Pertunmaa, Pertunmaan Nuorisoseura

Ohjelmisto 2019:

AKKA-AGENTTI

Pöl­hön pojil­le on tulos­sa suu­ri perin­tö mut­ta se sisäl­tää ehdon. Puo­li­so pitäi­si hank­kia ja peril­li­nen. Apuun kut­su­taan Hei­lan­kaa­ta­ja-Heik­ki­nä tun­net­tu serk­ku­poi­ka ja sty­lis­ti. Ehos­tuk­sen jäl­keen alkaa­kin vai­moeh­dok­kai­ta tule­maan. Onko heis­tä kukaan sopi­va? Se sel­vi­ää täs­sä Tan­ja Puus­ti­nen-Kil­jusen kir­joit­ta­mas­sa ja ohjaa­mas­sa uudes­sa kome­dias­sa.

Käsi­kir­joi­tus ja ohjaus Tan­ja Puus­ti­nen-Kil­ju­nen.

Esi­tys­päi­vät:

  1. ti 30.4. klo 19 ensi-ilta ja tans­sit
  2. ke 1.5. klo 19
  3. su 5.5. vie­rai­lue­si­tys Ris­tii­naan Setä­lä saliin klo 15
  4. to 27.6. klo 19
  5. su 30.6. klo 15 Per­tun päi­vät
  6. ma 1.7. klo 19
  7. ke 3.7. klo 19
  8. pe 5.7. klo 19 vie­rai­lue­si­tys Sam­pan vin­tin ilta­mat tans­sei­neen

Per­tun­maan nuo­ri­so­ta­lo: Juh­la­ku­ja 1, 19430 Per­tun­maa
Setä­lä-Sali: Mäki­tie 30, 52300 Ris­tii­na
Sam­pan vint­ti: Sam­pan­tie 140, 52510 Hie­ta­nen

 

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Ovel­ta 17 € aikui­set, 10 € perus­kou­lui­käi­set
Netis­tä nettilippu.fi 15 € / 8 €
Vähin­tään 15 hen­gen ryh­mät 15 €

 

Tie­dus­te­lut ja paik­ka­va­rauk­set 0400244979 / Rau­no

Väliai­ka­kah­vio­ta hoi­taa Elä­ke­lii­ton Per­tun­maan yhdis­tys

 

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

https://www.facebook.com/PertunmaanNS/