Kajaani, Vuolijoen kesäteatteri 

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Kahen akan loukussa

Vuolijoen kesäteatteri 2024
Liput

18 € aikui­nen
7 € lap­si
alle 7v. ilmai­nen
Ryh­mä­lip­pu 15 €, vähin­tään 10 henk. ryhmä

Tie­dus­te­lut ja ryh­mä­va­rauk­set p. 044 3777 287 tai vuolijoenkesateatteri@gmail.com

Vei­jo ja Tuu­lia Hur­ma­lai­sen hää­yö menee pui­hin, kun naa­pu­rin Ulpun luo­na yöpy­vä Vei­jon äiti Bert­ta lavas­taa sai­raus­koh­tauk­sen ja pakot­taa Vei­jon kyy­dit­se­mään itsen­sä lää­kä­riin kes­kel­lä yötä.

Eli aivan kuten Vei­jon paras kave­ri Pek­ka ennus­taa käy­vän: Vei­jol­la alkaa avio­lii­ton arki kahen akan lou­kus­sa – vai­mon ja äidin.

Viro­lai­sen sul­ha­sen­sa hukan­nut ja sii­tä sui­vaan­tu­nut Bert­ta pom­pot­taa sekä mini­ää että pik­ku­pii­kaan­sa Mal­lua. Kun Hur­ma­lai­seen saa­puu yllät­täen kak­si toi­sil­leen tun­te­ma­ton­ta nais­ta, avio­liit­to­neu­vo­ja Cunil­la Kui­kan­sa­lo-Hyp­pö­län­nie­mi-Krö­ger ja viro­lai­nen maa­ta­lous­lo­mit­ta­ja Ree­li Janis, on Tuu­lian mit­ta täy­si. Vei­jon avio­lii­ton umpi­sol­mua sel­vit­tä­mään tar­vi­taan naa­pu­rin Ulpun apua, ja Vei­jol­ta­kin löy­tyy pakon edes­sä näyt­te­li­jän lah­jo­ja. Mut­ta kuin­ka sot­kus­ta sel­vi­tään, kun Tuu­lia palaa kotiin kriit­ti­sel­lä hetkellä.

Kahen akan lou­kus­sa on hupai­sa kesä­ko­me­dia, joka pis­tää kat­so­jien vat­sa­li­hak­set lujille.

ESI­TYK­SET: pe 28.6. klo 18 ensi-ilta su 30.6. klo 14 & 18 ti 2.7. klo 18 ke 3.7. klo 18 su 7.7. klo 14 & 18 ti 9.7. klo 18 ke 10.7. klo 18 su 14.7. klo 14 & 18

Kesä­teat­te­ria vuo­des­ta 1979 lähtien!

Meil­lä on 300-paik­kai­nen nouse­va kat­so­mo, laa­ja pysä­köin­tia­lue aivan kat­so­mon taka­na, her­kul­li­nen väliai­ka­kah­vio, mak­ka­ra­kios­ki ja siis­tit wc-tilat. Lisäk­si estee­tön kul­ku kat­so­moon ja inva-wc.