Varkaus, Varkauden Kesäteatteri

Ohjelmisto 2020:

SIKAIHANAA

Kesäl­lä 2020 Var­kau­den kesä­teat­te­ris­sa leveä­pe­räi­nen emän­tä, puo­li­so­kea isän­tä ja perä­kam­ma­rin­poi­ka musiik­ki­ko­me­dias­sa SIKAI­HA­NAA!

Sika­ti­lal­le por­hal­taa yllät­täen kak­si kau­pun­ki­lais­nei­to­kais­ta ja saa pos­su­far­mia pyö­rit­tä­vän perä­kam­ma­rin pojan pään sekai­sin. Van­ha isän­tä­kään ei tah­do pysyä ruo­dus­sa nai­sel­li­sen vie­hä­tys­voi­man jyl­lä­tes­sä. Van­ha emän­tä puo­les­taan tie­tää, että vesi­pe­räl­lä ja leveäl­lä peräl­lä on vis­si ero, ja että ”joka vii­mek­si nau­raa, se par­hai­ten nau­raa”…

Musiik­ki­nu­me­ro­jen sii­vit­tä­mä kome­dia start­taa kesä­kuus­sa ja vii­mei­nen näy­tös on elo­kuus­sa. Esi­tys­ka­len­te­ri jul­kis­te­taan pian.

Välia­jan kah­vit voi naut­tia Aika­mies-ravin­to­las­sa (A-oikeu­det). Välia­jan kah­vit ja ruo­kai­lut (ryh­mil­le ennak­ko­ti­lauk­ses­ta) voi vara­ta nume­ros­ta 0400 403669.

Ter­ve­tu­loa Sai­maan ran­nal­le Var­kau­den kesä­teat­te­riin viet­tä­mään unoh­tu­ma­ton kesä­päi­vä koti­mai­sen kome­dian paris­sa!

Käsi­kir­joi­tus: Lee­na Tam­mi­nen
Ohjaus: Eeva Elo­ran­ta
Oikeu­det: Sunklo

Kes­to n. 1h45min, sisäl­täen välia­jan.

Lue lisää varkaudenkesäteatteri.fi

ESI­TYS­PAIK­KA

VAR­KAU­DEN KESÄ­TEAT­TE­RI
Kyl­py­lä­ho­tel­li Kun­to­ran­ta
Kun­to­ran­nan­tie 14,
78400 Var­kaus
Puh. 017 5601403

LIPUT alkaen perus­lip­pu 25,00€/ elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, työ­tön, varusmies/ sivii­li­pal­ve­lus­mies 23,00€/ ryh­mä­lip­pu 22,00€ (min. 10 hlöä)/ lap­set (4-15v.) 14,00€. Kysy myös edul­li­sia teat­te­ri­lip­pu-hotel­li­ma­joi­tus­pa­ket­te­ja.

Lip­pu­pis­tees­tä ostet­tui­hin lip­pui­hin lisä­tään pal­ve­lu- ja toi­mi­tus­mak­su.

LIP­PU­MYY­MÄ­LÄT
Teatterituotannot.fi
Toi­mis­to
Tal­vi­lah­den­tie 161
77520 Haa­pa­kos­ki
PUH: 050 3721402, 0500 508803
EMAIL: teatterituotannot@gmail.com
www.teatterituotannot.fi

Kyl­py­lä­ho­tel­li Kun­to­ran­ta
Kun­to­ran­nan­tie 14
78400 Var­kaus
PUH. 017 560 1403 tai 0400 403 669
myynti@kuntoranta.fi
www.kuntoranta.fi

Tai­to Shop Var­kaus
Kaup­pa­ka­tu 17
78200 Var­kaus,
PUH. 0440 162246
EMAIL varkaus@taitoitasuomi.fi

Lip­pu­pis­te Oy
Lip­pu­jen myyn­ti­pal­ve­lu ja
osta­mi­sen neu­von­ta
PUH. 0600 900 900 (2€/alk.min+mpm/pvm)
Maa­nan­tai - lau­an­tai 9 - 21
Sun­nun­tai 10 - 18
www.lippu.fi

Jär­jes­tä­jä teatterituotannot.fi Muu­tok­set mah­dol­li­sia.

Var­kau­den Kesä­teat­te­ri toi­mii Kyl­py­lä­ho­tel­li Kun­to­ran­nan veh­maal­la puis­toa­lu­eel­la, Var­kau­des­sa. Kesä­teat­te­rin uudis­tu­nut, 300-paik­kai­nen ja nouse­va kat­so­mo  sekä mai­neik­kaan kyl­py­lä­ho­tel­lin laa­duk­kaat oheis­pal­ve­lut takaa­vat viih­ty­mi­sen koti­mai­sen kome­dian paris­sa. Kat­so­mos­ta avau­tu­vat hui­kai­se­van kau­niit jär­vi­mai­se­mat ja välia­jal­la pal­ve­le­vat Kun­to­ran­nan viih­tyi­sä ravin­to­la ja allas­baa­ri A-oikeuk­sin. Mikä­li sää ei suo­si, siir­ry­tään tila­vaan Eevan­sa­liin, jos­sa esi­tys jat­kuu vii­vy­tyk­sit­tä.

Kyl­py­lä­ho­tel­li Kun­to­ran­ta, Kun­to­ran­nan­tie 14, 78400 Var­kaus, Puh. 017 5601403

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut: