fbpx

Pyhäranta, Teatteriyhdistys Fake / Pyhärannan Santtion kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

MYRSKYLUODON MAIJA

Kesäl­lä 2021 suu­ren suo­sion saa­nut Myrs­ky­luo­don Mai­ja jat­kaa Pyhä­ran­nan Sant­tion kesä­teat­te­ris­sa kesäl­lä 2022.

Ulko­saa­ris­ton karut kal­lio­ran­nat ja ala­ti muut­tu­va, voi­mal­li­nen meri luo­vat raa­mit Mai­jan kas­vu­ta­ri­nal­le. Tari­nal­le nai­ses­ta, jon­ka on opit­ta­va luke­maan kah­lit­se­ma­ton­ta luon­toa. Opit­ta­va luo­pu­maan, opit­ta­va onnen het­ket ja rak­kaus. Elä­män­ma­kui­ses­sa ker­to­muk­ses­sa 1800-luvun saa­ris­to­lais­ten elon sävyt ilois­ta surui­hin soi­vat Myrs­ky­luo­don Mai­jan upeas­sa musiikissa.

Perus­tuu Anni Blom­qvis­tin romaa­ni­sar­jaan
Käsi­kir­joi­tus: Jus­si Hel­mi­nen
Musiik­ki: Mat­ti Puur­ti­nen
Ohjaa­ja: Lau­ri Keto­nen
Kapel­li­mes­ta­ri: Juha Anti­kai­nen
Koreo­gra­fi: Son­ja Sor­vo­la
Pukusuun­nit­te­li­ja: Kai­su Rytisalo

Mai­jan roo­leis­sa Anna Rosa­lii­na Kau­no ja Kati Nord­man
Jan­nen roo­lis­sa Mar­kus Vatka

ESI­TYK­SET:

To 30.6.2022 klo 18.00 / uusin­ta ensi-ilta
La 2.7.2022 klo 15.00
Su 3.7.2022 klo 15.00
Ti 5.7.2022 klo 18.00
Ke 6.7.2022 klo 18.00
To 7.7.2022 klo 18.00
La 9.7.2022 klo 15.00
Su 10.7.2022 klo 15.00
Ti 12.7.2022 klo 18.00
Ke 13.7.2022 klo 18.00
To 14.7.2022 klo 18.00

LIPUT:

Lip­pu: 24 €
Lap­si: 12 € 15v. ja alle
Ryh­mä 23 € mini­mi 20 hen­ki­löä
(pal­ve­lu­mak­su sis. hintaan)

Kes­to 2,5 h

Liput: teatterifake@gmail.com / 0503390027 / tai osta liput ennakkoon

Yhteys­tie­dot:

Teat­te­riyh­dis­tys Fake ry
Pyhä­ran­nan Sant­tion Kesä­teat­te­ri
Sant­tion­ran­ta 23960 Sant­tio

Teat­te­riyh­dis­tys Fake ry on nuo­re­kas teat­te­rin ammat­ti­lais­ten vuon­na 2017 perus­ta­ma teat­te­riyh­dis­tys. Suu­rel­la sydä­mel­lä ja teat­te­rin teke­mi­sen palol­la tuo­tam­me moni­puo­lis­ta ohjel­mis­toa vaih­tu­vil­le näyt­tä­möil­le. Pää­osa esi­tyk­sis­täm­me on Rau­man seu­dul­la. Esi­tyk­sem­me ovat myös teh­neet vie­rai­lu­ja mui­den teat­te­rei­den näyttämöille.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.teatterifake.fi