Padasjoki, Padasjoen harrastajateatteri

Ohjelmisto 2019:

KAHDEN NAISEN PUTKIREMPPA

Padas­joen kesä­teat­te­ris­sa näh­dään tänä kesä­nä Tan­ja Puus­ti­nen – Kil­jusen kir­joit­ta­ma kome­dia.

Ohjaa­ja­na vii­me vuo­sien tapaan Riit­ta Kei­nä­nen – Kor­pe­la. Tyy­lil­li­ses­ti jat­kam­me samoil­la lin­joil­la kuin aikai­sem­min­kin. Tämä on hul­vat­to­man haus­ka, nau­ret­ta­va, kesäi­sen kepeä, juu­ri sel­lai­nen kuin kesä­teat­te­rin kuu­luu olla­kin. Kat­so­mos­sa tulee hyvä mie­li, joka jat­kuu var­mas­ti vie­lä koti­mat­kal­le­kin.

”Kesä­mök­ki tar­vit­see kipeäs­ti päi­vi­tys­tä 2000-luvul­le ja Lip­po­sen sisa­ruk­set Mai­re ja Kik­ka päät­tä­vät pyy­tää tar­jouk­sen put­ki­rem­pas­ta. Tar­jous saa­puu ja remont­ti alkaa. Mökil­le ilmes­tyy enem­män­kin väkeä ja sii­tä alkaa täy­si fars­si…”

Esi­tyk­set:

ENSI-ILTA
su 30.6 klo 14

Muut esi­tyk­set:
ti 2.7 klo 19
ke 3.7 klo 19
to 4.7 klo 19
su 7.7 klo 14 ja klo 17
ti 9.7 klo 19
ke 10.7 klo 19
to 11.7 klo 19
pe 12.7 klo 19
su 14.7 klo 14 ja klo 17
ti 16.7 klo 19
ke 17.7 klo 19
to 18.7 klo 19
pe 19.7 klo 19
la 20.7 klo 14 ja klo 17
su 21.7klo 14 ja klo 17

Liput:

Aikui­set 15 €
Lap­set 4-12 v. 12 €
Ryh­mät (20 hlö) 13 €
Lip­pu­va­raus 044 7277477

(mak­su­vä­li­nee­nä käy vain kätei­nen, ryh­mät sopi­muk­sen mukaan)

Moni­puo­li­sen puf­fet­tim­me vali­koi­mas­ta löy­tyy kah­vit, teet, pul­lat, lim­sat, vesi, pil­li­me­hut, jää­te­lö­pui­kot, kark­ki­pus­sit ja tie­ten­kin gril­li­mak­ka­rat.

Puf­fe­tin anti­mis­ta voit­te naut­tia esi­tyk­sen alkua odo­tel­les­sa ja välia­jal­la.

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Kavar­mäen­tie 156, 17510 Nyys­tö­lä, (OSOI­TE NAVI­GAAT­TO­RIA VAR­TEN, NYYS­TÖ­LÄN­TIE 233)

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.padasjoenharrastajateatteri.com

 

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!