Tampere, Kesäteatteri Lysti

Ohjelmisto 2019:

KILJUSEN HERRASVÄEN KUNINGASAJATUS

Kesä­teat­te­ri Lys­tin ohjel­mis­tos­sa kesäl­lä 2019 on koko per­heen kome­dia Kil­jusen Her­ras­väen Kunin­gas­a­ja­tus, jon­ka ohjaa Pau­la Toi­vo­nen. Näy­tel­mä perus­tuu Jal­ma­ri Fin­nen kir­joi­hin ja näy­tel­mäk­si sen on kir­joit­ta­nut Aulis Aar­nio.

Näy­tel­mä saa ensi-iltan­sa lau­an­tai­na 29.06.2019 klo 16 Hai­ha­ran tai­de­kes­kuk­sen ulko­näyt­tä­möl­lä.

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Esi­tyk­set ajal­la 29.6. - 4.8.2019, kat­so tar­kem­mat tie­dot tääl­tä!

Liput: Aikui­set 20 euroa
Elä­ke­läi­set 17 euroa
Opis­ke­li­jat (opis­ke­li­ja­kor­til­la) / työt­tö­mät 15 euroa
Lapset/teatterialan lip­pu 10 euroa
Ryh­mät 10-19 henk. ale perus­li­pus­ta -3€ , väh. 20-29 henk. ale perus­li­pus­ta -4€, yli 30 henk. ale perus­li­pus­ta -5€

VAIN KÄTEI­NEN KÄY. Lip­pu­ja saa ovel­ta tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua.

Ennak­ko­va­rauk­set ja tie­dus­te­lut:

Teat­te­ri Lys­ti
040 776 9401 (Varauk­set myös teks­ti­vies­ti­nä)
varauk­set [at] lysti.fi

Yhteys­tie­dot:

Kesä­teat­te­ri Lys­ti sijait­see Hai­ha­ran tai­de­kes­kuk­ses­sa,
(Hai­ha­ran­ka­tu 30, Tam­pe­re). 

Jos käy­tät jul­ki­sia, kesä­teat­te­riin pää­see par­hai­ten Tam­pe­reen kes­kus­tas­ta Lii­ken­ne­lai­tok­sen bus­sil­la 10.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.lysti.fi