Parkano, Parkka-Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

ALATISAIRAS -komedia

Liput

Aikui­set 20€
Lap­set 15€
Ryh­mät 17€ / 12€ (väh. 20 henkilöä)

Voit ostaa lip­pu­ja esi­tyk­siin teat­te­rin lipun­myyn­ti­pis­teel­tä, joka auke­aa noin tun­ti ennen esi­tyk­sen alkua.

Mak­su­vä­li­nei­nä meil­lä käy kätei­sen lisäk­si ylei­sim­mät kort­ti­mak­sut, Smar­tum­Pay ja ePassi.

LISÄTIEDOT JA LIPPUVARAUKSET

parkkateatteriry@gmail.com tai 040-8528986 / Mai­ja
(Jos puhe­luusi ei vas­ta­ta, lai­tat­han teks­ti­vies­tin, niin otam­me yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.)

Face­book: Park­ka-Teat­te­ri
Ins­ta­gram: parkkateatteriry

Tulevana kesänä pääsette viihtymään aivan upouuden näytelmän äärellä, kun Parkka-Teatteri esittää näytelmän Alatisairas

Luvas­sa on läm­pi­män nau­rat­ta­va kome­dia van­he­ne­mi­sen vai­keu­des­ta, ystä­vyy­des­tä, sekä oman polun ja rak­kau­den löytymisestä.

Park­ka-Teat­te­rin laval­la tei­tä tule­vat viih­dyt­tä­mään niin vii­me vuo­sil­ta tutut nuo­ret, kuin aiem­pien vuo­sien kon­ka­rit­kin. Lavan val­loit­taa näyt­te­li­jä­kun­ta, jon­ka ikä­ja­kau­ma on 11-vuo­ti­aas­ta yli kuusikymppiseen.

Käsi­kir­joi­tus ja ohjaus: Pau­la Sillman