fbpx

Toholampi, Häkkilän Kesäteatteri

Ohjelmisto 2020:

Kesän 2020 näy­tel­mä: Akka­ral­li PERUTTU

Jou­dum­me surul­li­si­na tai­pu­maan mui­den teat­te­rei­den tavoin Koro­na-krii­sin maa­han alas pai­na­mi­na. Tämän vuo­den näy­tel­mä Akka­ral­li on perut­tu 😔

Emme kui­ten­kaan jää sur­kut­te­le­maan tilan­net­ta tätä het­keä kau­em­mak­si aikaa. Suun­taam­me kat­seem­me ensi kesään - ehkä­pä Akka­ral­li saa ensi-iltan­sa sil­loin mei­dän mai­nion näyt­te­li­jä­tii­min esittämänä.

Kesän 2021 tie­dot päi­vi­te­tään heti, kun var­mis­tu­nut­ta tie­toa on meil­lä saatavilla.

 

Liput:
15 € (aikui­set), 12 € (elä­ke­läi­set ja ryh­mät min. 10 hlö), 5 € (lap­set 7-15v.)

Lisä­tie­to­ja ja varauk­set:
tohotuli.teatteri@gmail.com, 046 534 6894

Osoi­te:
Kirk­ko­jär­ven­tie 156, 69300 Toholampi

Face­book:
https://www.facebook.com/hakkilankesateatteri/

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
https://kesateatteri.net

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!