fbpx

Parkano, Parkka-Teatteri

Ohjelmisto 2022:

JOTAIN LAINATTUA

Aman­da ja Tuo­mas ovat menos­sa nai­mi­siin, mikä tulee kai­kil­le yllä­tyk­se­nä. Häi­tä on tar­koi­tus juh­lia kuu­kau­den pääs­tä ihan pie­nes­ti ja vain per­heen kes­ken. Tai niin he aina­kin ovat suun­ni­tel­leet. Aman­dan äidil­lä Lee­nal­la on kui­ten­kin aivan eri suun­ni­tel­mat. Sii­nä jää kih­la­pa­ri ja muu per­he kak­ko­sek­si, kun tiu­kas­ta aika­tau­lus­ta ja vie­lä tiu­kem­mas­ta bud­je­tis­ta huo­li­mat­ta Lee­na käyt­tää kaik­ki oljen­kor­ret jär­jes­täes­sään unel­ma­häi­tä. Vie­ras- ja lah­ja­lis­ta sen kuin pai­su­vat, mut­ta kenen unel­mat lopul­ta toteu­tu­vat ja kenen pitää luo­pua omistaan?

Käsi­kir­joi­tus ja ohjaus: Pau­la Sill­man
Roo­leis­sa: Julia Yli­tör­mä, Joo­na Soi­ni­nen, Sal­la Könö­nen, Anne Suu­ri­maa, Klaus Myl­ly­mä­ki, Tai­na Ves­te­ri­nen, Jen­na Oksa­nen, Kert­tu Myl­ly­mä­ki ja Emil Kui­va­nen
Kuis­kaa­jat: Päi­vi Kivi­ran­ta ja Riit­ta Kaitaranta

Ensi-ilta: Käen­kos­ken kesä­teat­te­ri Käen­pe­sä kes­ki­viik­ko­na 22.6.2022 klo 19, Suo­men kantaesitys

ESI­TYK­SET:

21.6 tiis­tai klo 19 (ennak­ko)
22.6. kes­ki­viik­ko klo 19 (ensi-ilta)
23.6 tors­tai klo 19
27.6 maa­nan­tai klo 19
28.6 tiis­tai klo 19
29.6 kes­ki­viik­ko klo 19
30.6 tors­tai klo 19
1.7 per­jan­tai klo 19
4.7 maa­nan­tai klo 19
5.7 tiis­tai klo 19
6.7 kes­ki­viik­ko klo 19
8.7 per­jan­tai klo 19
10.7 sun­nun­tai klo 15

LIPUT:

Aikui­set 20€, Lap­set 15€

LISÄ­TIE­DOT JA LIPPUVARAUKSET:

parkkateatteriry@gmail.com tai 040-8528986/ Maija

YHTEYS­TIE­DOT:
Face­book: Park­ka-Teat­te­ri
Ins­ta­gram: parkkateatteriry

Hiih­to­kes­kuk­sen­tie 35, 39700 PARKANO

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.parkkateatteri.fi