Rovaniemi, Konttisen kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Peppi Pitkätossu

Konttisen kesäteatteri 2024
Tervetuloa riemukkaaseen maailmaan, missä seikkailut ja ilo odottavat!

Kont­ti­sen kesä­teat­te­ri ja Lapin yli­op­pi­las­teat­te­ri ylpeä­nä esit­tä­vät yhteis­tuo­tan­to­na kaik­kien rakas­ta­man Astrid Lindgre­nin klas­si­kon: Pep­pi Pit­kä­tos­su -musiikkinäytelmän!

Maa­il­man vah­vin tyt­tö on val­loit­ta­nut sydä­met ympä­ri maa­il­maa, ja nyt hän astuu Kont­ti­sen ran­nan ulko­näyt­tä­möl­le tuo­den muka­naan ilon ja seikkailun.

Sijaitsemme ihan Rovaniemen keskustassa suositun Konttisen rannan leikkipuiston yhteydessä

Ter­ve­tu­loa vie­rai­le­maan myös Kont­ti­sen kesä­kis­kal­la, jos­ta voi hank­kia niin liput kuin her­kut kesä­päi­vään tai välia­jal­le! Lippu.fi-palvelun ennak­ko­lip­pu­ja voi ostaa verk­ko­kau­pas­ta, kai­kil­ta R-kios­keil­ta ja esi­mer­kik­si Rova­nie­men Pris­man infos­ta. Lipun­myyn­ti ovel­la auke­aa 2 h ennen esitystä.

Nel­jän­tuu­len­tie ry:n pyö­rit­tä­mä perin­tei­käs Kont­ti­sen kesä­teat­te­ri on tuot­ta­nut ammat­ti­mais­ta koko per­heen teat­te­ria vuo­des­ta 1996 alkaen. Vuon­na 2016 perus­tet­tu Musiik­ki­kou­lu POP UP on rova­nie­me­läi­nen kult­tuu­ria­lan yri­tys, joka tar­jo­aa musii­kin ope­tus­ta kai­ken ikäi­sil­le. Löy­dät mei­dät myös Face­boo­kis­ta, Ins­ta­gra­mis­ta ja TikTokista!