Tervetuloa Kesateatterit.fi –sivustolle!
Alta löydät etusivun vinkit kesälle 2019 ja vasemmalla olevasta maakuntavalikosta, löydät kesäteatterit maakunnittain. Luvassa on loistavia esityksiä ympäri Suomen!
Kesän 2020 tietoja päivitetään jatkuvasti - kannattaa pysyä siis kuulolla!
Tässä välissä kannattaa ottaa myös uusi sivustomme seurantaan!
Teatteritsuomi.fi -sivulta löydät teattereiden sekä harrastajateattereiden esityksiä myös kesäajan ulkopuolella! 

TUTUSTU HETI | TEATTERITSUOMI.FI

Koljonvirta Teatteri

Rauhalahti Teatteri

Porvoon Taidetehdas

Nokian Kesäteatteri

Teatteri Kajo

Varkauden Kesäteatteri

Ristiinan Kesäteatteri

Sappeen Kesäteatteri

Raahen Teatteri

Valkeakosken Kesäteatteri

Lappajärven Kesäteatteri

Tahkon Kesäteatterishow

Kaustisen Salonkylän Nuorisoseura

Viikinsaaren Kesäteatteri

Ruuttanäyttämö

Raseborgs Sommarteater

Naisvuoren Kesäteatteri

Kirakan Kesäteatteri

Teatteri Valentino

Wanhat Wehkeet kesäteatteri

Karvian Kesäteatteri

Karvian Musiikkiteatteri MUTE

Ränssin Kievarin Kesäteatteri

Krekilän Myllyn Kesäteatteri

Ristin Kesäteatteri

Ylivallin Fällyteatteri

Jämsän Kesäteatteri

Toijalan Näyttämö

Lappeenrannan Kesäteatteri

Teatteri Möhkö

Tervetuloa kesateatterit.fi –sivuston käyttäjäksi

Kesateatterit.fi -sivuil­tam­me löy­dät tie­toa kesä- ja har­ras­ta­ja­teat­te­rei­den tule­vis­ta esi­tyk­sis­tä maa­kun­nit­tain.

Muis­ta seu­ra­ta mei­tä myös Face­boo­kis­sa, luvas­sa on pal­jon vink­ke­jä lois­ta­viin esi­tyk­siin ympä­ri Suo­men sekä myös lip­puar­von­to­ja läpi kesän!

Ylhääl­tä löy­dät etusi­vun vin­kit ja vasem­mal­ta maa­kun­ta­va­li­kos­ta kesä­teat­te­rit maa­kun­nit­tain. Kaik­ki­aan sivus­tol­tam­me on teh­ty haku­ja eri teat­te­rei­den esi­tyk­sis­tä jo yli 7 000 000 ker­taa.

Teat­te­rit ja ilmoit­ta­jat! Haluat­ko saa­da teat­te­rin­ne / tapah­tu­man­ne / yri­tyk­sen­ne tie­dot esil­le sivus­tol­lem­me? Val­ta­kun­nal­lis­ta näky­vyyt­tä, edul­li­ses­ti - ota yhteyt­tä!

 

AUTODOC.fi

Löydät meidät myös Facebookista!

Kesäteatterit.fi Facebook-sivusto

Tyk­kää meis­tä Face­boo­kis­sa!

Haluatko saada mainoksesi tai teatterisi näkyviin sivustollemme?

Ilmoit­ta­jil­leTeat­te­reil­le