fbpx

Saimaan Teatteri

Ohjelmisto 2022:

RIPARI

Sai­maan Teat­te­ri esit­tää kau­hu­ko­me­dian:
Ripa­ri

Käsi­kir­joi­tus Aino Pen­na­nen, ohjaus Riik­ka Oksanen.

Pak­koe­läk­keel­le mää­rät­ty pap­pi tekee kaik­ken­sa kään­nyt­tääk­seen uran­sa vii­mei­set ripa­ri­lai­set uskoon. Teh­tä­vä ei ole help­po, sil­lä val­taus­kon­nois­ta etään­ty­mi­nen on maa­il­man­laa­jui­ses­ti kas­va­va ilmiö. Ihmi­set etsi­vät nyt omaa totuut­taan, eivät­kä innos­tu enää aikai­sem­man lail­la perin­tei­sis­tä palvontamenoista.

Pääs­täk­seen glo­baa­lien voi­mien nis­kan pääl­le, pap­pi ottaa käyt­töön­sä van­han vii­nan löyh­kän alle kadon­neen karis­man­sa lisäk­si kei­no­ja, joi­ta seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra ei todel­la­kaan pyhit­täi­si. Pysäyt­tää­kö edes yhden lei­ri­läi­sen katoa­mi­nen tätä tuhoi­saa kir­kon­mies­tä ris­ti­ret­kel­lään maal­lis­tu­mis­ta vastaan?

Kun suo­sit­tu Ruut, sisäis­tä tyh­jyyt­tä pote­va Jul­le, ulko­näös­tään epä­var­ma Rome ja omi­tui­nen Papu koh­taa­vat kes­ke­ne­räi­syy­ten­sä näis­sä hen­gel­li­ses­ti äärim­mäi­sis­sä olo­suh­teis­sa, lop­pu­tu­los häm­mäs­tyt­tää sekä kat­so­jan että nuo­ret itsensä.

ESI­TYK­SET:

KE 29.6. HEL­SIN­KI, klo 19:00 (ennak­ko­näy­tös)
Tapa­ni­lan työ­väen­ta­lo (Som­pion­tie 4, 00730 Helsinki)

PE 1.7. JUVA, klo 19:00 (ENSI-ILTA)
Juko­lan seu­ran­ta­lo (Roi­han­tie, 51900 Juva)

SU 3.7. JUVA, klo 19:00
Juko­lan seurantalo

MA 4.7. SUL­KA­VA, klo 19:00
Hako­vir­ran met­säs­tys­seu­ran talo (Kie­tä­vä­län­tie 154, 58720 Sulkava)

KE 6.7. KOKON­SAA­RI (Savon­lin­na), klo 19:00
Kokon­saa­ren tans­si­ta­lo (Kokon­saa­ren­tie 112, 57810 Savon­lin­na)
Teat­te­ri­ris­tei­ly­mah­dol­li­suus – lisä­tie­toa kotisivuilta.

PE 8.7. ORA­VI (Savon­lin­na), klo 19:00
Ora­vin seu­ran­ta­lo (Kira­mon­tie 9, 58130 Savonlinna)

SU 10.7. MOIN­SAL­MI (Savon­lin­na), klo 19:00
Seu­ran­ta­lo Kie­lo (Moin­sal­men­tie 2124, 57230 Savonlinna)

MA 11.7. KIVIA­PA­JA (Savon­lin­na), klo 19:00
Ruusu­la (Kivia­pa­jan­tie 1570, 58650 Savonlinna)

KE 13.7. PUU­MA­LA, klo 19:00
Puu­ma­lan nuo­ri­so­ta­lo (Har­ju­tie 9, 52200 Puumala)

PE 15.7. ANT­TO­LA (Mik­ke­li), HUOM! klo 13:00 JA 19:00
Koi­vu­la (Van­han­pap­pi­lan­tie 7, 52100 Anttola)

SU 17.7. RUO­KO­LAH­TI, klo 19:00
Vir­mut­joen kylä­ta­lo (Puu­ma­lan­tie 1002, 56210 Virmutjoki)

MA 18.7. JOUT­SE­NO (Lap­peen­ran­ta), klo 19:00
Jout­se­non työ­väen­ta­lo (Huvi­tie 7, 54100 Joutseno)

KE 20.7. TAI­PAL­SAA­RI, klo 19:00
Väi­nö­lä (Kir­kon­ran­ta­tie 2, 54920 Taipalsaari)

TO 21.7. TAI­PAL­SAA­RI, HUOM! klo 13:00
Väi­nö­lä

LA 23.7. HIMA­LAN­SAA­RI, RIS­TII­NA (Mik­ke­li), HUOM! klo 13:00 JA 19:00
Hima­lan­saa­ren seu­ran­ta­lo Koi­vu­la (Hima­lan­saa­ren­tie 488, 52420 Ristiina)

LIPUT:

Liput 22/17/10/5€

Kes­to n. 2h + väliaika

TYÖ­RYH­MÄ

Ohjaus: Riik­ka Oksa­nen
Käsi­kir­joi­tus: Aino Pen­na­nen
Näyt­te­li­jät: Wil­helm Gro­ten­felt, Hen­ri Lyy­saa­ri, Jon­na­kai­sa Ris­to, Jan­na Räsä­nen, Marus­ka Vero­na, Pie­tu Wik­ström
Sävel­tä­jä, muusik­ko ja ääni­suun­nit­te­li­ja: Hen­ri Lyy­saa­ri
Ske­no­gra­fi: Tin­ja Sal­mi
Kier­tue­tek­nik­ko: Rita Löyt­ty
Kier­tue­tut­ki­ja: San­na Ryy­nä­nen
Tuo­tan­to: Eli­na Kuk­ko­nen ja Sai­maan Teatteri

LISÄ­TIE­DOT:

@saimaanteatteri
teatteri@saimaanteatteri.fi
046 559 6348

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.saimaanteatteri.fi

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!