fbpx

Tampere, Kesäteatteri Lysti

Ohjelmisto 2021:

KESÄYÖN UNELMA

Kesäl­lä 2021 Kesä­teat­te­ri Lys­ti esit­tää Wil­liam Sha­kes­pea­ren hul­lun­haus­kan romant­ti­sen kome­dian Kesäyön unelma.

Ohjaus Sep­po Hei­no­la ja suo­men­nos Mat­ti Ros­si
Kei­jut: Sorin sir­kus, ohjaus Eli­na Mäkelä

Kuva: Ilo­na Orava

Sha­kes­pea­ren kuo­le­mas­ta tulee tänä vuon­na kulu­neek­si 405 vuot­ta. Näy­tel­män ensie­si­tys oli vuon­na 1605. Kesäyön unel­ma on aja­ton mie­li­ku­vi­tuk­sen ylis­tys. Se on alle­go­ria rak­kau­des­ta ja unes­ta. Molem­pien tavoin se sekoit­taa ihmis­ten päät niin, että tavan­omai­nen jär­ki kato­aa. Tari­na atee­na­lais­ten nuor­ten eksy­mi­ses­tä kei­ju­jen ja maa­his­ten asut­ta­maan tai­ka­met­sään on täyn­nä koo­mi­sia tilan­tei­ta. Magiik­ka, kei­jut ja mys­ti­nen juhan­nusyön met­sä muut­ta­vat näy­tel­män hen­ki­löt rakas­ta­vai­sik­si  höp­söik­si eikä kukaan lopul­ta tie­dä, onko mikään met­säs­sä tapah­tu­nut totta

Met­säs­sä on myös jouk­ko taval­lis­ta kan­saa edus­ta­via käsi­työ­läi­siä, jot­ka har­joit­te­le­vat The­seuk­sen häis­sä esi­tet­tä­vää näy­tel­mää “Pyra­mus ja Thisbe”

Esi­ty­sa­jat:

Ensi-ilta: su 01.08 klo 16.
Muut esi­ty­sa­jat: ti 03.08 klo 18.30, to 05.08 klo 18.30. su 08.08 klo 16, ti 10.08 klo 18.30,
to 12.08 klo 18.30, la 14.08 klo 16, ti 17.08 klo 18.30. to 19.08 klo 18.30.ja su 22.08 klo 16.

Esi­tyk­sen kes­to 2 tun­tia 15 minuut­tia väliaikoineen.

Liput:

Aikui­set 25€ 1hlö
20€ elä­ke­läi­set ja työt­tö­mät 1hlö
10€ opiskelijat/lapset ja teat­te­ria­lan­lip­pu 1hlö

Lipun­myyn­ti ennak­koon netin kaut­ta tai:
puh: 050 5698443 tai Teat­te­ri Lys­ti puh: 040 776 9401

Yhteys­tie­dot:

Kesä­teat­te­ri Lys­ti sijait­see Hai­ha­ran tai­de­kes­kuk­ses­sa,
(Hai­ha­ran­ka­tu 30, Tampere).

Jos käy­tät jul­ki­sia, kesä­teat­te­riin pää­see par­hai­ten Tam­pe­reen kes­kus­tas­ta Lii­ken­ne­lai­tok­sen bus­sil­la 10.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.lysti.fi