fbpx

Lappeenranta, Lappeenrannan Kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

KROKOTIILIROCK

Kesäl­lä 2022 Lap­peen­ran­nan kesä­teat­te­ris­sa näh­dään vauh­di­kas näy­tel­mä, “Kro­ko­tii­li­rock”, joka on hur­maa­van haus­ka uutuus­ko­me­dia - tari­na roh­keu­des­ta, sii­tä miten ihmi­nen saa voi­man­sa takai­sin ja muut­tuu oman elä­män­sä san­ka­rik­si. Tun­nel­maa sii­vit­tää lois­ta­va ja nos­tal­gi­nen rock-musiik­ki upean livebän­din säestämänä.

Pie­nes­sä Lem­piäis­ten kyläs­sä val­mis­tau­du­taan Hei­kin yllä­tys­juh­liin, mut­ta yllä­tyk­siä ilmaan­tuu­kin mones­ta suun­nas­ta. Kun kau­an pii­los­sa olleet salai­suu­det alka­vat pal­jas­tua, kukaan ei ole enää enti­sen­sä. Tun­teet kuo­hu­vat kuu­mi­na kun kylän­rai­til­la mil­loin tapel­laan, mil­loin kuherrellaan.

Juh­lat uhkaa­vat peruun­tua kun yksi saa bur­nou­tin ja toi­nen rai­va­rin. Miten van­hus­ten­hoi­to, kier­rä­tys ja arvo­kar­ta­non pur­ku­tuo­mio liit­tyy kaik­keen tähän? Kuka pelas­taa kar­ta­non, kuka toi­sen ihmi­sen? Osuu­ko Amo­rin nuo­li oike­aan koh­tee­seen ja antaa unel­mil­le sii­vet? Mal­lan baa­ri, jät­tei­den­kier­rä­tys­pis­te ja auto­tal­li toi­mi­vat näyt­tä­mö­nä täs­sä elä­män­ma­kui­ses­sa kome­dias­sa, jos­ta ei kään­tei­tä puu­tu. Onnek­si rak­kaus sulat­taa sydä­met ja musiik­ki pis­tää pun­tit vipat­ta­maan kat­so­mon vii­meis­tä penk­ki­ri­viä myöten.

NÄY­TEL­MÄN TOTEU­TUK­SES­TA VAS­TAA NIME­KÄS RYHMÄ

Kro­ko­tii­li­rock” on Miia Nuu­ti­lan käsi­kir­joit­ta­ma ja ohjaa­ma romant­ti­nen musiik­ki­ko­me­dia, joka saa kan­tae­si­tyk­sen­sä Lap­peen­ran­nan kesä­teat­te­ris­sa kesäl­lä 2022.

Lavan täh­ti­nä kesäl­lä 2022 tuik­ki­vat Kai­ja Kär­ki­nenTom­mi Soi­din­mä­kiMai­ja LangPet­ja Läh­deKirs­ti Val­ve sekä Las­se Kark­jär­vi. Liveor­kes­te­ri­na toi­mii Loy­als-orkes­te­ri ja musii­kin sovit­ta­mi­sen & har­joi­tut­ta­mi­sen hoi­taa Ant­ti Paa­vi­lai­nen. Puvus­tuk­ses­ta vas­taa Jark­ko Val­tee. Koreo­gra­fian ja tans­sin taka­na ovat Kat­ri Mäki­nen ja Mik­ko Matik­ka

LIPUN­MYYN­TI:

· Perus­lip­pu: 39 €
· Lap­si 8-15 v.: 21 €
· Pyö­rä­tuo­li­paik­ka: 39 € (avus­ta­ja mak­sut­ta)
· Ryh­mä­li­put (min. 10 hlö): 34 €

ENNAK­KO­MYYN­TI:

(Kesäl­le 2021 oste­tut liput käy­vät sel­lai­se­naan kesän 2022 kor­vaa­vaan näy­tök­seen.)

Ennak­ko­li­put Lap­peen­ran­nan kesä­teat­te­riin myy Lip­pu­pis­te. Lip­pu­ja voi hank­kia Lip­pu­pis­teen verk­ko­kau­pas­ta, puhe­lin­pal­ve­lus­ta (p. 0600 900 900 / (2€/alk.min+mpm/pvm) tai myyn­ti­pis­teis­tä kaut­ta maan (esim. K-City­mar­ket Lap­peen­ran­ta tai Pris­ma Lappeenranta).

Huom! Lip­pu­pis­teen myyn­ti­pis­teis­sä ja verk­ko­kau­pas­sa lisäk­si toi­mi­tus­mak­sut alk. 1 €. Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät myös Smar­tum-sete­lit, Eden­red-viri­ke­se­te­lit ja Tyky-setelit.

RYH­MÄ­MYYN­TI:

Ryh­mä­lip­pu­ja voi vara­ta ennen esi­tys­kaut­ta: p. 0400 213 122 / kesateatteri@polartuotanto.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.lappeenrannankesateatteri.fi

Tykkää Kesäteatterit.fi -sivusta Facebookissa!