fbpx

Lappeenranta, Lappeenrannan Kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

KROKOTIILIROCK

Kesäl­lä 2021 Lap­peen­ran­nan kesä­teat­te­ris­sa näh­dään vauh­di­kas näy­tel­mä, “Kro­ko­tii­li­rock”, joka on hur­maa­van haus­ka uutuus­ko­me­dia - tari­na roh­keu­des­ta, sii­tä miten ihmi­nen saa voi­man­sa takai­sin ja muut­tuu oman elä­män­sä san­ka­rik­si. Tun­nel­maa sii­vit­tää lois­ta­va ja nos­tal­gi­nen rock-musiik­ki upean livebän­din säestämänä.

Pie­nes­sä Lem­piäis­ten kyläs­sä val­mis­tau­du­taan Hei­kin yllä­tys­juh­liin, mut­ta yllä­tyk­siä ilmaan­tuu­kin mones­ta suun­nas­ta. Kun kau­an pii­los­sa olleet salai­suu­det alka­vat pal­jas­tua, kukaan ei ole enää enti­sen­sä. Tun­teet kuo­hu­vat kuu­mi­na kun kylän­rai­til­la mil­loin tapel­laan, mil­loin kuherrellaan.

Juh­lat uhkaa­vat peruun­tua kun yksi saa bur­nou­tin ja toi­nen rai­va­rin. Miten van­hus­ten­hoi­to, kier­rä­tys ja arvo­kar­ta­non pur­ku­tuo­mio liit­tyy kaik­keen tähän? Kuka pelas­taa kar­ta­non, kuka toi­sen ihmi­sen? Osuu­ko Amo­rin nuo­li oike­aan koh­tee­seen ja antaa unel­mil­le sii­vet? Mal­lan baa­ri, jät­tei­den­kier­rä­tys­pis­te ja auto­tal­li toi­mi­vat näyt­tä­mö­nä täs­sä elä­män­ma­kui­ses­sa kome­dias­sa, jos­ta ei kään­tei­tä puu­tu. Onnek­si rak­kaus sulat­taa sydä­met ja musiik­ki pis­tää pun­tit vipat­ta­maan kat­so­mon vii­meis­tä penk­ki­ri­viä myöten.

NÄY­TEL­MÄN TOTEU­TUK­SES­TA VAS­TAA NIME­KÄS RYHMÄ

Kro­ko­tii­li­rock” on Miia Nuu­ti­lan käsi­kir­joit­ta­ma ja ohjaa­ma romant­ti­nen musiik­ki­ko­me­dia, joka saa kan­tae­si­tyk­sen­sä Lap­peen­ran­nan kesä­teat­te­ris­sa kesäl­lä 2021.

Lavan täh­ti­nä tuik­ki­vat Vir­ve Ros­ti, Tom­mi Soi­din­mä­ki, Ush­ma Kar­na­ni, Panu Vauh­ko­nen, Kirs­ti Val­ve sekä Las­se Kark­jär­vi. Liveor­kes­te­ri­na toi­mii Loy­als-orkes­te­ri ja musii­kin sovit­ta­mi­sen & har­joi­tut­ta­mi­sen hoi­taa Ant­ti Paa­vi­lai­nen. Puvus­tuk­ses­ta vas­taa Jark­ko Val­tee. Koreo­gra­fias­ta ja vauh­dik­kais­ta tans­si­nu­me­rois­ta ovat vas­tuus­sa Kat­ri Mäki­nen ja Mik­ko Matik­ka.

ESITYSKALENTERI 2021

ma 21.6.2021 klo 19.00 Ennak­ko
ti 22.6.2021 klo 19.00 Ennak­ko
ke 23.6.2021 klo 19.00 Ensi-ilta

ti 29.6.2021 klo 14.00 ja klo 19.00
ke 30.6.2021 klo 14.00 ja klo 19.00
to 1.7.2021 klo 14.00 ja klo 19.00
la 3.7.2021 klo 14.00

ti 6.7.2021 klo 19.00
ke 7.7.2021 klo 14.00 ja klo 19.00
to 8.7.2021 klo 14.00 ja klo 19.00
la 10.7.2021 klo 14.00
su 11.7.2021 klo 14.00

ti 13.7.2021 klo 14.00 ja klo 19.00
ke 14.7.2021 klo 14.00 ja klo 19.00
to 15.7.2021 klo 14.00 ja klo 19.00
la 17.7.2021 klo 14.00
su 18.7.2021 klo 14.00

ke 21.7.2021 klo 14.00 ja klo 19.00
to 22.7.2021 klo 14.00 ja klo 19.00
pe 23.7.2021 klo 14.00
la 24.7.2021 klo 14.00
su 25.7.2021 klo 14.00

ti 27.7.2021 klo 14.00 ja klo 19.00
ke 28.7.2021 klo 14.00 ja klo 19.00
to 29.7.2021 klo 14.00
pe 30.7.2021 klo 19.00
la 31.7.2021 klo 14.00

LIPUN­MYYN­TI:

· Perus­lip­pu: 38 €
· Lap­si 8-15 v.: 20 €
· Pyö­rä­tuo­li­paik­ka: 38 € (avus­ta­ja mak­sut­ta)
· Ryh­mä­li­put (min. 10 hlö): 34 €

ENNAK­KO­MYYN­TI:

(Kesäl­le 2020 oste­tut liput käy­vät sel­lai­se­naan kesän 2021 kor­vaa­vaan näy­tök­seen, alta lin­kis­tä löy­dät myös kor­vaa­vat esityspäivät.)

Ennak­ko­li­put Lap­peen­ran­nan kesä­teat­te­riin myy Lip­pu­pis­te. Lip­pu­ja voi hank­kia Lip­pu­pis­teen verk­ko­kau­pas­ta, puhe­lin­pal­ve­lus­ta (p. 0600 900 900 / (2€/alk.min+mpm/pvm) tai myyn­ti­pis­teis­tä kaut­ta maan (esim. K-City­mar­ket Lap­peen­ran­ta tai Pris­ma Lappeenranta).

Huom! Lip­pu­pis­teen myyn­ti­pis­teis­sä ja verk­ko­kau­pas­sa lisäk­si toi­mi­tus­mak­sut alk. 1 €. Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät myös Smar­tum-sete­lit, Eden­red-viri­ke­se­te­lit ja Tyky-setelit.

RYH­MÄ­MYYN­TI:

Ryh­mä­lip­pu­ja voi vara­ta ennen esi­tys­kaut­ta: p. 0400 213 122 / kesateatteri@polartuotanto.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.lappeenrannankesateatteri.fi

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!