Ylönkylä, Kirakan kesäteatteri

Ohjelmistossa 2019:

VAAHTERAMÄEN EEMELI- musiikkinäytelmä

Kira­kan kesä­teat­te­ri aloit­taa 32-vuo­ti­sen tai­pa­leen­sa tart­tu­mal­la ensi ker­taa koko per­heen näy­tel­mään. Tänä kesä­nä Per­niön Kira­kan idyl­li­nen mai­se­ma tait­tuu Kis­san­kul­mak­si, kun Vaah­te­ra­mäen Eeme­li val­taa näyt­tä­mön.

Lindgren kir­joit­ti Eeme­lin met­ku­ja pal­jol­ti isän­sä ker­to­mus­ten poh­jal­ta, joten Eeme­lin kolt­to­set voi­daan aja­tel­la sijoit­tu­van  1900-luvun tait­tee­seen Lön­ne­ber­ga-nimi­seen kylään, joka on oikeas­ti­kin ole­mas­sa. Ensim­mäi­nen Eeme­li-kir­ja jul­kais­tiin kui­ten­kin vuon­na 1963. Näi­tä kir­jo­ja on kään­net­ty yli 50 kie­lel­le ja myy­ty yli 30 mil­joo­naa kap­pa­let­ta. Onhan se yksi Suo­men­kin myy­dyim­piä ja rakas­te­tuim­pia satu­hah­mo­ja. Ja kel­lä­pä ei oli­si rak­kai­ta muis­to­ja Eeme­lis­tä ja Iidas­ta ja hei­dän seik­kai­luis­taan?

Tule siis kat­so­maan kun Eeme­li met­kui­lee tuplas­ti!

Tar­jol­la live­musiik­kia ja lap­sil­le väliai­kaoh­jel­maa.

 

Teki­jät: Lindgren, Astrid/ Bag­ge­sen, Anders / Dahl, Soren / Rie­del, Georg

Kään­tä­jä: Kapu­lai­nen, Hen­ri
Ohjaus: Lisa­ma­ria Mar­ku­la

Esi­ty­soi­keuk­sia val­voo Näy­tel­mä­kul­ma

Esi­ty­sa­jat:

ENSI-ILTA TI 18.6 KLO 18.00
KE 19.6 KLO 18.00
TI 25.6 KLO 18.00
KE 26.6 KLO 18.00
PE 28.6 KLO 18.00
LA 29.6 KLO 15
SU 30.6 KLO 15
TI 2.7 KLO 18.00
KE 3.7 KLO 18.00
PE 5.7 KLO 18.00
LA 6.7 KLO 15
SU 7.7 KLO 15

Esi­tyk­sen kes­to on noin 2 tun­tia (sis.väliajan).

 

Liput:

20 € Perus­lip­pu
18 € Elä­ke­läi­nen, Opis­ke­li­ja
15 € Lap­si (4-15v)
10 € Varus­mie­het
60 € Per­he­lip­pu (4 hlö esim. 2 aikuis­ta, 2 las­ta)

Lip­pu­va­rauk­set osoit­tee­seen kirakankesateatteri@gmail.com tai soit­ta­mal­la nume­roon 045-1213900. Lip­pu­ja voi myös ostaa tun­tia ennen näy­tök­sen alkua.

 

Esi­tys­paik­ka:

Kira­kan­tie 240
25610 Ylön­ky­lä

Ajo-ohjeet:

Teat­te­rill­le joh­taa Per­niö-Kemiö maan­tiel­tä Kira­kan­tie-nimi­nen pai­kal­lis­tie.
Pää­tiel­tä opas­tus, mat­kaa teat­te­ril­le n. 3 km.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.kirakankesateatteri.fi