Sotkamo, Marjex Stadion Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

HUOVISEN ERIKOISET

Liput

Aikui­nen – 31,00€
Elä­ke­läi­nen / opis­ke­li­ja – 26,00€ 
Alle 16v – 12,00€ 

 + tilaus­mak­sut (alk. 1,50 € / tilaus www.lippu.fi)

Ilk­ka Heis­ka­sen ohjaa­ma ja dra­ma­ti­soi­ma kesä­teat­te­rie­si­tys poh­jau­tuu sot­ka­mo­lai­sen kir­jai­li­jan Veik­ko Huo­vi­sen (1927 – 2009) ”Lyhyet eri­koi­set” -novellikokoelmaan.

Laval­la Huo­vi­sen oma­lei­mais­ta kir­jal­lis­ta tuo­tan­toa tul­kit­se­vat Mari Peran­kos­ki, Jou­ni Hyny­nen, Heik­ki Vihi­nen ja Ilk­ka Heiskanen.

Huo­vi­sen Eri­koi­set koos­tuu nimen­sä mukaan Veik­ko Huo­vi­sen novel­leis­ta, pie­nis­tä tari­nois­ta ja tark­ka­nä­köi­sen satii­ri­kon terä­vis­tä huo­miois­ta. Meis­tä Suo­ma­lai­sis­ta. Meis­tä ihmi­sis­tä. Huu­mo­ril­la ja rak­kau­del­la. Jut­ta Grah­nin Mies, Ora­van­met­säs­tä­jän Sih­tee­ri, Tarzan Suo­mes­sa, Ilk­ka Heis­ka­nen kertoo.

Esi­tyk­sen live­musii­kis­ta vas­taa kak­si­mie­hi­nen orkes­te­ri ”Grah­nin Mal­ja”. Koti­mai­set tun­ne­tut iskusä­vel­mät saa­vat oival­li­sen hil­ly­bil­ly-hun­nun Heik­ki Vihi­sen ja Jou­ni Hyny­sen käsit­te­lys­sä. Esi­tys on takuu­var­maa Huo­vis­ta, juu­ri niin kuin kir­jai­li­ja sen tar­koit­ti. Kons­tai­le­mat­ta, Rie­mul­la ja Rakkaudella.

Sanal­la sanoen: Täys ral­li päällä!