Toijala, Toijalan Näyttämö

Ohjelmisto 2019:

TÄHTIÄ SUMUSSA - KARAOKEMUSIKAALI

Toi­ja­lan Näyt­tä­mön Sata­man kesä­teat­te­ris­sa tulee ensi-iltaan la 8.6. klo 17
TÄH­TIÄ SUMUS­SA - KARAO­KE­MUSI­KAA­LI

Kesä­teat­te­rim­me sijait­see luon­non­kau­niil­la pai­kal­la Toi­ja­lan sata­mas­sa Vana­ja­ve­den ran­nal­la. Teat­te­ris­sa on katet­tu 250 hen­gen kat­so­mo. Pysä­köin­tia­lue on aivan teat­te­rin vie­res­sä.

Kesä­teat­te­rin näy­tel­mä on Rau­li Joke­li­nin käsi­kir­joit­ta­ma ja ohjaa­ma Täh­tiä sumus­sa -karao­ke­musi­kaa­li. Hotel­li Täh­ti­su­mus­sa pide­tään karao­ke­kil­pai­lu. Sin­ne saa­puu ihmi­siä, joil­la on unel­mia: elä­ke­läis­pa­ris­kun­ta, joka halu­aa nai­mi­siin, karan­nut van­ki, polii­si ja eron­nut rou­va. Ravin­to­las­sa istuu myös sala­pe­räi­nen hyvän­te­ki­jä. Tar­joi­li­ja­tyt­tö haa­vei­lee voi­tos­ta ja myös hotel­lin joh­ta­ja tart­tuu mik­ro­fo­niin. Näy­tel­mäs­sä on usei­ta tut­tu­ja kap­pa­lei­ta. Osaan myös ylei­sö pää­see mukaan lau­la­maan.

Roo­leis­sa:

PERT­TI KOI­VU­KA­RI, elä­ke­läi­nen: Har­ri Pasa­nen
LYY­DIA HART­TI, elä­ke­läi­nen: Pau­la Silén
PASI MAK­KO­NEN, karan­nut van­ki: Juk­ka Ussa
ERK­KI JOR­MAK­KA, hotel­lin joh­ta­ja: Heik­ki Haa­pa­nie­mi
MAI­SA TAM­ME­LA, opis­ke­li­ja: Lila Läh­de
VAL­KO­PU­KUI­NEN HER­RA, hyvän­te­ki­jä: Sau­li Tur­ja
KAI­NO PAR­RAS, pas­to­ri: San­na Haa­pa­nie­mi
MIK­KO KOIS­TI­NEN, kons­taa­pe­li: Jou­ko Kor­ho­nen
RIIT­TA RAA­TI­KAI­NEN, iloi­nen ex-rou­va: Mari Tuo­mi­nen
TANS­SI­PA­RE­JA

Liput:

Perus­lip­pu 20e
Eläkeläiset/Opisk. 18e
Lap­set alle 17v. 16e
Per­he­lip­pu 60e (2 aik+ 2 las­ta)

Ryh­mä­lip­pu 10-19 hen­ke­kä á 18 e
Ryh­mä­lip­pu yli 19 hen­keä á 20 e

Mak­su­na por­til­la vain kätei­nen ja SMAR­TUM-sete­lit

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Varauk­set ja lisä­tie­to­ja:
e-mail: info@toijalannayttamo.com 
Koti­si­vut: www.toijalannayttamo.com
puh. 040-744 3517

Sata­man kesä­teat­te­rin osoi­te:
Kan­gas­saa­ren­tie 2, 37800 Akaa

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.toijalannayttamo.com