Kalajoki, Kalajoen Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

MADAAMITRÄVÄKKÄ JA OIVALTAVA KOMEDIA ÄITIYDESTÄ

Liput

Perus­lip­pu 20/18€ 
KPK-etu­kor­til­la 16,50€ (max 2 hlöä)

Ryh­mät  >20 hlöä -10%. Ryh­mä­va­rauk­set ja tie­dus­te­lut p. 044 596 6344 / Rai­mo Hentunen

Liput netis­tä
Kala­jo­ki kes­kus­va­raa­mos­ta
Teat­te­rin por­til­ta ennen esi­tyk­sen alkua (kort­ti, kätei­nen, ePas­si, Smar­tum, Tyky, Edenred).

Madaa­mit antaa kyy­tiä äiti­myy­teil­le san­gen rons­kil­la, mut­ta hyvin her­sy­vän rakas­tet­ta­val­la otteel­la. Aihet­ta ei käsi­tel­lä pum­pu­li­han­sik­kain, vaan sii­hen tar­tu­taan jopa raa’an avoi­mes­ti. Madaa­mit yllät­tää, häm­men­tää ja osuu siten suo­raan nau­ru­her­mo­jen yti­meen! Näy­tel­mä ei sovi lapsille.

Madaa­mit ker­too tui­ki taval­li­ses­ta ambu­lans­si­kus­kis­ta, joka erää­nä päi­vä­nä antaa perik­si vai­mon­sa vaa­lean­pu­nai­sil­le vau­va­haa­veil­le. Kukaan ei vain ker­to­nut mie­hel­le, että pie­no­kai­sen muka­na taloon tun­keu­tu­vat myös daa­mit, jot­ka tie­tä­vät äitiy­des­tä kai­ken: yhtääl­tä pii­kit­te­lee kal­kat­ta­va anop­pi, toi­saal­ta pom­mit­taa pas­kan­tär­keä naa­pu­rin­rou­va, ja heh­keäs­tä vai­mos­ta­kin tulee pois­sao­le­va ja lopen uupunut.

Eikä mie­hen ahdin­koa yhtään hel­po­ta se, että oma äiti taker­tuu kiin­ni housun­lah­kee­seen, eikä suos­tu las­ke­maan irti. Yksin olet sinä mies, äitiy­den kes­kel­lä yksin! Varoi­tus: Tämä kome­dia voi las­kea vauvakuumetta!

Häpei­le­mät­tö­män suo­ra­pu­hei­nen Madaa­mit on roh­kea, rai­kas, syväl­li­nen ja oival­ta­va kome­dia äitiy­des­tä, jota täl­lä ker­taa kat­so­taan mie­hen näkökulmasta.

Sisäl­tää san­gen suo­ra­pu­heis­ta sisäl­töä. Näy­tel­mä ei sovi lapsille.

Käsi­kir­joi­tus: Tuo­mas Park­ki­nen
Ohjaus: San­na Fin­ni­lä
Roo­leis­sa: Mar­kus Saar­nio, Han­na Par­ha­nie­mi, Eini Peko­la, Eli­se Lund, Tert­tu-Lii­sa Kot­ka ja Isla Mäkelä

KALA­JOEN KESÄ­TEAT­TE­RI sijait­see Kala­joen hiek­ka­sär­kil­lä aivan lei­rin­tä­alu­een park­ki­pai­kan kupees­sa. Katet­tu sel­kä­no­jal­li­nen 420-paik­kai­nen kat­so­mo tar­jo­aa hie­not puit­teet kesä­teat­te­rie­lä­myk­sel­le. Välia­jal­la tar­joi­lem­me totu­tus­ti kaha­via ja pul­laa! Ennen esi­tys­tä tai sen jäl­keen on särk­kien alu­eel­la tar­jol­la monen­lais­ta ruo­ka- ja annis­ke­lu­ra­vin­to­laa sekä monia eri­lai­sia aktiviteetteja.

Face­book facebook.com/kalajoenkesateatteri3
Ins­ta­gram instagram.com/kalajoen_kesateatteri

Kesäteatterit - Pohjois-Pohjanmaa