Taivalkoski | Taivalkosken näyttämö
Herkonmäen kesäteatterilla

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

TANKKI TÄYTEENMALLAMUUTTAJAT!

LIPUT

Perus­lip­pu 15 € / alle 12-vuo­ti­aat aikui­sen seu­ras­sa ilmaiseksi

LISÄ­TIE­DOT JA LIPPUVARAUKSET

p. 0400 670430 tai taivalkoskennayttamo(at)gmail.com

Tai­val­kos­ken näyt­tä­mö esit­tää hei­nä­kuus­sa Her­kon­mäen kesä­teat­te­ril­la: TANK­KI TÄY­TEENMALLAMUUTTAJAT!

Vilé­nien huol­toa­se­ma on pak­ko­lu­nas­tet­tu ja Emmi, Sulo ja Juha­na ovat muut­ta­mas­sa kau­pun­kiin. Vaan kuin­kas käy, kun Sulo tekee elä­män­sä suu­rim­man herä­teos­tok­sen ja ostaa huu­to­kau­pas­ta, hal­val­la kun sai, maa­ti­lan. Tank­ki täy­teen - maal­la­muut­ta­jat on hul­va­ton kome­dia, jos­sa seik­kai­le­vat mm. sar­jas­ta tutut hah­mot, Emmi, Sulo, Juha­na, kons­taa­pe­li Rei­ni­kai­nen ja Ulla.

Näy­tel­män on käsi­kir­joit­ta­nut Neil Hardwick ja Jus­si Tuo­mi­nen, tv-sar­jas­ta näy­tel­mäk­si sovit­ta­nut Ant­ti Vii­ta­mä­ki. Tai­val­kos­ken näyt­tä­möl­le ohjan­nut ja sovit­ta­nut Aimo Hil­tu­nen. Näy­tel­män oikeuk­sia val­voo Suo­men näy­tel­mä­kir­jai­li­joi­den liitto.

Her­kon­mäen kesä­teat­te­ris­sa on katet­tu katsomo.