fbpx

Tampere, Tampereen Komediateatteri

Ohjelmistossa 2020:

ALADDIN JA TAIKALAMPPU

Alad­din ja tai­ka­lamp­pu on yksi tun­ne­tuim­mis­ta Tuhan­nen ja yhden yön satu­ko­koel­man tarinoista.

Chris­tian Lindroo­sin kir­joit­ta­ma ja Panu Rai­pian ohjaa­ma seik­kai­lu takaa sopi­vas­ti jän­ni­tys­tä ja kome­di­aa koko perheelle.

Alad­din ja tai­ka­lamp­pu on kesän ehdo­ton hit­ti, mikä rie­mas­tut­taa hul­vat­to­mil­la juo­nen kään­teil­lä ja napa­kal­la sanai­lul­la. Ja jos oikein tuu­ri käy, niin saa­tam­me näh­dä len­tä­vän matonkin…

Esi­tyk­set ajal­la 29.6.2020 – 08.08.2020

Liput:

Perus­lip­pu á 23,50 €
Opiskelija/lapsi á 19 €
Per­he­lip­pu (väh. 4 hlöä) á 18 €
Ryh­mät yli 20 lip­pua á 17,50 €
Ryh­mät yli 100 lip­pua á 16,50 €
Kou­lu­lais-/lap­si­ryh­mät á 10,00 €

Inva­pai­kat, avus­ta­ja­li­put sekä ryh­mä­li­put min. 20 hlöä 17,50 e sekä kou­lu­lais-/lap­si­ryh­mät 10 e ja yli 10 hen­gen lip­pu­ti­lauk­set vain teat­te­rin omas­ta lipun­myyn­nis­tä p. 0207288388.

Yhteys­tie­dot:

Tam­pe­reen Kome­dia­teat­te­ri
Lapin­tie 3 a, 33100 Tam­pe­re
teatteri@komediateatteri.fi
(ei lippuvarauksia)

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.komediateatteri.fi