fbpx

Ylöjärvi, Tukkateatteri

Ohjelmistossa 2022:

EEMELI METKUILEE

Tuk­ka­teat­te­ri on vuo­den 2022 harrastajateatteri!

Kis­san­kul­man kau­hu eli Eeme­li Nie­mi­nen rat­kai­see per­heen pul­mia Tuk­ka­teat­te­rin kesä­teat­te­rie­si­tyk­ses­sä Ylö­jär­ven museon­mäel­lä kesäl­lä 2022!

Nie­mi­sen per­he on aivan taval­li­nen per­he, joka asuu Vaah­te­ra­mäel­lä Kis­san­kul­mas­sa. Per­hee­seen kuu­luu isä Ant­to­ni, äiti Alma, tytär Iida ja poi­ka Eeme­li. Eeme­li on äly­käs ja kek­se­liäs pie­ni poi­ka, jon­ka ongel­man­rat­kai­sua eivät muut aina ymmär­rä, vaan näke­vät teot kurit­to­muu­te­na ja met­kui­lu­na. Ja nii­tä­hän sat­tuu ja tapah­tuu! Eeme­liä kui­ten­kin rakas­te­taan oma­na, eri­tyi­se­nä itsenään.

Tule kuu­le­maan ja koke­maan rai­ku­va isä Ant­to­nin Eee­me­liii! -huu­to ja kat­so­maan muun muas­sa mihin Nilk­ku-Lot­ta-kana on karan­nut. Ehkä Iida­kin saa oman met­kun­sa teh­tyä, hänkin.

Lindgre­nin klas­sik­ko on lopul­ta tari­na per­heen kes­ki­näi­ses­tä välit­tä­mi­ses­tä, oikeu­den­mu­kai­suu­des­ta ja anteeksiannosta.

Näy­tel­män esi­ty­soi­keuk­sia val­voo Nor­dic Dra­ma Corner.

Työ­ryh­mä

Näy­tel­mä perus­tuu Astrid Lindgre­nin alku­pe­räis­sa­tui­hin.
Ohjaus: Kat­ri Häti
Näyt­tä­mö­so­vi­tus: Mats Huddén
Musiik­ki: Georg Rie­del
Laval­la näh­dään Tuk­ka­teat­te­rin har­ras­ta­jia – niin uusia kuin lavakonkareitakin!

ESI­TY­SA­JAT:

to 16.6. klo 18
su 19.6. klo 16
ma 20.6. klo 18
ti 21.6. klo 18
ke 22.6. klo 18
ti 28.6. klo 18
ke 29.6. klo 18
to 30.6. klo 18
pe 1.7. klo 18
su 3.7. klo 16
ti 5.7. klo 18
ke 6.7. klo 18
pe 8.7. klo 18
la 9.7. klo 16

LIPUT:

Ennak­ko­li­put 31.3.2022 asti:
15 € kaik­ki yksit­täi­set liput
50 € per­he­lip­pu (sis. 2 aikuis­ta ja 2 las­ta tai 1 aikui­nen ja 3 lasta)

Liput 1.4.2022 alkaen:
20 € peruslippu
15 € lap­set, opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set, työttömät
60 € per­he­lip­pu (sis. 2 aikuis­ta ja 2 las­ta tai 1 aikui­nen ja 3 lasta)

Alle 3-vuo­ti­aat ilmaiseksi.

Lip­pu­va­rauk­set

Varaa liput koti­si­vuil­tam­me löy­ty­väl­lä lomak­keel­la (tukkateatteri.fi/liput) tai lippuvaraukset(at)tukkateatteri.fi, p. 050 556 4469

Ryh­mä­myyn­ti

Haluat­ko tar­jo­ta yhtei­söl­le­si, asiak­kail­le­si tai yhteis­työ­kump­pa­neil­le­si kesä­teat­te­rie­lä­myk­sen perin­teik­kääs­sä ympä­ris­tös­sä Ylö­jär­ven museon­mäel­lä? Pyy­dä tar­jous isom­mal­le ryh­mäl­le kesateatteri(at)tukkateatteri.fi.

Kat­so­moom­me mah­tuu 250 kat­so­jaa, joten voit ostaa halua­ma­si mää­rän lip­pu­ja tai vaik­ka koko näytöksen.

Jär­jes­täm­me väliai­ka­tar­joi­lut ryh­mil­le sopi­muk­sen mukaan.

Esi­tys­paik­ka

Ylö­jär­ven museo, Hie­tas­ten­tie 4, 33480 Ylöjärvi

Yhteys­tie­dot: kesateatteri(at)tukkateatteri.fi, p. 050 556 4469

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.tukkateatteri.fi