Rymättylä, Rymättylän Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Ikiliikkuja

Liput

18 € / 15 € / 10 €

Rymättylän Teatteri esittää kesällä 2023 Maiju Lassilan Ikiliikkuja

Yrit­tä­jä­hen­ki­set isä ja poi­ka lyö­vät pään­sä yhteen koit­taes­saan raken­taa iki­liik­ku­jaa nopean rikas­tu­mi­sen toivossa.

Mai­ju Las­si­lan vuon­na 1910 kir­joit­ta­ma Iki­liik­ku­ja on tari­na ahneu­des­ta, haa­veis­ta ja sisuk­kuu­des­ta. Kir­jai­li­ja: Mai­ju Las­si­la Dra­ma­ti­soin­ti: Kaa­ri­na Pero­la Ohjaus: Valt­te­ri Haliseva

Rymät­ty­län Teat­te­ris­sa on totu­tus­ti esi­tet­ty perin­tei­siä kepei­tä koko per­heen näy­tel­miä, ja tämän kesän ohjel­mis­toon vali­koi­tu­nut Mai­ju Las­si­lan Iki­liik­ku­ja sopii mai­nios­ti kesä­teat­te­rin miljööhön.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa teatteriin!