fbpx

Ylönkylä, Kirakan kesäteatteri

Ohjelmistossa 2021:

PEKKA TÖPÖHÄNTÄ

Kira­kan Kesä­teat­te­ri jat­kaa koko per­heen näy­tel­mien teke­mis­tä. Kesäl­lä 2021 Kira­kan ympä­ris­tös­sä pääs­tään viih­ty­mään kis­sa­mai­ses­ta mei­nin­gis­tä Pek­ka Töpö­hän­tä-näy­tel­män myötä.

Tari­nas­sa seu­ra­taan Pek­ka Töpö­hän­nän saa­pu­mis­ta kau­pun­kiin, jos­sa ilkeä Mon­ni ottaa hänet saman tien sil­mä­ti­kuk­seen. Pek­ka seik­kai­lee mark­ki­noil­la, juok­su­kil­pai­lus­sa ja lopul­ta Tuk­hol­mas­sa­kin. Mon­ni yrit­tää par­haan­sa nöy­ryyt­tääk­seen Pek­kaa, mut­ta onnek­si aina löy­tyy myös ystäviä.

Näy­tel­män ohjaa­ja Sai­ja-Reet­ta Koti­rin­ta on tule­vas­ta ohjauk­ses­taan innoissaan.

– Mie­les­tä­ni Pek­ka Töpö­hän­tä on kes­tä­nyt hyvin aikaa ja val­loit­taa edel­leen uusia suku­pol­via. Veik­kaan, että meil­le tulee haus­ka kesä, ohjaa­ja Koti­rin­ta sanoo.

Esi­ty­sa­jat:

To 1.7. klo 18
Pe 2.7. klo 18
La 3.7. klo 15 ja 18
Su 4.7. klo 15
Ti 6.7. klo 18
Ke 7.7. klo 18
Pe 9.7. klo 18
La 10.7. klo 15 ja 18
Su 11.7. klo 15 ja 18

Liput:

Liput 20/18/15 €
Per­he­lip­pu 60 € (Nel­jä hen­ki­löä, jois­ta vähin­tään yksi aikuinen.)

Lip­pu­va­rauk­set osoit­tee­seen kirakankesateatteri@gmail.com tai soit­ta­mal­la nume­roon 045-1213900. Lip­pu­ja voi myös ostaa tun­tia ennen näy­tök­sen alkua.

Esi­tys­paik­ka:

Kira­kan­tie 240
25610 Ylönkylä

Ajo-ohjeet:

Teat­te­rill­le joh­taa Per­niö-Kemiö maan­tiel­tä Kira­kan­tie-nimi­nen pai­kal­lis­tie.
Pää­tiel­tä opas­tus, mat­kaa teat­te­ril­le n. 3 km.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kirakankesateatteri.fi