Lappeenranta, Lappeenrannan Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Lähtisitkö?

Lappeenrannan kesäteatteri 2024
LIPUT

Perus­lip­pu 39,50 € + tilaus­mak­sut (lippu.fi alk. 1,50 €)

Ryh­mä­li­put 34€ (mini­mi ryh­mä­ko­ko 10 hlö). Varaa ryh­mä­li­put: p. 044 746 7757 tai liput@pinkyponky.fi

Lähtisitkö? on romanttinen musiikkikomedia, jossa tärkeää osaa näyttelee Suomen juhannus! 

Mitä tapah­tuu kun kuva­tai­tei­li­ja Mal­la (Vuok­ko Hovat­ta) ja ex-mie­hen­sä ham­mas­lää­kä­ri Sami (Jani Kar­vi­nen) jou­tu­vat yhdes­sä juhan­nuk­sen viet­toon samal­le mökil­le? Mal­lan ja Samin tytär Lau­ra (Sofia Ara­so­la) on saa­nut enti­sen avio­pa­rin pit­käs­tä aikaa yhteen, kos­ka Lau­ral­la on suu­ria uuti­sia puo­li­son­sa Son­jan (Aino Sir­je) kans­sa. Kes­ki­ke­sän juh­lin­taan liit­tyy yllät­täen myös nuo­ri komis­tus Jaak­ko (Heik­ki Ran­ta), jol­la tun­tuu ole­van his­to­ri­aa yhden jos toi­sen­kin mökil­lä ole­van kans­sa. Oman lusik­kan­sa tähän kesä­keit­toon sot­kee mökin var­si­nai­nen omis­ta­ja Jan-Ove (Vil­le Pusa), joka osal­lis­tuu tii­viis­ti juhan­nuk­sen tapah­tu­miin. Esi­tys­tä ryt­mit­tä­vät Pave Mai­ja­sen tun­ne­tut hitit kuten “Läh­ti­sit­kö”, “Elä­män näl­kä” ja “Jano”.

Lappeenrannan kesäteatterin näyttämöllä nähdään huikea kattaus tunnettuja suomalaisia näyttelijöitä!

Heik­ki Ran­ta on tun­net­tu TV- ja elo­ku­va töis­tään (mm. Napa­pii­rin san­ka­rit, Putous, Poh­joi­sen täh­ti). Lisäk­si Heik­ki on näy­tel­lyt mm. Kir­kaa Hel­sin­gin kau­pun­gin­teat­te­rin musi­kaa­lis­sa. Vuok­ko Hovat­ta on pit­kän lin­jan näyt­te­li­jä ja muusik­ko. Vuok­ko on tut­tu Hel­sin­gin kau­pun­gin­teat­te­rin ja Kan­sal­lis­teat­te­rin lavoil­ta, kuin myös Ult­ra Bra yhtyeen solis­ti­na. Jani Kar­vi­nen on Kan­sal­lis­teat­te­rin vaki­tui­nen näyt­te­li­jä, Aino Sir­je on tut­tu Lap­peen­ran­nan kau­pun­gin­teat­te­ris­ta. Sofia Ara­so­lan on voi­nut bon­ga­ta vaik­ka Ran­ta­baa­ri -sar­jas­sa tai Turun kau­pun­gin­teat­te­rin laval­la. Vil­le Pusa on pal­kit­tu muusik­ko ja näyt­te­li­jä, joka on ollut mones­sa mukana.

Miten exät ja nyxät sel­viä­vät yhtei­ses­tä juhan­nuk­ses­ta? Mon­ta­ko salai­suut­ta tulee jul­ki, ennen kuin koko kok­ko on koko­naan hii­pu­nut?
Tule mukaan kesän iloi­sim­paan kome­di­aan, lau­le­taan ja nau­re­taan yhdessä!

ESITYKSET KESÄLLÄ 2024

27.6. klo 18 Ensi-ilta
28.6. klo 18
29.6. klo 14
3.7. klo 18
4.7. klo 14 ja 18
6.7. klo 14
10.7. klo 18
11.7. klo 14 ja 18
13.7. klo 14
16.7. klo 18
17.7. klo 18
18.7. klo 14
20.7. klo 14
23.7. klo 18
24.7. klo 18
25.7. klo 14 ja 18
30.7. klo 14 ja 18
31.7. klo 18
1.8. klo 18
2.8. klo 18
3.8. klo 14