Sotkamo, Marjex Stadion Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

POIKAMIESBOXI

LIPUT

Ennak­koon verkkokaupasta:

Aikui­nen – 29,00€
Elä­ke­läi­nen / opis­ke­li­ja – 25,00€
Alle 18v – 10,00€
Show & Din­ner – 85,00€*

Show & Din­ner liput myyn­nis­sä vain verk­ko­kau­pas­ta ennakkoon.

Alle 12 vuo­tiail­le lap­sil­le ilmai­nen sisään­pää­sy mak­sa­van aikui­sen seurassa.

Ryh­mien (yli 10 hen­keä) lip­pu­ti­lauk­set
Kai­sa Schro­de­rus, kaisa@superjymy.fi

Maan­kuu­lu­jen näyt­te­li­jöi­den täh­dit­tä­mä kesä­teat­te­ri Poi­ka­mies­boxi val­loit­taa Sot­ka­mon Jymyn uudis­tu­neen kotis­ta­dio­nin heinäkuussa!

Ilk­ka Heis­ka­sen ohjaa­ma, Heik­ki Sil­ven­noi­sen, Heik­ki Helan ja Reet­ta Kor­ho­sen täh­dit­tä­mä musiik­ki­hu­pael­ma Poi­ka­mies­boxi esi­te­tään kuvan­kau­niil­la pai­kal­la Sot­ka­mon Hiu­kas­sa hei­nä­kuus­sa perä­ti kuu­den­tois­ta näy­tök­sen verran.