Parkano, Parkka-Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

JOTAIN LAINATTUA

LIPUT:

Aikui­set 20€
Lap­set 15€

LISÄ­TIE­DOT JA LIPPUVARAUKSET

parkkateatteriry@gmail.com tai 040-8528986 / Maija

YHTEYS­TIE­DOT:
Face­book: Park­ka-Teat­te­ri
Ins­ta­gram: parkkateatteriry

Aman­da ja Tuo­mas ovat menos­sa nai­mi­siin, mikä tulee kai­kil­le yllä­tyk­se­nä. Häi­tä on tar­koi­tus juh­lia kuu­kau­den pääs­tä ihan pie­nes­ti ja vain per­heen kes­ken. Tai niin he aina­kin ovat suun­ni­tel­leet. Aman­dan äidil­lä Lee­nal­la on kui­ten­kin aivan eri suun­ni­tel­mat. Sii­nä jää kih­la­pa­ri ja muu per­he kak­ko­sek­si, kun tiu­kas­ta aika­tau­lus­ta ja vie­lä tiu­kem­mas­ta bud­je­tis­ta huo­li­mat­ta Lee­na käyt­tää kaik­ki oljen­kor­ret jär­jes­täes­sään unel­ma­häi­tä. Vie­ras- ja lah­ja­lis­ta sen kuin pai­su­vat, mut­ta kenen unel­mat lopul­ta toteu­tu­vat ja kenen pitää luo­pua omistaan?

Käsi­kir­joi­tus ja ohjaus: Pau­la Sill­man
Roo­leis­sa: Julia Yli­tör­mä, Joo­na Soi­ni­nen, Sal­la Könö­nen, Anne Suu­ri­maa, Klaus Myl­ly­mä­ki, Tai­na Ves­te­ri­nen, Jen­na Oksa­nen, Kert­tu Myl­ly­mä­ki ja Emil Kui­va­nen
Kuis­kaa­jat: Päi­vi Kivi­ran­ta ja Riit­ta Kaitaranta

Ensi-ilta: Käen­kos­ken kesä­teat­te­ri Käen­pe­sä kes­ki­viik­ko­na 22.6.2022 klo 19, Suo­men kantaesitys