Tampere, Tampereen Komediateatteri

Ohjelmistossa 2020:

KORPELAN KUJANJUOKSU

Pirun­pel­los­ta ja Maa­lais­ko­me­diois­ta tut­tu kak­sik­ko käsi­kir­joit­ta­ja Heik­ki Luo­ma ja ohjaa­ja Juk­ka Mäki­nen tuo­vat Kome­dia­teat­te­rin näyt­tä­möl­le vii­mei­sim­män sar­jan­sa näyt­tä­mö­so­vi­tuk­sen, roo­leis­sa pää­osin tv-sar­jas­ta tutut kas­vot mm. Esa Lat­va-Äijö, Jan­ne Kata­ja, Karo­lii­na Van­ne, Tui­ja Vuol­le jne.

Kun työ­tön, mel­kein ammat­ti­kou­lun käy­nyt asen­ta­ja Jas­ka Alho (Jan­ne Kata­ja) löy­tää kor­jat­ta­vak­si tuo­dun auton taka­pak­sis­ta sal­kul­li­sen rahaa, alkaa mel­koi­nen kil­pa­juok­su, sil­lä rahoil­le ilmaan­tuu mui­ta­kin otta­jia. Samaan aikaan kun Jas­ka pii­lot­te­lee raho­jaan, käy­vät Ans­si Kor­pe­la (Esa Lat­va-Äijö) ja Mii­sa Pert­tu­la (Karo­lii­na Van­ne) tais­te­lua kai­vos­yh­tiö­tä vas­taan, joka uhkaa teh­dä Ete­lä-Suo­men suu­rim­mas­ta suos­ta kai­vok­sen. Täs­sä tais­te­lus­sa ove­luus ja sal­kul­li­nen rahaa ovat tar­peen.

Esi­tyk­set ajal­la 05.06.2020 – 08.08.2020

Liput:

Perus­lip­pu á 38 €
Elä­ke­läi­nen á 36 €
Opiskelija/lapsi á 28 €

Yli 10 hen­gen lip­pu­ti­lauk­set sekä Show & din­ner -pake­tit Kome­dia­teat­te­rin lipun­myyn­nis­tä, puh. 0207 288 388.

ALADDIN JA TAIKALAMPPU

Alad­din ja tai­ka­lamp­pu on yksi tun­ne­tuim­mis­ta Tuhan­nen ja yhden yön satu­ko­koel­man tari­nois­ta.

Chris­tian Lindroo­sin kir­joit­ta­ma ja Panu Rai­pian ohjaa­ma seik­kai­lu takaa sopi­vas­ti jän­ni­tys­tä ja kome­di­aa koko per­heel­le.

Alad­din ja tai­ka­lamp­pu on kesän ehdo­ton hit­ti, mikä rie­mas­tut­taa hul­vat­to­mil­la juo­nen kään­teil­lä ja napa­kal­la sanai­lul­la. Ja jos oikein tuu­ri käy, niin saa­tam­me näh­dä len­tä­vän maton­kin…

Esi­tyk­set ajal­la 11.05.2020 – 08.08.2020

Liput:

Perus­lip­pu á 23,50 €
Opiskelija/lapsi á 19 €
Per­he­lip­pu (väh. 4 hlöä) á 18 €
Ryh­mät yli 20 lip­pua á 17,50 €
Ryh­mät yli 100 lip­pua á 16,50 €
Kou­lu­lais-/lap­si­ryh­mät á 10,00 €

Inva­pai­kat, avus­ta­ja­li­put sekä ryh­mä­li­put min. 20 hlöä 17,50 e sekä kou­lu­lais-/lap­si­ryh­mät 10 e ja yli 10 hen­gen lip­pu­ti­lauk­set vain teat­te­rin omas­ta lipun­myyn­nis­tä p. 0207288388.

Yhteys­tie­dot:

Tam­pe­reen Kome­dia­teat­te­ri
Lapin­tie 3 a, 33100 Tam­pe­re
teatteri@komediateatteri.fi
(ei lip­pu­va­rauk­sia)

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.komediateatteri.fi