Pertunmaa, Pertunmaan nuorisoseura

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Pertti, Minna ja viimeinen voitelu

Liput

Nettilippu.fi 17€/8€ 
Ovel­ta kätei­sel­lä 20€/10€

Per­tun­maan nuo­ri­so­seu­ral­la on nel­jä esi­tys­tä Per­tun­maal­la ja kol­me vie­rai­lua. Kaik­ki kat­so­mot ovat sateel­ta suojattu.

Pert­ti, Min­na ja vii­mei­nen voi­te­lu Pert­ti ja Min­na ovat ete­län­mat­kal­la. Altaan äärel­lä ruo­di­taan pari­suh­deon­gel­mia, tutus­tu­taan uusiin ja van­hoi­hin tut­ta­vuuk­siin sekä kis­ko­taan exät­kin kaa­pis­ta ulos. Tan­ja Puus­ti­nen-Kil­jusen kir­joit­ta­ma ja ohjaa­ma kome­dia on itse­näi­nen jat­ko-osa Rol­laat­to­ri­ka­pi­nal­le ja Rypyt­tö­mäl­le rak­kau­del­le. Esi­tyk­sen kes­to noin 2h. Esi­tys­pai­kat vaih­te­le­vat, tar­kis­tat­han että ostat liput oike­aan esitykseen!