fbpx

Varkaus, Varkauden Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

REMPPAA JA RINTAKARVOJA

Kesäl­lä 2019 Var­kau­den kesä­teat­te­ris­sa Ihan kah­jo ja hul­lun­haus­ka, pik­ki­riik­ki­sen tuh­ma­kin kome­dia!

Sis­kok­set ovat komean remont­ti­mie­hen lumois­sa, vaik­ka mök­ki­remp­pa menee päin prink­ka­laa! Äiti­muo­ri puo­les­taan todis­taa, että sulaa se soke­ri van­han­kin suus­sa …

Mehe­vää irrot­te­lua ja pos­ket­to­mia tyyp­pe­jä tar­joa­van kome­dian on kir­joit­ta­nut Tan­ja Puus­ti­nen-Kil­ju­nen (juu­ri SE Tan­ja, jon­ka kome­diat vetä­vät kat­so­mot täy­teen kesä­teat­te­reis­sa!).

Ensi-illas­sa lau­an­tai­na 15.6.klo 14 Tim­pan roo­lis­sa vie­rai­lee lau­la­ja ja muusik­ko, legen­daa­ri­nen Mik­ko Ala­ta­lo! Esi­tys hui­pen­tuu suo­ma­lai­sia vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen lau­luil­laan viih­dyt­tä­neen Mikon musi­soin­tiin! Ter­ve­tu­loa Var­kau­den kesä­teat­te­riin viet­tä­mään unoh­tu­ma­ton kesä­päi­vä koti­mai­sen kome­dian ja Mik­ko Ala­ta­lon paris­sa!

Välia­jan kah­vit voi naut­tia tun­nel­mal­li­ses­sa ran­ta­kah­vi­las­sa tai Aika­mies-ravin­to­las­sa (A-oikeu­det). Välia­jan kah­vit ja ruo­kai­lut (ryh­mil­le ennak­ko­ti­lauk­ses­ta) voi vara­ta nume­ros­ta 0400 403669.

Roo­leis­sa Piia Koli­ma, Sir­pa Suho­nen, Ismo Kot­ro, Miia Hytö­nen ja Vuok­ko Kor­ho­nen. Timp­pa­na 15.6. Mik­ko Ala­ta­lo.
Käsi­kir­joi­tus Tan­ja-Puus­ti­nen-Kil­ju­nen
Ohjaus Eeva Elo­ran­ta
Oikeu­det Sunklo

Kes­to n. 1h45min, sisäl­täen välia­jan.
Lue lisää: varkaudenkesäteatteri.fi

ESI­TYK­SET

LA 15.6.2019 klo 14 Mik­ko Ala­ta­lo vie­rai­lee!
TO 4.7.2019 klo 19
SU 7.7.2019 klo 14
PE 12.7.2019 klo 16
SU 14.7.2019 klo 14
PE 19.7.2019 klo 16
SU 21.7.2019 klo 14
TO 25.7.2019 klo 19
LA 27.7.2019 klo 14
KE 31.7.2019 klo 19
LA 3.8.2019 klo 14
LA 17.8.2019 klo 18 (Elo­rie­ha, talo täyn­nä tapah­tu­mia!)

ESI­TYS­PAIK­KA

VAR­KAU­DEN KESÄ­TEAT­TE­RI
Kyl­py­lä­ho­tel­li Kun­to­ran­ta
Kun­to­ran­nan­tie 14,
78400 Var­kaus
Puh. 017 5601403

LIPUT alkaen perus­lip­pu 25,00€/ elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, työ­tön, varusmies/ sivii­li­pal­ve­lus­mies 23,00€/ ryh­mä­lip­pu 22,00€ (min. 10 hlöä)/ lap­set (4-15v.) 14,00€
Lip­pu­pis­tees­tä ostet­tui­hin lip­pui­hin lisä­tään pal­ve­lu- ja toi­mi­tus­mak­su.

Kuva: Har­ri Hink­ka

LIP­PU­MYY­MÄ­LÄT
Teatterituotannot.fi
Toi­mis­to
Tal­vi­lah­den­tie 161
77520 Haa­pa­kos­ki
PUH: 050 3721402, 0500 508803
EMAIL: teatterituotannot@gmail.com
www.teatterituotannot.fi

Kyl­py­lä­ho­tel­li Kun­to­ran­ta
Kun­to­ran­nan­tie 14
78400 Var­kaus
PUH. 017 560 1403 tai 0400 403 669
myynti@kuntoranta.fi
www.kuntoranta.fi

Tai­to Shop Var­kaus
Kaup­pa­ka­tu 17
78200 Var­kaus,
PUH. 0440 162246
EMAIL varkaus@taitoitasuomi.fi

Lip­pu­pis­te Oy
Lip­pu­jen myyn­ti­pal­ve­lu ja
osta­mi­sen neu­von­ta
PUH. 0600 900 900 (2€/alk.min+mpm/pvm)
Maa­nan­tai - lau­an­tai 9 - 21
Sun­nun­tai 10 - 18
www.lippu.fi

Jär­jes­tä­jä teatterituotannot.fi Muu­tok­set mah­dol­li­sia.

Var­kau­den Kesä­teat­te­ri toi­mii Kyl­py­lä­ho­tel­li Kun­to­ran­nan veh­maal­la puis­toa­lu­eel­la, Var­kau­des­sa. Kesä­teat­te­rin uudis­tu­nut, 300-paik­kai­nen ja nouse­va kat­so­mo  sekä mai­neik­kaan kyl­py­lä­ho­tel­lin laa­duk­kaat oheis­pal­ve­lut takaa­vat viih­ty­mi­sen koti­mai­sen kome­dian paris­sa. Kat­so­mos­ta avau­tu­vat hui­kai­se­van kau­niit jär­vi­mai­se­mat ja välia­jal­la pal­ve­le­vat Kun­to­ran­nan viih­tyi­sä ravin­to­la ja allas­baa­ri A-oikeuk­sin. Mikä­li sää ei suo­si, siir­ry­tään tila­vaan Eevan­sa­liin, jos­sa esi­tys jat­kuu vii­vy­tyk­sit­tä.

Kyl­py­lä­ho­tel­li Kun­to­ran­ta, Kun­to­ran­nan­tie 14, 78400 Var­kaus, Puh. 017 5601403

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut: