Ylönkylä, Kirakan kesäteatteri

Ohjelmistossa 2020:

PEKKA TÖPÖHÄNTÄ

Kira­kan Kesä­teat­te­ri jat­kaa koko per­heen näy­tel­mien teke­mis­tä myös tule­va­na kesä­nä. 2020 kesäl­lä Kira­kan ympä­ris­tös­sä pääs­tään viih­ty­mään kis­sa­mai­ses­ta mei­nin­gis­tä Pek­ka Töpö­hän­tä-näy­tel­män myö­tä.

Tari­nas­sa seu­ra­taan Pek­ka Töpö­hän­nän saa­pu­mis­ta kau­pun­kiin, jos­sa ilkeä Mon­ni ottaa hänet saman tien sil­mä­ti­kuk­seen. Pek­ka seik­kai­lee mark­ki­noil­la, juok­su­kil­pai­lus­sa ja lopul­ta Tuk­hol­mas­sa­kin. Mon­ni yrit­tää par­haan­sa nöy­ryyt­tääk­seen Pek­kaa, mut­ta onnek­si aina löy­tyy myös ystä­viä.

Näy­tel­män ohjaa­ja Sai­ja-Reet­ta Koti­rin­ta on tule­vas­ta ohjauk­ses­taan innois­saan.

– Mie­les­tä­ni Pek­ka Töpö­hän­tä on kes­tä­nyt hyvin aikaa ja val­loit­taa edel­leen uusia suku­pol­via. Veik­kaan, että meil­le tulee haus­ka kesä, ohjaa­ja Koti­rin­ta sanoo.

Esi­ty­sa­jat:

ENSI-ILTA Ti 16.6.2020 klo 18.00
Ke 17.6. klo 18.00
Ti 23.6. klo 18.00
Ke 24.6. klo 18.00
Pe 26.6. klo 18.00
La 27.6. klo 15.00
Su 28.6. klo 15.00
Ti 30.6. klo 18.00
Ke 1.7. klo 18.00
Pe 3.7. klo 18.00
La 4.7. klo 15.00
Su 5.7. klo 15.00

Liput:

Liput 20/18/15 €
Per­he­lip­pu 60 € (Nel­jä hen­ki­löä, jois­ta vähin­tään yksi aikui­nen.)

Lip­pu­va­rauk­set osoit­tee­seen kirakankesateatteri@gmail.com tai soit­ta­mal­la nume­roon 045-1213900. Lip­pu­ja voi myös ostaa tun­tia ennen näy­tök­sen alkua.

Esi­tys­paik­ka:

Kira­kan­tie 240
25610 Ylön­ky­lä

Ajo-ohjeet:

Teat­te­rill­le joh­taa Per­niö-Kemiö maan­tiel­tä Kira­kan­tie-nimi­nen pai­kal­lis­tie.
Pää­tiel­tä opas­tus, mat­kaa teat­te­ril­le n. 3 km.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kirakankesateatteri.fi