Pyhtää, Pyhtään harrastajateatteri

Ohjelmisto 2019:

PÄIVÄNSÄTEET

San­di Toks­vi­gin hul­va­ton kome­dia sär­mik­käis­tä ja elä­män­ha­lui­sis­ta ikä­nai­sis­ta. Kaik­kien oikeus on arvo­kas van­he­ne­mi­nen, mut­ta myös jokai­ses­ta ihmi­ses­tä on vel­vol­li­suus huo­leh­tia hamaan lop­puun saak­ka.

Kuin­ka näi­den ikä­nais­ten käy­kään.….

Ohjaus ja Lavas­tus: Rei­jo Pauk­ku

Esi­ty­sa­jat:

Ensi-ilta 23.8. klo 19
25.8. klo 16
27.8. klo 19
29.8. klo 19
1.9. klo 16
3.9. klo 19
5.9. klo 19
8.9. klo 16
10.9. klo 19
12.9. klo 19
13.9. klo 19
17.9. klo 19
19.9. klo 19
20.9. klo 19
22.9. klo 16

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Lipun­myyn­ti arki­sin klo 12-20 puh. 041 727 2943

Liput 16 € / 8 €

Ryh­mä­va­rauk­set: pyhtaanharrastajateatteri@gmail.com
(Esi­ty­soi­keuk­sia val­voo Näy­tel­mä­kul­man Teos)

Esi­tys­paik­ka: SVE­DE­BO, Puro­lan­tie 392, 49240 PURO­LA