fbpx

Raahe, Raahen Teatteri

Ohjelmisto 2022:

TÄYTTÄ TERÄSTÄ

Raa­hen Teat­te­rin kesä­teat­te­ri­pi­has­sa
Ensi-ilta: KE 29.6.2022

Käsi­kir­joi­tus: Pau­li “Pok­si” Yli­ta­lo
Ohjaus: Sari Jaatinen

Pau­li Yli­ta­lon käsi­kir­joit­ta­ma Täyt­tä Teräs­tä -kesä­teat­te­ri­näy­tel­mä tuo ensim­mäis­tä ker­taa teat­te­rin laval­le koko maa­kun­nal­le tär­keän teräs­teh­taan, Rau­ta­ruu­kin, syn­ty­his­to­rian. Yli­ta­lo on itseoi­keu­te­tus­ti käsi­kir­joit­ta­ja, sil­lä hän on näh­nyt, miten pik­ku­po­jan para­tii­si muut­tuu teräs­kau­pun­gik­si pie­nes­sä het­kes­sä. Näy­tel­män ohjaa Sari Jaa­ti­nen, jol­la on kesä­työ­ko­ke­mus­ta niin vals­saa­mol­ta kuin tutkimuskeskuksestakin.

Raa­hen Teat­te­ril­le on kun­nia-asia ker­toa Rau­ta­ruu­kin alku­vai­heis­ta, kos­ka pai­kal­li­se­na teat­te­ri­na sen yksi kult­tuu­ri­työn motii­vi on lujit­taa raa­he­lais­ten – ja mui­den seu­tu­kun­ta­lais­ten – pai­kal­li­si­den­ti­teet­tiä. Oma his­to­ria on tun­net­ta­va, että tule­vai­suut­ta voi­daan raken­taa. Eri­tyi­ses­ti omis­ta hyvis­tä asiois­ta on ker­rot­ta­va ja Rau­ta­ruuk­ki on ollut kym­me­net vuo­det mer­kit­tä­vin Raa­hen raken­ta­ja. Mitä me oli­sim­me ilman sitä? Mitä meis­tä oli­si tullut?

Raa­hen Teat­te­ril­la on pit­kä his­to­ria Rau­ta­ruu­kin yhteis­työ­kump­pa­ni­na teh­taan alku­vuo­sis­ta läh­tien. Teat­te­ri­har­ras­tus on tar­jon­nut myös monel­le rau­ta­ruuk­ki­lai­sel­le vas­ta­pai­noa tehdastyölle.

Graa­fi­nen suun­nit­te­lu: Hen­ri Yli­kul­ju, Jaak­ko Mylly/Jäljen Jättiläinen

Esi­tyk­set:

ke 29.6. klo 18 ensi-ilta
to 30.6. klo 18
pe 1.7. klo 18
la 2.7. klo 15
su 3.7. klo 15

ke 6.7. klo 18
to 7.7. klo 18
pe 8.7. klo 18
la 9.7. klo 15
su 10.7. klo 15

ke 13.7. klo 18
to 14.7. klo 18
pe 15.7. klo 18
la 16.7. klo 15
su 17.7. klo 15

ke 20.7. klo 18
to 21.7. klo 18
pe 22.7. klo 18
la 23.7. klo 15

Liput:

Perus­lip­pu on 20 € ja lap­set alle 12 v. 10 €

Lisä­tie­dot, lip­pu­va­rauk­set ja ryh­mä­alen­nuk­set:
Raa­hen Teat­te­ri / Kou­lu­ka­tu 13 / 92100 Raa­he
toimisto@raahenteatteri.fi
044 3240 958

Ryh­mä­alen­nus: yli 25 hlö ryh­mät -20% perus­li­pun hinnasta!

LISÄ­TIE­DOT:

Raa­hen Teat­te­rin toi­mis­to
Kou­lu­ka­tu 13, 92100 Raa­he
044 324 0958, toimisto@raahenteatteri.fi

Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät kätei­sen ja kor­tin lisäk­si Smar­tum lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­se­te­lit, TYKY+ -sete­lit sekä ePassi.

Raa­hen Teat­te­rin teat­te­ri­pi­ha sijait­see käve­ly­mat­kan pääs­sä Raa­hen kau­pun­gin ydin­kes­kus­tas­ta - Wan­han Puu­raa­hen portilla.

 

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.raahenteatteri.fi

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!