Ylöjärvi, Tukkateatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

High Lake Cityn kultajahti

Liput

20 € perus­lip­pu
15 € lap­set, opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set, työt­tö­mät
60 € per­he­lip­pu (sis. 2 aikuis­ta ja 2 las­ta tai 1 aikui­nen ja 3 lasta)

Ryh­mät, vähin­tään 10 hen­ki­löä:
18 € perus­lip­pu
14 € lap­set, opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set, työttömät

Alle 3-vuo­ti­aat ilmaiseksi.

Lippuvaraukset

Varaa liput koti­si­vuil­tam­me löy­ty­väl­lä lomak­keel­la (tukkateatteri.fi/liput) tai säh­kö­pos­tit­se lippuvaraukset(at)tukkateatteri.fi tai soit­ta­mal­la p. 041 440 5022 (myös teks­ti­vies­ti ja WhatsApp).

Liput myyn­nis­sä Lip­pua­gen­tin verkkokaupassa!

Esitykset

pe 16.6. klo 18 ENSI-ILTA
su 18.6. klo 12 ja 16
ma 19.6. klo 18
ti 20.6. klo 18
ti 27.6. klo 18
ke 28.6. klo 18
ti 4.7. klo 18
ke 5.7. klo 18
to 6.7. klo 18
la 8.7. klo 15
su 9.7. klo 15
ti 11.7. klo 18
ke 12.7. klo 18

Jiihaa! Ylöjärven museo muuttuu lännen kaupungiksi kesällä 2023

Luvas­sa on vauh­di­kas koko per­heen län­nen­seik­kai­lu High Lake Cityn kultajahti.

Ter­ve­tu­loa High Lake cityyn, kau­pun­kiin, jos­sa työ ja uuras­tus alkaa aina juhlinnalla!

Koko High Lake cityn kau­pun­ki mököt­tää. Pois­sa ovat niin ilo kuin juh­lin­ta­kin. Enää kau­pun­ki­lai­sil­le eivät rii­tä serif­fin var­tioi­mat kol­me kul­ta­ra­haa. Tie­toon on nimit­täin tul­lut maan alla lepää­vä arvo­kas tryf­fe­li­aar­re, mut­ta asuk­kaat eivät halua jul­ki­suut­ta, eivät­kä eten­kään turis­te­ja viih­tyi­sään kaupunkiinsa.

Ongel­mat kas­va­vat enti­ses­tään, kun etsin­tä­kuu­lu­tet­tu ros­vo­kol­mik­ko, Voi­ma-Vii­vi, Välk­ky-Vir­va ja Pik­ku-Juk­ka, saa vihiä aar­tees­ta. Lisäk­si tilan­net­ta saa­pu­vat sekoit­ta­maan kul­ta-aar­teen etsi­jät Aamu ja Ilta poh­joi­ses­ta. Ahne por­mes­ta­ri apu­rei­neen vai­keut­taa serif­fin työ­tä, ja ennen kuin aar­re löy­tyy, on koko kau­pun­ki osal­lis­tu­nut suu­reen takaa-ajoon.

Työ­ryh­mä:
Käsi­kir­joi­tus: Kat­ri Häti, Sami Lak­so ja Kert­tu Mat­ti­la
Ohjaus: Kat­ri Häti
Lavas­tus: Anto­nio Canals
Tuo­tan­to: Kai­sa Vuo­ri­nen
Ohjaa­jan assis­tent­ti: Hel­mi Rut­her­ford
Ääni­suun­nit­te­li­ja ja -aja­ja: Pasi Kaar­ti­nen
Roo­leis­sa: Hil­la Haa­ra­nen, Nii­na Hyy­tiäi­nen, Eeva Jänt­ti, Sami Lak­so, Lau­ra Leh­ti­nen, Alii­sa Liuk­ko­nen, Maria Mesi­met­sä, Kati Myk­kä­nen, Julia Saa­ri­mä­ki, Lau­ra Suvan­to, Mii­na Vii­ni­kai­nen ja Sari Ylänen