­ko­teos Kau­nis Vee­ra tar­jo­aa ylei­söl­le näyt­tä­viä musi­kaa­li­nu­me­roi­ta tans­sin ja lau­lun kera. Kau­nii­na Vee­ra­na näh­dään nuo­ri musi­kaa­li­lah­jak­kuus Sofia Ara­so­la. Esi­tys­tä täh­dit­tä­vät myös Sinik­ka Sok­ka, Jus­si Lam­pi, Mik­ko Ran­ta­ni­va, San­na Kemp­pai­nen, Panu Vauh­ko­nen, Kons­ta Reu­ter sekä Jean S. -orkes­te­ri. Tans­si­joi­na näh­dään Sami ja Jut­ta Hele­nius sekä Emil Hall­berg, San­na Sala­ma ja Heli­nä Karei­nen.

Esi­tyk­set 26.6.-14.7.2019 Rii­hi­vuo­ren kesä­teat­te­ris­sa, Muu­ra­mes­sa
Esi­tyk­sen kes­to 2 h, väliai­ka

Liput Tic­ket­mas­te­ris­ta
p. 0600 10 800 (1,98 euroa/min+pvm), avoin­na ma–la klo 8–21, su klo 10–18

Ryh­mä­li­put (min. 10 hlöä) p. 09 756 8070, liput@uit.fi

AAVAN MEREN TÄLLÄ PUOLEN

Käsi­kir­joi­tus ja ohjaus: Timo Kärk­käi­nen
Kol­me Suo­mea ja suo­ma­lai­sia pal­jon näh­nyt­tä tai­tei­li­jaa - Jus­si Lam­pi, Timo Rau­tiai­nen ja Punt­ti Val­to­nen - aset­tu­vat Unto Mono­sen nah­koi­hin täl­lä ilki­ku­ri­sel­la musii­kil­li­sel­la tut­ki­mus­mat­kal­la suo­ma­lai­suu­teen.

38-vuo­ti­aa­na traa­gi­ses­ti kuol­lut Satu­maan sävel­tä­jä toi­mii näy­tel­män kai­ku­poh­ja­na. Hänen teos­ten­sa ja elä­män­sä kaut­ta tut­ki­taan koti­mai­sen kai­hon his­to­ri­aa Sibe­liuk­ses­ta San­niin ja Kale­va­las­ta Kai­hon kara­vaa­niin.

Esi­tyk­sen kes­to 1,5 h

Esi­tyk­set ajal­la 18.7. - 28.7.2019, Rii­hi­vuo­ren Kesä­teat­te­ris­sa, Muu­ra­mes­sa.

Liput Tic­ket­mas­te­ris­ta
p. 0600 10 800 (1,98 euroa/min+pvm), avoin­na ma–la klo 8–21, su klo 10–18
Ryh­mä­li­put (min. 10 hlöä) p. 09 756 8070, liput@uit.fi