fbpx

Etelä-Pohjanmaan Kesäteatterit

Lappajärven Kesäteatteri

Kesateatterit.fi -sivuil­tam­me löy­dät ajan­koh­tais­ta tie­toa kesä­teat­te­rei­den tule­vis­ta esi­tyk­sis­tä. Kat­so lisää alla ole­vas­ta valikosta!

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!

Muis­ta seu­ra­ta mei­tä myös Face­boo­kis­sa, luvas­sa on vink­ke­jä lois­ta­viin esi­tyk­siin sekä lip­puar­von­to­ja läpi kesän!

Kon­di­to­ria-Kah­vi­la Sah­ra­min kah­vi­la on viih­tyi­sä leväh­dys­paik­ka Kau­ha­van torin lai­dal­la sekä Sei­nä­joel­la osoit­tees­sa: Päi­vö­län­ka­tu 32. Kah­vi­las­sa voit naut­tia eri­lai­sis­ta itse val­mis­te­tuis­ta suo­lai­sis­ta ja makeis­ta herkuista.

Kat­so lisää: www.sahrami.com