fbpx

Pyhäranta, Teatteriyhdistys Fake / Pyhärannan Santtion kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

MYRSKYLUODON MAIJA

Ulko­saa­ris­ton karut kal­lio­ran­nat ja ala­ti muut­tu­va, voi­mal­li­nen meri luo­vat raa­mit Mai­jan kas­vu­ta­ri­nal­le. Tari­nal­le nai­ses­ta, jon­ka on opit­ta­va luke­maan kah­lit­se­ma­ton­ta luon­toa. Opit­ta­va luo­pu­maan, opit­ta­va onnen het­ket ja rak­kaus. Elä­män­ma­kui­ses­sa ker­to­muk­ses­sa 1800-luvun saa­ris­to­lais­ten elon sävyt ilois­ta surui­hin soi­vat Myrs­ky­luo­don Mai­jan upeas­sa musiikissa.

Esi­tyk­set ajal­la 17.7.2021-31.7.2021

Liput:

Lip­pu: 24 €
Lap­si: 12 € 15v. ja alle
Ryh­mä 23 € mini­mi 20 hen­ki­löä
(pal­ve­lu­mak­su sis. hintaan)

Kes­to 2,5 h

Yhteys­tie­dot:

Teat­te­riyh­dis­tys Fake ry
Pyhä­ran­nan Sant­tion Kesä­teat­te­ri
Sant­tion­ran­ta 23960 Sant­tio

Teat­te­riyh­dis­tys Fake ry on nuo­re­kas teat­te­rin ammat­ti­lais­ten vuon­na 2017 perus­ta­ma teat­te­riyh­dis­tys. Suu­rel­la sydä­mel­lä ja teat­te­rin teke­mi­sen palol­la tuo­tam­me moni­puo­lis­ta ohjel­mis­toa vaih­tu­vil­le näyt­tä­möil­le. Pää­osa esi­tyk­sis­täm­me on Rau­man seu­dul­la. Esi­tyk­sem­me ovat myös teh­neet vie­rai­lu­ja mui­den teat­te­rei­den näyttämöille.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.teatterifake.fi