Pyhäranta, Teatteriyhdistys Fake
Pyhärannan Santtion kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

MYRSKYLUODON MAIJA

LIPUT

Lip­pu: 24 €
Lap­si: 12 € 15v. ja alle
Ryh­mä 23 € mini­mi 20 hen­ki­löä
(pal­ve­lu­mak­su sis. hintaan)

Liput: teatterifake@gmail.com / 0503390027 / tai osta liput ennakkoon.

Kesäl­lä 2021 suu­ren suo­sion saa­nut Myrs­ky­luo­don Mai­ja jat­kaa Pyhä­ran­nan Sant­tion kesä­teat­te­ris­sa kesäl­lä 2022.

Ulko­saa­ris­ton karut kal­lio­ran­nat ja ala­ti muut­tu­va, voi­mal­li­nen meri luo­vat raa­mit Mai­jan kas­vu­ta­ri­nal­le. Tari­nal­le nai­ses­ta, jon­ka on opit­ta­va luke­maan kah­lit­se­ma­ton­ta luon­toa. Opit­ta­va luo­pu­maan, opit­ta­va onnen het­ket ja rak­kaus. Elä­män­ma­kui­ses­sa ker­to­muk­ses­sa 1800-luvun saa­ris­to­lais­ten elon sävyt ilois­ta surui­hin soi­vat Myrs­ky­luo­don Mai­jan upeas­sa musiikissa.

Perus­tuu Anni Blom­qvis­tin romaa­ni­sar­jaan
Käsi­kir­joi­tus: Jus­si Hel­mi­nen
Musiik­ki: Mat­ti Puur­ti­nen
Ohjaa­ja: Lau­ri Keto­nen
Kapel­li­mes­ta­ri: Juha Anti­kai­nen
Koreo­gra­fi: Son­ja Sor­vo­la
Pukusuun­nit­te­li­ja: Kai­su Rytisalo

Mai­jan roo­leis­sa Anna Rosa­lii­na Kau­no ja Kati Nord­man
Jan­nen roo­lis­sa Mar­kus Vatka

YHTEYS­TIE­DOT

Teat­te­riyh­dis­tys Fake ry
Pyhä­ran­nan Sant­tion Kesä­teat­te­ri
Sant­tion­ran­ta, 23960 Santtio

Teat­te­riyh­dis­tys Fake ry on nuo­re­kas teat­te­rin ammat­ti­lais­ten vuon­na 2017 perus­ta­ma teat­te­riyh­dis­tys. Suu­rel­la sydä­mel­lä ja teat­te­rin teke­mi­sen palol­la tuo­tam­me moni­puo­lis­ta ohjel­mis­toa vaih­tu­vil­le näyt­tä­möil­le. Pää­osa esi­tyk­sis­täm­me on Rau­man seu­dul­la. Esi­tyk­sem­me ovat myös teh­neet vie­rai­lu­ja mui­den teat­te­rei­den näyttämöille.