fbpx

Turku, Jo-Jo Teatteri, Vepsän saari

Ohjelmisto 2021:

VIIRUN & PESOSEN KESÄPUUHAT

Vii­ru ja Peso­nen seik­kai­le­vat Vep­sän saa­res­sa jäl­leen kesäl­lä 2021!
Vii­run ja Peso­sen kesä­puu­hat on koko per­heen näy­tel­mä, joka poh­jau­tuu Sven Nord­qvis­tin rakas­tet­tui­hin las­ten­kir­joi­hin. Luvas­sa on mukaan­sa­tem­paa­via musiik­ki­nu­me­roi­ta sekä kai­kil­le sopi­vaa, sydä­mel­lis­tä huumoria.

Vii­run ja Peso­sen kesä on täyn­nä puu­has­te­lua, vaik­ka Vii­ru kovas­ti yrit­tää­kin pui­ja­ta Pesos­ta jää­mään kesä­lo­mal­le. Mitä kons­te­ja Vii­ru tähän käyt­tää­kään? Entä mitä tapah­tuu kun sika ja leh­mä kar­kaa­vat naa­pu­rin ukko Koso­sel­ta? Entä miten kanat ja muklat sekoit­ta­vat Vii­run ja Peso­sen suunnitelmia?

Nämä miel­tä askar­rut­ta­vat kysy­myk­set saa­vat vas­tauk­sen tänä kesä­nä luon­non­kau­niis­sa Vep­sän saa­res­sa, jon­ne tur­ku­lai­nen teat­te­ri-ilmai­sun ohjaa­ja (AMK), free­lance-näyt­te­li­jä Han­nu Ran­ta­la on dra­ma­ti­soi­nut ja ohjan­nut ihas­tut­ta­van, koko per­heel­le sopi­van näytelmän.

Kuva: Jer­ker Ramberg 

Esi­tys kes­tää noin tun­nin eikä sii­nä ole väliai­kaa.
Esi­tys­kausi: 8.7.-31.7.2021

To 8.7. klo 13 ja 16
La 10.7. klo 13 ja 16
Su 11.7. klo 13 ja 16
La 17.7. klo 13 ja 16
Su 18.7. klo 13 ja 16
Ke 21.7. klo 13 ja 16
To 22.7. klo 13 ja 16
Su 25.7. klo 13 ja 16
Ti 27.7. klo 13 ja 16
Pe 30.7. klo 13 ja 16
La 31.7. klo 13 ja 16 

Lip­pu­hin­nat:

Aikui­set: 15€,
lap­set (alle 12v.): 12€,
per­he (2 aikuis­ta + 2 las­ta): 50€,
alle 3v. ilmainen

Vep­sä sijait­see tun­nin lai­va­mat­kan pääs­sä Turun kes­kus­tas­ta. Vep­sään pää­see vesi­bus­sil­la, Rosi­ta-varus­ta­mon M/S Lily -aluk­sel­la, jon­ka läh­tö­paik­ka on Vaa­ka­huo­neen Pavil­jon­gin edus­tal­la. (Län­ti­nen Ran­ta­ka­tu 37). Läh­tö­ajat kel­lo 11.00 ja 14.00. Yhden­suun­tai­nen meri­mat­ka kes­tää noin tun­nin. Tar­kem­pi aika­tau­lu ja vesi­bus­sin hin­nas­to varus­ta­mon sivuil­la: www.rosita.fi.

Lai­va­mat­ka ei kuu­lu teat­te­ri­li­pun hin­taan, eli se pitää vara­ta ja mak­saa erikseen. 

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.jo-joteatteri.com