Tiedot teatteristanne sekä esityksistä

Tiedot voi helposti toimittaa meille sähköpostitse tai alta löytyvän lomakkeen kautta.

Tiedot teatterista sekä esityksestä

Varaa paikka heti lomakkeen kautta!

MATE­RI­AA­LIT JA ESITYSTIEDOT

Tie­dot teat­te­ris­tan­ne sekä esi­tyk­sis­tä voit­te toi­mit­taa meil­le suo­raan yllä ole­van lomak­keen kaut­ta tai säh­kö­pos­tit­se. (Erik­seen sovit­taes­sa voim­me hakea tar­vit­ta­vat tie­dot myös suo­raan verkkosivustoltanne.)