Tampere, Viikinsaaren Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

506 IKKUNAA

Kesäl­lä 2019 Vii­kin­saa­ren kesä­teat­te­ris­sa näh­dään Tam­pe­reel­la ensim­mäis­tä ker­taa Heik­ki Salon uusi musiik­ki­ko­me­dia 506 ikku­naa. Musiik­ki­na kuul­laan huip­pusuo­sit­tu­ja Mil­joo­na­sa­teen lau­lu­ja mm. Tul­koon rak­kaus, Mar­ras­kuu ja 506 ikku­naa.

Tari­na alkaa kun maa­il­man­mat­kaa­ja Ansel­mi saa­puu Suo­meen hau­taa­maan isän­sä ja koh­taa pit­käs­tä­ai­kaa pik­ku­vel­jen­sä Tar­mon.  Isäl­tä on jää­nyt perin­töä melo­ni, mehi­läis­pe­sä ja muo­vi­kas­sil­li­nen t-pai­to­ja. Tuh­laa­ja­poi­ka Ansel­mi tar­vit­see valuut­taa kipeäs­ti, syys­tä jota hän ei suos­tu ker­to­maan.  Rahaa hank­kiak­seen mie­het pes­tau­tu­vat töi­hin pese­mään ikku­noi­ta…

506 ikku­naa on läm­min­hen­ki­nen tari­na vel­jek­sis­tä ja rak­kau­des­ta. Se on koo­mi­nen tari­na erään ker­ros­ta­lon asu­keis­ta, ker­ros­ta­lon, jos­sa on 506 ikku­naa. Hul­vat­to­mis­ta hen­ki­löis­tä, jot­ka kaik­ki etsi­vät rak­kaut­ta. Muka­na on myös ripaus jän­ni­tys­tä ja eräs rikos.

Tul­koon rak­kaus, tul­koon rik­kaus
jokai­sel­le tar­peen mukaan
Tul­koon rak­kaus, tul­koon rik­kaus
ilman ei saa jää­dä kukaan

Teki­jät:

Iso­ve­li Ansel­min roo­lis­sa vuo­rot­te­le­vat musii­kin ja viih­teen moni­toi­mi­mie­het Heik­ki Hela ja Sami Hint­sa­nen

Muis­sa roo­leis­sa näh­dään mm. tv-sar­ja Uuden päi­vän val­loit­ta­va San­ni Haah­den­maa, Syke-sar­jas­ta tut­tu Kris­ta Put­ko­nen-Örn,  mones­sa lie­mes­sä kei­te­tyt näyt­te­li­jät Jan­ne Kal­lio­nie­mi, Bir­git­ta Put­ko­nen, Jark­ko Tiai­nen, Alek­si Aro­maa sekä lois­ta­va nuo­ri lupaus Sas­ka Pulk­ki­nen.

Käsi­kir­joi­tus Heik­ki Salo
Ohjaus Olka Hori­la
Musiik­ki Mil­joo­na­sa­de
Kapel­li­mes­ta­ri Ant­ti Paran­ko
Koreo­gra­fi Mark­ku Neno­nen
Lavas­tus Mark­ku Mäki­ran­ta
Puvus­tus Erja Mik­ko­la

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Esi­tyk­set 13.6.-10.8.2019
Liput : 40€/37€/32€/24€, hin­nat sisäl­tä­vät edes­ta­kai­set lai­va­mat­kat
Lisä­tie­dot www.viikinsaarenkesateatteri.fi

Vii­kin­saa­ren kesä­teat­te­ris­sa koet ainut­laa­tui­sen elä­myk­sen lai­va­mat­koi­neen Pyhä­jär­vel­lä.
Vii­kin­saa­ren kesä­teat­te­riin pää­see käte­väs­ti kes­kel­tä Tam­pe­ret­ta Lau­kon­to­ril­ta Hopea­lin­jan viih­tyi­sil­lä lai­voil­la.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
http://www.viikinsaarenkesateatteri.fi/