fbpx

Tampere, Viikinsaaren Kesäteatteri

Ohjelmisto 2020:

TULITIKKUJA LAINAAMASSA

Kultainen 20-luku valtaa Viikinsaaren kesäteatterin!

Tuli­tik­ku­ja lai­naa­mas­sa on rat­ki­rie­mu­kas vei­ja­ri­ta­ri­na, joka alkaa kun Ant­ti Iha­lai­nen läh­tee lai­naa­maan naa­pu­ris­ta tuli­tik­ku­ja, mut­ta pää­tyy­kin kosio­mat­kal­le Jus­si Vata­sen kans­sa….. Näy­tel­mäs­sä lii­ku­taan val­lat­to­mal­la 1920-luvul­la kom­mel­luk­ses­ta toi­seen eikä vää­rin­kä­si­tyk­sil­tä väl­ty­tä. Välil­lä hur­jas­tel­laan koh­ti Ame­rik­kaa, välil­lä istu­taan put­kas­sa ja roman­tiik­ka­kin kuk­kii. Kun kave­ruk­set pää­ty­vät lopul­ta koti­kul­mil­le, niin hyviä seli­tyk­siä vaaditaan…

Klas­sik­ko­näy­tel­mää täh­dit­tä­vät mm. tv-sar­ja Aal­lon­mur­ta­jan Turk­ka Mas­to­mä­ki, Sala­tut elä­mät-sar­jas­ta tut­tu Anne­li Ran­ta ja mm. Maa­lais­ko­me­diois­ta tut­tu Jark­ko Tiainen.

Esi­tyk­sen ohjaa Han­no Esko­la. Musiik­ki­na kuul­laan sven­gaa­via 20-luvun sävel­miä, jot­ka sovit­taa tam­pe­re­lai­nen pia­nis­ti­vel­ho Arto Piispanen.

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Esi­tyk­set 10.06.2020 - 16.08.2020
Liput : 41€/38€/33€/28€

HUOM! EDES­TA­KAI­NEN LAI­VA­MAT­KA SISÄL­TYY LIPUN HINTAAN.

Vii­kin­saa­ren kesä­teat­te­ris­sa koet ainut­laa­tui­sen elä­myk­sen lai­va­mat­koi­neen Pyhä­jär­vel­lä. Vii­kin­saa­ren kesä­teat­te­riin pää­see käte­väs­ti kes­kel­tä Tam­pe­ret­ta Lau­kon­to­ril­ta Hopea­lin­jan viih­tyi­sil­lä laivoilla.

Vii­kin­saa­ren kesä­teat­te­ri
Vii­kin­saa­ri Tam­pe­re
puh. 041 477 2949
myynti@viikinsaarenkesateatteri.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.viikinsaarenkesateatteri.fi